یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 3 مرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 3 مرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 3 مرداد 1401 با 1,836 تن افزایش نسبت به 28 تیر ماه از 26,098 تن به 27,934 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 28 تیر و 3 مرداد 1401  


نکات عرضه ها
 

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 912 تن کاهش یافت و از 8,100 تن به 9,012 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,791 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 284,207 ریال به 274,416 ریال

2- پترشیمی غدیر عرضه گرید PVC S65 را با 900 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 500 تن به 1400 تن رساند.

3- گرید PVC S65 اروند که هفته گذشته 4,092 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,188 تن کاهش یافت و به 2,094 رسید. PVC S65 اروند امروز 1200 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ نیز دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,781 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 10,254 تن به 12,035 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 24,523 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 336,568 ریال به 312,045 ریال رسید.

2- گرید 552R مارون که هفته پیش عرضه ای نداشت، این هفته 880 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- گرید C30S مارون که هفته گذشته 1,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 126 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبویگ داشت، امروز 1,210 تن عرضه نقدی با پالت پلاستیکی و 336 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید RG 1102 XK رجال وارد دومین هفته غیبت خود شد و این هفته نیز عرضه ای نداشت.

5- عرضه گرید Z30s شازند امروز 200 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 500 تن به 300 تن رسید.

6- گرید HP 502N شازند مانند هفته گدشته، امروز هم عرضه ای ندارد و غایب است.

7- گرید RG 1102XL رجال نیز جزو غایبین عرضه های امروز است.

8- پتروشیمی جم عرضه گرید 510L را 480 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 720 تن به 1200 تن رساند.

9- هر چند گرید 552R جم که هفته قبل تنها 600 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز اما 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 132 تن با بسته بندی پالت پلاستکی دارد.

10- گرید RG 1102M رجال که فقط هفته سوم تیر، 87 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

11- پتروشیمی رجال عرضه گرید Rg 1101SL را 261 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 261 تن به 522 تن رساند.

12- عرضه گرید V 30S مارون امروز 110 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 1,496 تن به 1,606 تن رسید.

13- گرید 550J جم امروز نسبت به هفته چهارم تیر ماه تغییری نداشته و 480 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 805 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 4,637 تن به 5,442 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 26,994 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 346,505 ریال به 319,511 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 22,589 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 376,938 ریال به 354,349 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- عرضه گرید 548R جم امروز 220 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 990 تن به 1210 تن رسید.

3- گرید RP340R مارون هم مانند هفته پیش 440 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- هر چند گرید ZB 548R هفته پیش عرضه ای نداشت و غایب بود اما امروز 168 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید ZR230 نوید بدون تغییر نسبت به هفته گذشته 210 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

6- گرید RP340 جم برخلاف هفته پیش که غایب بود، امروز 220 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی دارد.

7- گرید RG 3420 L رجال که هفته پیش برای اولین بار با 174 تن نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفته بود، این هفته 87 تن افزایش یافت و به 261 تن عرضه رسید.

8- گرید (پودر) ZB 548R نوید که هفته گذشته بعد از 4 ماه غیبت با 21 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شده بود، این هفته با 15 تن افزایش به 36 تن عرضه با بسته بندی جامبوبگ رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم تیر خرداد 1,672 تن کاهش داشت و از 2,469 تن به 797 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 24,516 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 340,294 ریال به 315,778 ریال رسید.

2- گرید RG 1104 K رجال که هفته پیش 522 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت این هفته 457 تن کاهش یافت و به 65 تن رسید.

3- هر چند گرید HP 525J مارون که هفته گذشته 990 تن عرضه نقدی  داشت، امروز با 858 تن کاهش به 132 تن رسید.


نمودارعرضه ها


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 274,416 2904 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 274,416 1200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 312,835 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 274,416 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 274,416 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 274,416 1400 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9012 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 315,778 132 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
552R Jam 312,045 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 312,045 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 312,045 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 polynar 312,045 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 312,045 820 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
1101XR rejal 312,045 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1101s rejal 312,045 783 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 312,045 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 312,045 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 312,045 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 312,045 300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 312,045 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 312,045 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 312,045 836 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 312,045 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 312,045 336 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 312,045 294 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 312,045 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 312,045 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
12035 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 319,511 528 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
440L jam 319,511 462 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 320,008 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 319,511 1210 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 319,511 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 333,197 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/22
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 333,197 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/29
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 339,418 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3212E 354,349 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3420 L-rejal 432,238 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RP340R maron 333,197 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 319,511 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 354,349 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 351,363 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 333,197 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 325,732 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZB 548R 309,926 36 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 312,045 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 338,921 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
5442 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 315,778 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 315,778 65 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 315,778 132 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
797 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 358,828 286 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
286 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 515,376 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD250D48FAA 463,850 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 472,760 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 460,272 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 455,450 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 441,861 50 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 414,245 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD160D48FAA 515,920 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 465,920 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
362 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟