ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 23 خرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 23 خرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 23 خرداد 1401 با 1,564 تن کاهش نسبت به 17 خرداد ماه از 27,129 تن به 25,565 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 17 و 23 خرداد 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,053 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 11,654 تن به 10,601 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,271 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 342,670 ریال به 340,399 ریال رسید.

2- گرید 552R مارون که هفته قبل 726 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه ها قرار نگرفت.

3-  هر چند گرید Z30S مارون هفته پیش 286 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 1,034 تن افزایش 1,320 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید C30S مارون که هفته قبل 1,606 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,716 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 84 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

5- گرید 552R شازند که هفته قبل 860 تن نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

6- پتروشیمی نوید عرضه گرید ZH 550J را 210 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 420 تن به 210 تن رساند.

7- گرید Z30s شازند برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز با 80 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

8- عرضه گرید RG 1102XL رجال 522 تن نسبت به هفته سوم خرداد کاهش یافت و از 1,305 تن به 783 تن رسید.

9- گرید 550J جم که هفته پیش 480 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 120 تن کاهش 360 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 426 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 3,192 تن به 2,766 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,746 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 353,688 ریال به 350,942 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,323 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 381,522 ریال به 373,199 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- 548R جم از گریدهای مهم گروه پ پ شیمیایی، از 2 خرداد عرضه ای نداشته و این باعث افزایش قیمت این کالای پرمصرف شده است.

3- گرید C30G مارون برخلاف هفته قبل که 440 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید MR230 مارون که هفته گذشته 462 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 176 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 42 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

5- گرید ZR 348T نوید برای اولین بار در سال 1401 با 105 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

6- پتروشیمی جم عرضه گرید RPX-345S را 110 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 220 تن به 110 تن رساند.

7- گرید 440L جم که هفته پیش 550 تن عرضه سلف داشت، امروز با 110 تن افزایش 660 تن عرضه سلف دارد.

8- عرضه گرید 440G جم نسبت به هفته سوم خرداد 110 تن افزایش یافت و از 220 تن به 330 تن عرضه سلف رسید.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 1,221 تن کاهش یافت و از 9,611 تن به 8,390 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,743 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 344,039 ریال به 340,296 ریال

2- گرید PVC S65 اروند که هفته پیش 2,002 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,000 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,376 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,900 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید E6834 اروند برخلاف هفته پیش که 495 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم خرداد 1,089 تن افزایش داشت و از 1,950 تن به 3,039 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,976 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 347,889 ریال به 343,913 ریال رسید.

2- هر چند گرید HP 525J مارون که هفته پیش غایب بود، امروز با 1,320 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ فیلم قرار گرفت.

3- گرید ZH 525J نوی که هفته گذشته 882 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 231 تن کاهش 651 تن عرضه سلف دارد.


نمودارعرضه ها


 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 340,296 1900 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 340,296 1376 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 340,296 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 340,296 2100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
8390 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 340,399 912 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 340,399 1584 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 340,399 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 340,399 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 340,399 10 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 340,399 1218 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 340,399 783 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 340,399 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 340,399 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 340,399 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 340,399 1716 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 340,399 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 340,399 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 340,399 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 340,399 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10601 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 350,942 660 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 351,410 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 353,285 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 353,285 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 369,684 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3212E 373,199 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
MR230 373,199 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 373,199 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 373,199 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 380,930 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 353,285 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 353,285 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 340,399 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR 348T 353,285 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2766 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 343,913 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 343,913 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 343,913 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 343,913 651 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3039 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 387,959 286 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
V 30GA 342,742 20 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
306 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 442,951 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 495,472 95 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 475,653 100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 445,925 90 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 528,915 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 523,140 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 481,789 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 479,648 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
463 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟