یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

50 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 9 مرداد 1401
از مجموع 5 هزار و 574 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 2 هزار و 782 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 50 درصد شد

به گزارش ویکی پلاست، معاملات یکشنبه 2 مرداد، از مجموع 5 هزار و 663 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 3 هزار و 119 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 55.3 درصد شد.

 مقایسه معاملات 2 مرداد و  9 مرداد 1401  


نمودار معاملات


معاملات  

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0410A A 292147 44 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
0410A A 292147 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak 292147 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی شازند
44 164
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP 502N 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
200 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP2X83CE 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه333,197 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
200 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
7055 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,154 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
6045petro-pak 433384 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه443,135 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا22 تن
6045petro-pak 433384 550 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,135 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا55 تن
HIPS 7240 tabriz 433384 902 858
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,135 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا1122 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 433384 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه443,135 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,204 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
1694 946
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 367931 170 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا10 تن
1028 367931 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا44 تن
GPPS 1115 petropak 367931 110 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا88 تن
GPPS 1115 petropak 367931 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا22 تن
GPPS 1540 tabriz 367931 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz 367931 957 726
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا1045 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 367931 55 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 0 55 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 367931 0 34
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا34 تن
1551 takht-jamshid 367931 855 203
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا349 تن
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 367931 300 95
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا185 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2722 1277
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 410287 0 100
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,287 ریال
کمترین قیمت410287 ریال
بیشترین قیمت410287 ریال
تقاضا100 تن
F200 Entekhab 410287 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,287 ریال
کمترین قیمت410287 ریال
بیشترین قیمت410287 ریال
تقاضا10 تن
R200-entekhab 388824 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,824 ریال
کمترین قیمت388824 ریال
بیشترین قیمت388824 ریال
تقاضا40 تن
0 150
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 467605 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه423,427 ریال
کمترین قیمت466001 ریال
بیشترین قیمت469129 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 442773 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه410,835 ریال
کمترین قیمت439329 ریال
بیشترین قیمت444879 ریال
تقاضا704 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 445439 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه412,729 ریال
کمترین قیمت444889 ریال
بیشترین قیمت446009 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 424814 54 54
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه390,293 ریال
کمترین قیمت424159 ریال
بیشترین قیمت426123 ریال
تقاضا162 تن
پتروشیمی تندگویان
714 714
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟