ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

88 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 17 خرداد 1401
از مجموع 27 هزار و 233 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 88 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه 9 خرداد، از مجموع 27 هزار و 772 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 25 هزار و 234 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 90.8 درصد شد.

مقایسه معاملات 9 و 17 خرداد


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 367783 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,039 ریال
کمترین قیمت365059 ریال
بیشترین قیمت371779 ریال
تقاضا3432 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 368483 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,039 ریال
کمترین قیمت365379 ریال
بیشترین قیمت376899 ریال
تقاضا2920 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 392204 495 495
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه392,204 ریال
کمترین قیمت392204 ریال
بیشترین قیمت392204 ریال
تقاضا583 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 373921 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,039 ریال
کمترین قیمت369369 ریال
بیشترین قیمت380559 ریال
تقاضا4378 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 376774 2100 2100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,039 ریال
کمترین قیمت374889 ریال
بیشترین قیمت380899 ریال
تقاضا3100 تن
پتروشیمی غدیر
9611 9611
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 501966 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه501,966 ریال
کمترین قیمت501966 ریال
بیشترین قیمت501966 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی تخت جمشید
504 504
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 342670 912 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا936 تن
510L Jam 342670 1584 1584
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا1968 تن
550J Jam 342670 480 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا312 تن
SF 060 polynar 342670 1200 1120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا1160 تن
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 342670 20 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 342670 1131 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا500 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 342670 1305 305
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا587 تن
پتروشیمی رجال
HP 502N 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 344116 860 860
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت343699 ریال
بیشترین قیمت344599 ریال
تقاضا1240 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 342670 726 726
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا836 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 347472 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت346813 ریال
بیشترین قیمت349099 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 343026 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342679 ریال
بیشترین قیمت344589 ریال
تقاضا2266 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 342670 504 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا630 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 342670 420 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا357 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 342670 420 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
11654 8672
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L jam 456020 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه353,688 ریال
کمترین قیمت441999 ریال
بیشترین قیمت466666 ریال
تقاضا1474 تن
440G jam 403000 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه354,152 ریال
کمترین قیمت400000 ریال
بیشترین قیمت407999 ریال
تقاضا396 تن
RP340 jam 433825 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,806 ریال
کمترین قیمت425759 ریال
بیشترین قیمت439789 ریال
تقاضا374 تن
RPX-345S jam 424739 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,806 ریال
کمترین قیمت423889 ریال
بیشترین قیمت426444 ریال
تقاضا660 تن
EPX-3130UV jam 392368 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,244 ریال
کمترین قیمت377899 ریال
بیشترین قیمت412999 ریال
تقاضا154 تن
RG 3212E 439682 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه381,522 ریال
کمترین قیمت438999 ریال
بیشترین قیمت441999 ریال
تقاضا544 تن
پتروشیمی رجال
C30G 349482 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت348555 ریال
بیشترین قیمت351999 ریال
تقاضا726 تن
پتروشیمی مارون
MR230 467133 462 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه381,522 ریال
کمترین قیمت465119 ریال
بیشترین قیمت470000 ریال
تقاضا1122 تن
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 468831 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه381,522 ریال
کمترین قیمت467489 ریال
بیشترین قیمت470259 ریال
تقاضا525 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 452269 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,377 ریال
کمترین قیمت449449 ریال
بیشترین قیمت455899 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 409142 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,806 ریال
کمترین قیمت407999 ریال
بیشترین قیمت412999 ریال
تقاضا294 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 370764 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,167 ریال
کمترین قیمت363999 ریال
بیشترین قیمت378999 ریال
تقاضا294 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 342670 147 21
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,670 ریال
کمترین قیمت342670 ریال
بیشترین قیمت342670 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3192 3066
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 347889 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,889 ریال
کمترین قیمت347889 ریال
بیشترین قیمت347889 ریال
تقاضا720 تن
RG 1104 K-rejal 347889 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,889 ریال
کمترین قیمت347889 ریال
بیشترین قیمت347889 ریال
تقاضا348 تن
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 347889 882 882
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,889 ریال
کمترین قیمت347889 ریال
بیشترین قیمت347889 ریال
تقاضا882 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
1950 1950
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 435253 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه435,253 ریال
کمترین قیمت435253 ریال
بیشترین قیمت435253 ریال
تقاضا44 تن
0 44
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MP08 qom 368915 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت368915 ریال
بیشترین قیمت368915 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
0 10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 479779 57 57
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه420,683 ریال
کمترین قیمت479779 ریال
بیشترین قیمت479779 ریال
تقاضا228 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 478522 57 57
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه444,225 ریال
کمترین قیمت477999 ریال
بیشترین قیمت479569 ریال
تقاضا114 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 472614 68 68
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه419,372 ریال
کمترین قیمت471229 ریال
بیشترین قیمت475999 ریال
تقاضا323 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 0 50 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه426,456 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه399,803 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 377435 45 15
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه377,435 ریال
کمترین قیمت377435 ریال
بیشترین قیمت377435 ریال
تقاضا15 تن
322 197
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟