یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 مرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 4 مرداد 1401 را بخوانید.

تمامی عرضه های روز جاری پتروشیمی تندگویان کنسل شده و این کالاها فردا (چهارشنبه 5 مرداد 1401) عرضه می شوند. ساعتی قبل، بورس کالا میزان خرید از بهین یاب جدید پت ها را اعلام کرد.
 از امروز (سه شنبه 4 مرداد 1401) میزان خرید از بهین یاب پت نساجی تندگویان یک ماهه و پت بطری وارداتی، بدون اعمال سقف سهمیه بهین یاب اعمال می شود.

71تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:
 

51 تا 60 درصد رقابت:
 

41 تا 50 درصد رقابت:
 

31 تا 40 درصد رقابت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 544,03- سقف: 560,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 411,71- سقف: 413,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

کمتر از 10 درصد رقابت:پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 295,79- سقف: 297,66 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.18 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 345,49- سقف: 346,59 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 294,82- سقف: 296,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.92 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 252,21- سقف: 252,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 245,30- سقف: 248,66 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 300,73- سقف: 301,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 248,12- سقف: 343,32 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 354,87- سقف:355,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 250,41- سقف: 255,88تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 247,25- سقف: 248,99تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 329,27- سقف: 329,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 412,77- سقف: 413,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 415,86- سقف: 420,49 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 320,38- سقف: 331,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 263,34- سقف: 267,20تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:


پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 544030 560990 31 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 294820 296990 0.92 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
6040UV‎ Lorestan‎ 247250 248990 3.5 لرستان
54B04UV lorestan 263340 267200 10 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Bl3 Bakhtar 252210 252990 1 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 295790 297660 0.18 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
CRP100B Jam 354870 355890 3 جم
CRP100B Arak 345490 346590 0.1 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 250410 255880 3 آریا ساسول
EX5 Bakhtar 248120 343320 2 پلیمر کرمانشاه
F7000 Mehr 245300 248660 1 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
2420d 329270 329890 5 امیرکبیر
0075 Bandar 320380 331990 8 بندرامام
020 Bandar 300730 301990 1 بندرامام
2100lale 411710 413990 27 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 415860 420490 7 تبریز
321 HS 412770 413990 6 تبریز

رقابت های گریدهای off

71 تا 80 درصد رقابت


61 تا 70 درصد رقابت

51 تا 60 درصد رقابت

41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت
21 تا 30 درصد رقابت

11 تا 20 درصد رقابت

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 282,00- سقف: 282,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.41 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر / میانگین: 261,78- سقف: 262,89 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 300,30- سقف: 300,30 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 185,00- سقف: 185,00تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1- پلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 - پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 - پلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پلی پروپیلن جم


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟