ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

80.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 23 خرداد 1401
از مجموع 26 هزارو 81 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 50 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80.7 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه 17 خرداد، از مجموع 27 هزار و 233 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 88 درصد شد.

مقایسه معاملات 17 و 23 خرداد


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 361449 1892 1892
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,296 ریال
کمترین قیمت356500 ریال
بیشترین قیمت365779 ریال
تقاضا3003 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 356458 1900 1900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,296 ریال
کمترین قیمت353960 ریال
بیشترین قیمت359799 ریال
تقاضا2370 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 369017 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,296 ریال
کمترین قیمت367000 ریال
بیشترین قیمت371789 ریال
تقاضا4598 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 360808 2100 2100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,296 ریال
کمترین قیمت358551 ریال
بیشترین قیمت362898 ریال
تقاضا2760 تن
پتروشیمی غدیر
8906 8906
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 351855 912 912
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت351000 ریال
بیشترین قیمت353999 ریال
تقاضا1704 تن
510L Jam 340399 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا120 تن
510L Jam 340399 1584 552
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا840 تن
550J Jam 340399 360 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا360 تن
SF 060 polynar 340399 0 160
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 340399 1200 980
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا1300 تن
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 340399 10 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 340399 1218 653
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا805 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 340399 783 544
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا718 تن
پتروشیمی رجال
HP 502N 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 347201 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت346999 ریال
بیشترین قیمت347347 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 342898 1320 1320
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت342499 ریال
بیشترین قیمت343609 ریال
تقاضا1562 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 340399 0 242
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 340399 1716 902
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا1144 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 0 84 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 344499 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت343450 ریال
بیشترین قیمت346399 ریال
تقاضا798 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 340399 0 84
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 340399 420 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 340399 210 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
10601 7621
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L jam 450625 660 660
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,942 ریال
کمترین قیمت441111 ریال
بیشترین قیمت465879 ریال
تقاضا1540 تن
440G jam 402726 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,410 ریال
کمترین قیمت400299 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا594 تن
RP340 jam 472858 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,285 ریال
کمترین قیمت470999 ریال
بیشترین قیمت475675 ریال
تقاضا352 تن
RPX-345S jam 445807 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,285 ریال
کمترین قیمت444289 ریال
بیشترین قیمت447999 ریال
تقاضا484 تن
EPX-3130UV jam 432923 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,684 ریال
کمترین قیمت425999 ریال
بیشترین قیمت436919 ریال
تقاضا198 تن
RG 3212E 458814 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,199 ریال
کمترین قیمت457999 ریال
بیشترین قیمت460499 ریال
تقاضا740 تن
پتروشیمی رجال
MR230 476558 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,199 ریال
کمترین قیمت474089 ریال
بیشترین قیمت480999 ریال
تقاضا418 تن
پتروشیمی مارون
MR230 467639 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,199 ریال
کمترین قیمت467639 ریال
بیشترین قیمت467639 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 473345 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,199 ریال
کمترین قیمت470999 ریال
بیشترین قیمت480999 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 457577 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,930 ریال
کمترین قیمت455499 ریال
بیشترین قیمت458999 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 434373 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,285 ریال
کمترین قیمت430999 ریال
بیشترین قیمت436989 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 381171 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,285 ریال
کمترین قیمت379879 ریال
بیشترین قیمت381889 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 340399 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,399 ریال
کمترین قیمت340399 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR 348T 417556 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,285 ریال
کمترین قیمت415699 ریال
بیشترین قیمت419999 ریال
تقاضا357 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2766 2766
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 343913 720 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,913 ریال
کمترین قیمت343913 ریال
بیشترین قیمت343913 ریال
تقاضا696 تن
RG 1104 K-rejal 343913 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,913 ریال
کمترین قیمت343913 ریال
بیشترین قیمت343913 ریال
تقاضا348 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 343913 1320 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,913 ریال
کمترین قیمت343913 ریال
بیشترین قیمت343913 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 343913 651 651
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,913 ریال
کمترین قیمت343913 ریال
بیشترین قیمت343913 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3039 2069
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 286 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,959 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
V 30GA 342742 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,742 ریال
کمترین قیمت342742 ریال
بیشترین قیمت342742 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
306 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 509500 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه442,951 ریال
کمترین قیمت508999 ریال
بیشترین قیمت510000 ریال
تقاضا133 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 495472 0 19
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه495,472 ریال
کمترین قیمت495472 ریال
بیشترین قیمت495472 ریال
تقاضا19 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 495472 95 76
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه495,472 ریال
کمترین قیمت495472 ریال
بیشترین قیمت495472 ریال
تقاضا76 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 475653 100 20
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه475,653 ریال
کمترین قیمت475653 ریال
بیشترین قیمت475653 ریال
تقاضا20 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 90 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه445,925 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 528915 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه528,915 ریال
کمترین قیمت528915 ریال
بیشترین قیمت528915 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 481789 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه481,789 ریال
کمترین قیمت481789 ریال
بیشترین قیمت481789 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 479648 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه479,648 ریال
کمترین قیمت479648 ریال
بیشترین قیمت479648 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 523141 20 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه523,140 ریال
کمترین قیمت523141 ریال
بیشترین قیمت523141 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
463 293
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟