ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

99 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 18 خرداد 1401
از مجموع 52 هزار و 117 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 51 هزار و 559 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 10 خرداد، از مجموع 55 هزار و 473 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 50 هزار و 128 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 90.3 درصد شد.

مقایسه معاملات 10 و 18 خرداد


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 430854 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,143 ریال
کمترین قیمت427149 ریال
بیشترین قیمت435999 ریال
تقاضا1140 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 532357 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,143 ریال
کمترین قیمت525999 ریال
بیشترین قیمت539999 ریال
تقاضا280 تن
پتروشیمی قائد بصیر
680 680
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 465492 343 343
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه465,492 ریال
کمترین قیمت465492 ریال
بیشترین قیمت465492 ریال
تقاضا343 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 465492 161 161
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه465,492 ریال
کمترین قیمت465492 ریال
بیشترین قیمت465492 ریال
تقاضا181 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 457986 948 948
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه457,986 ریال
کمترین قیمت457986 ریال
بیشترین قیمت457986 ریال
تقاضا948 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1452 1452
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 351656 4400 4400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت349608 ریال
بیشترین قیمت355999 ریال
تقاضا6556 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 0 55 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 336732 0 154
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه336,732 ریال
کمترین قیمت336732 ریال
بیشترین قیمت336732 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 336732 209 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,732 ریال
کمترین قیمت336732 ریال
بیشترین قیمت336732 ریال
تقاضا77 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 335572 0 99
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت335572 ریال
بیشترین قیمت335572 ریال
تقاضا99 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 335572 209 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت335572 ریال
بیشترین قیمت335572 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 344569 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه339,052 ریال
کمترین قیمت343889 ریال
بیشترین قیمت346200 ریال
تقاضا1375 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 341974 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت340669 ریال
بیشترین قیمت342999 ریال
تقاضا1540 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 325917 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,505 ریال
کمترین قیمت325600 ریال
بیشترین قیمت327699 ریال
تقاضا320 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 348733 1080 1080
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت346699 ریال
بیشترین قیمت350009 ریال
تقاضا1824 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 342854 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت341709 ریال
بیشترین قیمت344000 ریال
تقاضا672 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 345577 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,572 ریال
کمترین قیمت343699 ریال
بیشترین قیمت346889 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 336732 120 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,732 ریال
کمترین قیمت336732 ریال
بیشترین قیمت336732 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 336732 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه336,732 ریال
کمترین قیمت336732 ریال
بیشترین قیمت336732 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
9373 9318
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 355546 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,126 ریال
کمترین قیمت349039 ریال
بیشترین قیمت362089 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6040UA-tabriz 234771 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه218,832 ریال
کمترین قیمت232899 ریال
بیشترین قیمت236521 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 249495 3003 3003
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,819 ریال
کمترین قیمت247999 ریال
بیشترین قیمت260188 ریال
تقاضا4587 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 255886 1248 1248
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,458 ریال
کمترین قیمت248039 ریال
بیشترین قیمت258999 ریال
تقاضا1848 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 280140 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,458 ریال
کمترین قیمت277999 ریال
بیشترین قیمت281999 ریال
تقاضا672 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 248587 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,458 ریال
کمترین قیمت247500 ریال
بیشترین قیمت250699 ریال
تقاضا1128 تن
پتروشیمی میاندوآب
5170 5170
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 308903 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,345 ریال
کمترین قیمت300789 ریال
بیشترین قیمت390999 ریال
تقاضا4092 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 280195 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه249,345 ریال
کمترین قیمت277999 ریال
بیشترین قیمت282282 ریال
تقاضا2904 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 279524 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,345 ریال
کمترین قیمت275999 ریال
بیشترین قیمت288599 ریال
تقاضا3768 تن
Bl3 Marun 276336 2992 2992
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,345 ریال
کمترین قیمت275219 ریال
بیشترین قیمت278999 ریال
تقاضا4664 تن
پتروشیمی مارون
7710 7710
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 376268 1001 1001
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,891 ریال
کمترین قیمت371899 ریال
بیشترین قیمت380899 ریال
تقاضا2002 تن
پتروشیمی تبریز
1001 1001
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 405869 590 590
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,141 ریال
کمترین قیمت401000 ریال
بیشترین قیمت408999 ریال
تقاضا1960 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 420746 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,141 ریال
کمترین قیمت418000 ریال
بیشترین قیمت427149 ریال
تقاضا1850 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 419214 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,333 ریال
کمترین قیمت415879 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا580 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Jam 417869 1287 1287
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,333 ریال
کمترین قیمت411589 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا2024 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 423032 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,007 ریال
کمترین قیمت420780 ریال
بیشترین قیمت425999 ریال
تقاضا2585 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 424474 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,406 ریال
کمترین قیمت420999 ریال
بیشترین قیمت426999 ریال
تقاضا2420 تن
پتروشیمی شازند
5059 5059
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 340061 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه252,883 ریال
کمترین قیمت337775 ریال
بیشترین قیمت342999 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 325448 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه252,883 ریال
کمترین قیمت323960 ریال
بیشترین قیمت326999 ریال
تقاضا2568 تن
1624 1624
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 322191 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه319,350 ریال
کمترین قیمت321699 ریال
بیشترین قیمت323323 ریال
تقاضا1694 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 315960 2244 2244
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,957 ریال
کمترین قیمت313157 ریال
بیشترین قیمت318999 ریال
تقاضا2354 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 334877 0 154
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,877 ریال
کمترین قیمت334877 ریال
بیشترین قیمت334877 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 334877 2508 2354
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه334,877 ریال
کمترین قیمت334877 ریال
بیشترین قیمت334877 ریال
تقاضا2574 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 342232 154 154
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه325,135 ریال
کمترین قیمت340789 ریال
بیشترین قیمت348009 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 349585 1408 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,482 ریال
کمترین قیمت346999 ریال
بیشترین قیمت357999 ریال
تقاضا2794 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420d 337556 300 230
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,556 ریال
کمترین قیمت337556 ریال
بیشترین قیمت337556 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 337556 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,556 ریال
کمترین قیمت337556 ریال
بیشترین قیمت337556 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 368706 900 900
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,482 ریال
کمترین قیمت366689 ریال
بیشترین قیمت371000 ریال
تقاضا1880 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 353132 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,482 ریال
کمترین قیمت351999 ریال
بیشترین قیمت355959 ریال
تقاضا1970 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 354705 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,482 ریال
کمترین قیمت353999 ریال
بیشترین قیمت358358 ریال
تقاضا1680 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 342723 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,482 ریال
کمترین قیمت342489 ریال
بیشترین قیمت342879 ریال
تقاضا600 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 341488 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,641 ریال
کمترین قیمت340888 ریال
بیشترین قیمت342823 ریال
تقاضا600 تن
پتروشیمی کردستان
2426f8 kordestan 336657 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,641 ریال
کمترین قیمت335029 ریال
بیشترین قیمت335029 ریال
تقاضا288 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 345425 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,985 ریال
کمترین قیمت344444 ریال
بیشترین قیمت345999 ریال
تقاضا192 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 348859 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,482 ریال
کمترین قیمت347259 ریال
بیشترین قیمت352888 ریال
تقاضا2640 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 414601 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,985 ریال
کمترین قیمت411999 ریال
بیشترین قیمت418889 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی لاله
6028 6028
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 342670 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا72 تن
550J Jam 342670 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا48 تن
552R Navid 342670 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
0 141
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 418164 160 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,775 ریال
کمترین قیمت416779 ریال
بیشترین قیمت419999 ریال
تقاضا265 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 423634 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,775 ریال
کمترین قیمت418999 ریال
بیشترین قیمت427549 ریال
تقاضا230 تن
پتروشیمی تبریز
270 270
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTC 377435 0 30
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه377,435 ریال
کمترین قیمت377435 ریال
بیشترین قیمت377435 ریال
تقاضا30 تن
Super Bright- TG641 351988 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,764 ریال
کمترین قیمت347000 ریال
بیشترین قیمت358007 ریال
تقاضا2310 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 338122 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,533 ریال
کمترین قیمت337999 ریال
بیشترین قیمت339500 ریال
تقاضا2530 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 328315 3014 3014
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,780 ریال
کمترین قیمت327999 ریال
بیشترین قیمت332999 ریال
تقاضا3828 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 312510 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,998 ریال
کمترین قیمت307123 ریال
بیشترین قیمت320199 ریال
تقاضا638 تن
پتروشیمی تندگویان
7084 7114
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟