یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

76 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌ شنبه 4 مرداد 1401
از مجموع 44 هزار و 602 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 33 هزار و 880 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 76 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، از مجموع 26 هزارو 98 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 751 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 83.3 درصد شد.

    مقایسه معاملات 29 تیر و 4 مرداد


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 274416 0 180
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت274416 ریال
بیشترین قیمت274416 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی اروند
0 180
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 544035 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه414,876 ریال
کمترین قیمت532000 ریال
بیشترین قیمت560999 ریال
تقاضا470 تن
پتروشیمی قائد بصیر
140 140
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 464217 181 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه464,217 ریال
کمترین قیمت464217 ریال
بیشترین قیمت464217 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 464217 423 333
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه464,217 ریال
کمترین قیمت464217 ریال
بیشترین قیمت464217 ریال
تقاضا333 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 447778 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه447,778 ریال
کمترین قیمت447778 ریال
بیشترین قیمت447778 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 447778 1008 444
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,778 ریال
کمترین قیمت447778 ریال
بیشترین قیمت447778 ریال
تقاضا444 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1612 938
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 294828 3410 3410
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت294199 ریال
بیشترین قیمت296999 ریال
تقاضا4092 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ 293391 209 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,391 ریال
کمترین قیمت293391 ریال
بیشترین قیمت293391 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 292147 55 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 292147 550 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 292147 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 292147 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 292147 1300 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا1020 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 292147 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 292147 1800 672
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,147 ریال
کمترین قیمت292147 ریال
بیشترین قیمت292147 ریال
تقاضا864 تن
پتروشیمی مهاباد
7324 5404
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 306550 154 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,550 ریال
کمترین قیمت306550 ریال
بیشترین قیمت306550 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی لاله
154 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 234026 3003 1232
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه234,026 ریال
کمترین قیمت234026 ریال
بیشترین قیمت234026 ریال
تقاضا1364 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 234026 0 275
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه234,026 ریال
کمترین قیمت234026 ریال
بیشترین قیمت234026 ریال
تقاضا275 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 239003 0 216
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه239,003 ریال
کمترین قیمت239003 ریال
بیشترین قیمت239003 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 239003 1920 1032
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,003 ریال
کمترین قیمت239003 ریال
بیشترین قیمت239003 ریال
تقاضا1176 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 247252 192 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,003 ریال
کمترین قیمت244009 ریال
بیشترین قیمت248999 ریال
تقاضا312 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 263340 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,003 ریال
کمترین قیمت261999 ریال
بیشترین قیمت267209 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 234026 144 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه234,026 ریال
کمترین قیمت234026 ریال
بیشترین قیمت234026 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 239003 1008 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,003 ریال
کمترین قیمت239003 ریال
بیشترین قیمت239003 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی میاندوآب
6507 3427
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 249096 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,096 ریال
کمترین قیمت249096 ریال
بیشترین قیمت249096 ریال
تقاضا1782 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 252215 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,096 ریال
کمترین قیمت251299 ریال
بیشترین قیمت252999 ریال
تقاضا1536 تن
Bl3 Marun 249096 0 198
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه249,096 ریال
کمترین قیمت249096 ریال
بیشترین قیمت249096 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 249096 3102 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,096 ریال
کمترین قیمت249096 ریال
بیشترین قیمت249096 ریال
تقاضا2266 تن
پتروشیمی مارون
5716 5012
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 0 176 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,267 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 295791 1826 1826
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,267 ریال
کمترین قیمت295300 ریال
بیشترین قیمت297666 ریال
تقاضا1903 تن
پتروشیمی تبریز
2002 1826
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 321300 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه321,300 ریال
کمترین قیمت321300 ریال
بیشترین قیمت321300 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 321300 2100 1650
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,300 ریال
کمترین قیمت321300 ریال
بیشترین قیمت321300 ریال
تقاضا1760 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 354877 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,151 ریال
کمترین قیمت353900 ریال
بیشترین قیمت355899 ریال
تقاضا1562 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 337072 0 341
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,072 ریال
کمترین قیمت337072 ریال
بیشترین قیمت337072 ریال
تقاضا341 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 337072 2508 1573
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,072 ریال
کمترین قیمت337072 ریال
بیشترین قیمت337072 ریال
تقاضا1914 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 345499 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,151 ریال
کمترین قیمت345200 ریال
بیشترین قیمت346599 ریال
تقاضا2060 تن
پتروشیمی شازند
7220 6296
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 250411 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه242,626 ریال
کمترین قیمت249170 ریال
بیشترین قیمت255889 ریال
تقاضا3014 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 242626 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه242,626 ریال
کمترین قیمت242626 ریال
بیشترین قیمت242626 ریال
تقاضا1980 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 248120 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه242,626 ریال
کمترین قیمت243178 ریال
بیشترین قیمت343320 ریال
تقاضا1152 تن
F7000 Mehr 245302 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه242,626 ریال
کمترین قیمت243729 ریال
بیشترین قیمت248669 ریال
تقاضا3498 تن
پتروشیمی مهر
7828 7828
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 297621 1408 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا836 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 297621 0 198
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 297621 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420h 297621 150 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 329280 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,502 ریال
کمترین قیمت328329 ریال
بیشترین قیمت329899 ریال
تقاضا300 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 320390 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت315633 ریال
بیشترین قیمت331999 ریال
تقاضا1680 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 300730 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت299813 ریال
بیشترین قیمت301999 ریال
تقاضا1350 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 297621 888 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا624 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 297621 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 0 192 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,866 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 324407 120 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,407 ریال
کمترین قیمت324407 ریال
بیشترین قیمت324407 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 324407 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه324,407 ریال
کمترین قیمت324407 ریال
بیشترین قیمت324407 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 297621 242 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 297621 0 154
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه297,621 ریال
کمترین قیمت297621 ریال
بیشترین قیمت297621 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 411715 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,407 ریال
کمترین قیمت410410 ریال
بیشترین قیمت413999 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی لاله
5260 4164
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Arak 312045 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی شازند
0 60
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ZH 525J navid 315778 609 609
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه315,778 ریال
کمترین قیمت315778 ریال
بیشترین قیمت315778 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
609 609
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 443135 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه447,552 ریال
کمترین قیمت443135 ریال
بیشترین قیمت443135 ریال
تقاضا22 تن
0 22
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 415862 120 120
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه388,824 ریال
کمترین قیمت414230 ریال
بیشترین قیمت420499 ریال
تقاضا190 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 412772 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه388,824 ریال
کمترین قیمت411989 ریال
بیشترین قیمت413999 ریال
تقاضا205 تن
پتروشیمی تبریز
230 230
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟