یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 28 تیر 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 28 تیر 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 28 تیر 1401 با 1,645 تن کاهش نسبت به 20 تیر ماه از 29,004 تن به 28,409 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 20 و 28 تیر 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,160 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 11,414 تن به 10,254 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 323 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 336,891 ریال به 336,568 ریال رسید.

2- گرید 552R مارون برخلاف هفته پیش که 198 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

3- گرید C30S مارون که هفته گذشته 1,320 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی با پالت پلاستیکی و 126 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید RG 1102 XK رجال که هفته قبل 522 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های پ پ نساجی قرار نگرفت.

5- عرضه گرید Z30s شازند امروز 300 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 200 تن به 500 تن رسید.

6- هر چند گرید HP 502N شازند هفته گذشته 200 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

7- گرید RG 1102XL رجال برخلاف هفته قبل که 87 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

8- پتروشیمی جم عرضه گرید 510L را 240 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 960 تن به 720 تن رساند.

9- هر چند گرید 552R جم هفته قبل 600 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 600 تن عرضضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

10- گرید RG 1102M رجال که هفته سوم تیر 87 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

11- پتروشیمی رجال عرضه گرید Rg 1101SL را 522 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 783 تن به 261 تن رساند.

12- عرضه گرید V 30S مارون امروز 396 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 1,100 تن به 1,496 تن رسید.

13- گرید 550J جم امروز با 120 تن افزایش عرضه نسبت به هفته پیش از 360 تن عرضه نقدی به 480 تن عرضه نقدی رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 7 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 4,644 تن به 4,637 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,298 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 347,803 ریال به 346,505 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,070 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 373,868 ریال به 376,938 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید 548R جم برخلاف هفته پیش که 990 تن عرضه سلف داشت، امروز 990 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید EP2X83CE شازند امروز برخلاف هفته قبل که 260 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید RP340R مارون که از 23 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 440 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

5- هر چند گرید ZB 548R نوید هفته سوم تیر 210 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

6- گرید ZR230 نوید که هفته گذشته 168 تن عرضه نقدی و 105 تن عرضه سلف داشت، امروز فقط 210 تن عرضه سلف دارد.

7- گرید RP340 جم امروز برخلاف هفته پیش که 88 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

8- گرید RG 3420 L رجال امروز برای اولین بار با 174 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

9- گرید (پودر) ZB 548R نوید بعد از 4 ماه غیبت امروز با 21 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 1,110 تن کاهش یافت و از  9,210 تن به 8,100 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 25,913 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 310,120 ریال به 284,207 ریال

2-  گرید PVC S65 بندرامام که هفته گذشته 4,004 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، سه‌شنبه 2,002 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,000 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- پترشیمی غدیر عرضه گرید PVC S65 را با 100 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 600 تن به 500 تن رساند.

4- گرید PVC S65 اروند که هفته سوم تیر 3,300 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 800 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 4,092 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم تیر خرداد 1,554 تن افزایش داشت و از 915 تن به 2,469 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 234ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 340,528 ریال به 340,294 ریال رسید.

2- گرید RG 1104 K رجال برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز 522 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- هر چند گرید HP 525J مارون هفته گذشته در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 990 تن عرضه نقدی در بین عرضه های گرید فیلم قرار گرفت.


نمودارعرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 284,207 4092 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 323,996 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 284,207 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 284,207 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 284,207 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
8100 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 336,568 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 336,568 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 336,568 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 polynar 336,568 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 336,568 860 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
1101XR rejal 336,568 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1101s rejal 336,568 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 336,568 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 336,568 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 336,568 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 336,568 500 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30G Marun 336,568 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V30G Marun 336,568 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 336,568 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 336,568 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 336,568 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 336,568 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 550J maron 336,568 770 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 336,568 294 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 336,568 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 336,568 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10254 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 346,505 770 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 347,002 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 346,505 990 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 346,505 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 355,821 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 366,380 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3212XE 376,938 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3212E 376,938 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3420 L-rejal 456,561 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RP340R maron 355,821 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 376,938 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 378,305 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 355,821 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 350,232 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZB 548R 336,110 21 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 336,568 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 365,883 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4637 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 340,294 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 340,294 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 340,294 990 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 340,294 357 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2469 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 385,758 286 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
286 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 472,760 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 460,272 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 455,450 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 441,861 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 397,675 90 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 437,232 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
352 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟