ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

96.6 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 24 خرداد 1401
از مجموع 57 هزار و 244 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 55 هزار و 325 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.6 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات چهارشنبه 18 خرداد، از مجموع 52 هزار و 117 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 51 هزار و 559 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 99 درصد شد.

مقایسه معاملات 18 و 24 خرداد


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 490941 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,056 ریال
کمترین قیمت486989 ریال
بیشترین قیمت493999 ریال
تقاضا920 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 576427 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,056 ریال
کمترین قیمت571099 ریال
بیشترین قیمت585899 ریال
تقاضا370 تن
پتروشیمی قائد بصیر
330 330
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 486740 343 343
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه486,740 ریال
کمترین قیمت486740 ریال
بیشترین قیمت486740 ریال
تقاضا343 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 486740 161 161
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه486,740 ریال
کمترین قیمت486740 ریال
بیشترین قیمت486740 ریال
تقاضا171 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 479487 1008 968
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,487 ریال
کمترین قیمت479487 ریال
بیشترین قیمت479487 ریال
تقاضا968 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1512 1472
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 346313 4070 4070
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,914 ریال
کمترین قیمت344960 ریال
بیشترین قیمت352999 ریال
تقاضا6820 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 325999 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,914 ریال
کمترین قیمت325999 ریال
بیشترین قیمت325999 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 321085 209 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,085 ریال
کمترین قیمت321085 ریال
بیشترین قیمت321085 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 321085 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه321,085 ریال
کمترین قیمت321085 ریال
بیشترین قیمت321085 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 340375 209 209
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,914 ریال
کمترین قیمت338099 ریال
بیشترین قیمت345999 ریال
تقاضا847 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 330026 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,428 ریال
کمترین قیمت328429 ریال
بیشترین قیمت333699 ریال
تقاضا1386 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 341652 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,914 ریال
کمترین قیمت340340 ریال
بیشترین قیمت344669 ریال
تقاضا3520 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 342645 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,914 ریال
کمترین قیمت340099 ریال
بیشترین قیمت346789 ریال
تقاضا1992 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 336958 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,914 ریال
کمترین قیمت335999 ریال
بیشترین قیمت338889 ریال
تقاضا984 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 330870 192 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,914 ریال
کمترین قیمت330129 ریال
بیشترین قیمت331599 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 336582 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,085 ریال
کمترین قیمت334159 ریال
بیشترین قیمت339709 ریال
تقاضا288 تن
پتروشیمی مهاباد
9443 9443
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 337605 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,096 ریال
کمترین قیمت337199 ریال
بیشترین قیمت337999 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 253429 3003 3003
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه234,693 ریال
کمترین قیمت252709 ریال
بیشترین قیمت256999 ریال
تقاضا5764 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 266022 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,379 ریال
کمترین قیمت264588 ریال
بیشترین قیمت268999 ریال
تقاضا1416 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 258236 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,379 ریال
کمترین قیمت256379 ریال
بیشترین قیمت259999 ریال
تقاضا576 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 253427 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,379 ریال
کمترین قیمت247960 ریال
بیشترین قیمت264888 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan 250993 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه234,693 ریال
کمترین قیمت246525 ریال
بیشترین قیمت256700 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 258374 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه234,693 ریال
کمترین قیمت257009 ریال
بیشترین قیمت263999 ریال
تقاضا576 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 249550 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,379 ریال
کمترین قیمت248999 ریال
بیشترین قیمت250889 ریال
تقاضا936 تن
پتروشیمی میاندوآب
5163 5163
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 282936 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه248,340 ریال
کمترین قیمت280849 ریال
بیشترین قیمت290000 ریال
تقاضا3146 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 274720 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,340 ریال
کمترین قیمت273119 ریال
بیشترین قیمت278000 ریال
تقاضا2472 تن
Bl3 Marun 270832 3498 3498
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,340 ریال
کمترین قیمت268599 ریال
بیشترین قیمت275899 ریال
تقاضا4994 تن
پتروشیمی مارون
6106 6106
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 379398 1507 1507
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,285 ریال
کمترین قیمت376899 ریال
بیشترین قیمت383700 ریال
تقاضا2365 تن
پتروشیمی تبریز
1507 1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 421766 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,881 ریال
کمترین قیمت416889 ریال
بیشترین قیمت425999 ریال
تقاضا1520 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 411639 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,100 ریال
کمترین قیمت406139 ریال
بیشترین قیمت417999 ریال
تقاضا1837 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 426534 1507 1507
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,845 ریال
کمترین قیمت422727 ریال
بیشترین قیمت431899 ریال
تقاضا2948 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 345163 120 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,163 ریال
کمترین قیمت345163 ریال
بیشترین قیمت345163 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 428063 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,163 ریال
کمترین قیمت425599 ریال
بیشترین قیمت431169 ریال
تقاضا3260 تن
پتروشیمی شازند
5139 5119
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 315502 2090 2090
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,553 ریال
کمترین قیمت313600 ریال
بیشترین قیمت320789 ریال
تقاضا4048 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 306717 1870 1870
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,553 ریال
کمترین قیمت303999 ریال
بیشترین قیمت310889 ریال
تقاضا3872 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 297491 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,553 ریال
کمترین قیمت294499 ریال
بیشترین قیمت331500 ریال
تقاضا3264 تن
F7000 Mehr 311758 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه253,553 ریال
کمترین قیمت310000 ریال
بیشترین قیمت316000 ریال
تقاضا4532 تن
پتروشیمی مهر
7762 7762
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 342225 1188 1056
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,225 ریال
کمترین قیمت342225 ریال
بیشترین قیمت342225 ریال
تقاضا1188 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 342225 0 66
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,225 ریال
کمترین قیمت342225 ریال
بیشترین قیمت342225 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 335374 0 220
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه335,374 ریال
کمترین قیمت335374 ریال
بیشترین قیمت335374 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 335374 2552 1430
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه335,374 ریال
کمترین قیمت335374 ریال
بیشترین قیمت335374 ریال
تقاضا1628 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 358863 0 154
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه358,863 ریال
کمترین قیمت358863 ریال
بیشترین قیمت358863 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 358863 2552 2046
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,863 ریال
کمترین قیمت358863 ریال
بیشترین قیمت358863 ریال
تقاضا2178 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 348424 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,424 ریال
کمترین قیمت348424 ریال
بیشترین قیمت348424 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 348424 220 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه348,424 ریال
کمترین قیمت348424 ریال
بیشترین قیمت348424 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 5192
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 357550 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,365 ریال
کمترین قیمت355600 ریال
بیشترین قیمت361888 ریال
تقاضا2684 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2047A 348782 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,879 ریال
کمترین قیمت346879 ریال
بیشترین قیمت351899 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420d 349476 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,583 ریال
کمترین قیمت347778 ریال
بیشترین قیمت350960 ریال
تقاضا560 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 385628 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,365 ریال
کمترین قیمت383999 ریال
بیشترین قیمت386999 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 362991 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,365 ریال
کمترین قیمت360899 ریال
بیشترین قیمت366888 ریال
تقاضا1890 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 357029 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,365 ریال
کمترین قیمت355399 ریال
بیشترین قیمت359777 ریال
تقاضا1680 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 339569 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,365 ریال
کمترین قیمت338789 ریال
بیشترین قیمت340599 ریال
تقاضا432 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 345940 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,537 ریال
کمترین قیمت345345 ریال
بیشترین قیمت346319 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی کردستان
2426f8 kordestan 335719 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,537 ریال
کمترین قیمت335029 ریال
بیشترین قیمت335029 ریال
تقاضا192 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 347071 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,071 ریال
کمترین قیمت347071 ریال
بیشترین قیمت347071 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 353333 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,365 ریال
کمترین قیمت351219 ریال
بیشترین قیمت355799 ریال
تقاضا2420 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 403769 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,071 ریال
کمترین قیمت398960 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
6328 6328
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
510L Jam 340399 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا96 تن
0 96
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 444819 160 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,039 ریال
کمترین قیمت442229 ریال
بیشترین قیمت448888 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 430735 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,039 ریال
کمترین قیمت426819 ریال
بیشترین قیمت435999 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی تبریز
270 270
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F180DTB 475653 0 20
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه475,653 ریال
کمترین قیمت475653 ریال
بیشترین قیمت475653 ریال
تقاضا20 تن
Super Bright- TG641 345314 1760 1760
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه323,680 ریال
کمترین قیمت339999 ریال
بیشترین قیمت356777 ریال
تقاضا2222 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 311472 2244 2200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه311,472 ریال
کمترین قیمت311472 ریال
بیشترین قیمت311472 ریال
تقاضا2310 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 311472 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه311,472 ریال
کمترین قیمت311472 ریال
بیشترین قیمت311472 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 308255 3014 3014
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,218 ریال
کمترین قیمت307999 ریال
بیشترین قیمت309729 ریال
تقاضا3190 تن
پتروشیمی تندگویان
7018 7038
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟