یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 10 مرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 10 مرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 3 مرداد 1401 با 1,836 تن افزایش نسبت به 28 تیر ماه از 26,098 تن به 27,934 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 3 و 10 مرداد 1401 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 2,565 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 12,035 تن به 9,470 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,984 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 312,045 ریال به 303,061 ریال رسید.

2- هر چند گرید C30S مارون هفته گذشته 1,210 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 336 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 176 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- گرید Z30s شازند که هفته قبل 300 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید 552R مارون که هفته پیش 880 تن عرضه سلف داشت، امروز با 440 تن افزایش عرضه 1,320 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید 1101XR رجال برخلاف هفته پیش که 174 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

6- پتروشیمی مارون عرضه گرید HP 500J را 220 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 836 تن به 616 تن رساند.

7- گرید 510L جم که هفته اول مرداد 1,200 تن عرضه نقدی داشت، امروز 600 تن کاهش یافت و فقط 600 تن عرضه نقدی داشت.

8- هر چند گرید 552R جم هفته پیش 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 132 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز فقط 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

9- عرضه گرید V 30S مارون امروز با 286 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 1,606 تن به 1,320 تن رسید.

10- گرید 060 پلی نار که هفته قبل 820 تن عرضه نقدی داشت، امروز 120 تن کاهش یافت و 700 تن عرضه نقدی دارد.


نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 689 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 5,442 تن به 6,131 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,930 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 319,511 ریال به 310,581 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,290 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 354,349 ریال به 350,059 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- پتروشیمی جم عرضه گرید 548R را 220 تن نسبت به هفته اول مرداد افزایش داد و از 1,210 تن به 1,430 تن رساند.

3-  گرید EPC40R شازند بعد از دو ماه غیبت امروز با 500 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

4- هر چند گرید 440L جم هفته گذشته 528 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 462 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 990 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

5- گرید 548T جم برخلاف هفته پیش که 330 تن عرضه سلف داشت، امروز 330 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید PNR 230c پلی نار امروز برای اولین بار در سال 1401 با 189 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

7- پتروشیمی جم عرضه گرید EPX-3130UV را 220 تن نسبت به هفته اول مرداد کاهش داد و از 330 تن به 110 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 16 تن کاهش یافت و از 9,012 تن به 8,996 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 24,951 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 274,416 ریال به 249,465 ریال

2- گرید PVC S65 اروند که هفته قبل 2,904 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,200 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ داشت، فردا 2,750 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,360 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم تیر خرداد 240 تن افزایش داشت و از 797 تن به 1,037 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,957 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 315,778 ریال به 306,821 ریال رسید.

2- گرید ZH 525J نوید برخلاف هفته پیش که عرضه ای نداشت، امروز با 315 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

3- گرید RG 1104 K رجال برخلاف هفته قبل که 65 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید HP525j  را 120 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 600 تن به 480 تن رساند.


نمودارعرضه ها


عرضه ها
 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 249,465 1360 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 249,465 2750 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 284,390 484 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 249,465 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 249,465 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 249,465 1400 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
8996 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 303,061 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 303,061 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 303,061 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 polynar 303,061 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 303,061 700 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
1101s rejal 303,061 870 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 303,061 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 303,061 44 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 303,061 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 303,061 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 303,061 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 303,061 616 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 303,061 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 303,061 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 303,061 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 303,061 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
9470 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 310,581 990 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 311,082 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 310,581 1430 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 310,581 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 328,754 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/25
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 328,754 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 330,634 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 350,059 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 350,059 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3420 L-rejal 424,128 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EPC40R shazand 310,581 500 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
RP340R maron 328,754 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 310,581 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 350,059 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 342,665 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 328,754 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 316,847 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZB 548R 301,264 36 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 303,061 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 330,132 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
6131 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 306,821 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
HP 525J maron 306,821 242 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 306,821 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1037 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 350,185 286 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
286 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD160D48FAA 515,920 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD250D48FAA 463,850 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 472,760 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 460,272 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 455,450 133 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 414,245 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 437,232 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 409,905 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 515,376 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 465,920 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
420 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟