ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

69 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 16 خرداد 1401
از مجموع 10 هزار و 921 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 7 هزار و 552 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 69 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات یکشنبه هفته گذشته،از مجموع 5 هزار و 466 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 3 هزار و 668 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 67 درصد شد.

 مقایسه معاملات 8 و 16 خرداد 1401


نمودار معاملات


معاملات

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 388701 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,039 ریال
کمترین قیمت386000 ریال
بیشترین قیمت391000 ریال
تقاضا630 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan 465934 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه354,360 ریال
کمترین قیمت462960 ریال
بیشترین قیمت472298 ریال
تقاضا710 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 357951 400 400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه345,759 ریال
کمترین قیمت356960 ریال
بیشترین قیمت364009 ریال
تقاضا460 تن
پتروشیمی آبادان
1000 1000
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1210S Shazand 525161 625 302
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه525,161 ریال
کمترین قیمت525161 ریال
بیشترین قیمت525161 ریال
تقاضا302 تن
پتروشیمی شازند
625 302
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
لرستان (پودر) 54B04 0 150 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه225,834 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی لرستان
150 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ARM PCF55 342406 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,406 ریال
کمترین قیمت342406 ریال
بیشترین قیمت342406 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
0 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG780 0 100 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه355,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
100 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 458877 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه458,877 ریال
کمترین قیمت458877 ریال
بیشترین قیمت458877 ریال
تقاضا220 تن
220 220
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 435253 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه435,253 ریال
کمترین قیمت435253 ریال
بیشترین قیمت435253 ریال
تقاضا22 تن
6045petro-pak 435253 308 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه435,253 ریال
کمترین قیمت435253 ریال
بیشترین قیمت435253 ریال
تقاضا275 تن
HIPS 7240 tabriz 435253 0 33
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه435,253 ریال
کمترین قیمت435253 ریال
بیشترین قیمت435253 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 435253 858 737
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه435,253 ریال
کمترین قیمت435253 ریال
بیشترین قیمت435253 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 430900 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه430,900 ریال
کمترین قیمت430900 ریال
بیشترین قیمت430900 ریال
تقاضا33 تن
4512 Qom 430900 198 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه430,900 ریال
کمترین قیمت430900 ریال
بیشترین قیمت430900 ریال
تقاضا44 تن
1364 935
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 368915 200 70
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت368915 ریال
بیشترین قیمت368915 ریال
تقاضا95 تن
GPPS 1115 petropak 368915 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت368915 ریال
بیشترین قیمت368915 ریال
تقاضا22 تن
GPPS 1115 petropak 368915 176 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت368915 ریال
بیشترین قیمت368915 ریال
تقاضا264 تن
GPPS 1540 tabriz 372636 1001 1001
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت371999 ریال
بیشترین قیمت375999 ریال
تقاضا1419 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 365801 99 99
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه361,168 ریال
کمترین قیمت361699 ریال
بیشترین قیمت371999 ریال
تقاضا165 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 389055 99 99
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,353 ریال
کمترین قیمت377999 ریال
بیشترین قیمت392500 ریال
تقاضا495 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 368915 0 135
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت368915 ریال
بیشترین قیمت368915 ریال
تقاضا135 تن
1551 takht-jamshid 368915 855 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت368915 ریال
بیشترین قیمت368915 ریال
تقاضا619 تن
24N 0 130 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه364,119 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 368915 160 85
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,915 ریال
کمترین قیمت368915 ریال
بیشترین قیمت368915 ریال
تقاضا125 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2720 2149
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-1000 Baniar 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,268 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
SE-2000 Baniar 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,268 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
SE 50-Sahand 387929 500 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه387,929 ریال
کمترین قیمت387929 ریال
بیشترین قیمت387929 ریال
تقاضا200 تن
F100 Entekhab 414129 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,268 ریال
کمترین قیمت413222 ریال
بیشترین قیمت417599 ریال
تقاضا1430 تن
F105 Entekhab 393734 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه393,734 ریال
کمترین قیمت393734 ریال
بیشترین قیمت393734 ریال
تقاضا5 تن
F105 Entekhab 393734 200 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه393,734 ریال
کمترین قیمت393734 ریال
بیشترین قیمت393734 ریال
تقاضا70 تن
F200 Entekhab 407268 0 85
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه407,268 ریال
کمترین قیمت407268 ریال
بیشترین قیمت407268 ریال
تقاضا85 تن
F200 Entekhab 407268 500 405
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,268 ریال
کمترین قیمت407268 ریال
بیشترین قیمت407268 ریال
تقاضا510 تن
R310 Entekhab 386775 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,775 ریال
کمترین قیمت386775 ریال
بیشترین قیمت386775 ریال
تقاضا10 تن
R310 Entekhab 386775 600 295
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,775 ریال
کمترین قیمت386775 ریال
بیشترین قیمت386775 ریال
تقاضا300 تن
F300 Entekhab 407268 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه407,268 ریال
کمترین قیمت407268 ریال
بیشترین قیمت407268 ریال
تقاضا5 تن
F300 Entekhab 407268 300 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,268 ریال
کمترین قیمت407268 ریال
بیشترین قیمت407268 ریال
تقاضا125 تن
R200-entekhab 386775 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,775 ریال
کمترین قیمت386775 ریال
بیشترین قیمت386775 ریال
تقاضا30 تن
R200-entekhab 386775 500 470
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,775 ریال
کمترین قیمت386775 ریال
بیشترین قیمت386775 ریال
تقاضا670 تن
FC 422 490669 20 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه384,841 ریال
کمترین قیمت490669 ریال
بیشترین قیمت490669 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی تبریز
4016 2600
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 447934 308 308
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه400,427 ریال
کمترین قیمت432999 ریال
بیشترین قیمت452999 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 461124 176 176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه387,835 ریال
کمترین قیمت455119 ریال
بیشترین قیمت471999 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 449703 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه389,729 ریال
کمترین قیمت447759 ریال
بیشترین قیمت450999 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 393732 72 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,406 ریال
کمترین قیمت383329 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 433939 36 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,443 ریال
کمترین قیمت431999 ریال
بیشترین قیمت435879 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 262636 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه202,514 ریال
کمترین قیمت260000 ریال
بیشترین قیمت265271 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی تندگویان
726 726
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟