ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 1 خرداد 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1401)، با دلار نیمایی 249,203 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 1 خرداد 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 249,203 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 248,077 با میانگین هفتگی فروش، 250,330 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 249,203 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 18 اردیبهشت ماه، 43 تومان کاهش است. (درصد کاهش: 0.17)

دانلود قیمت ها

ریزش گروهی قیمت های پایه

هفتمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که به علت کاهش قیمت های جهانی و افت 43 تومانی نیما، قیمت پایه همه کالاها به جز پت های بطری، با کاهش مواجه شدند.

به گزارش ویکی پلاست، میانگین هفتگی دلار نیمایی 43 تومان نسبت به 18 اردیبهشت کاهش داشت و قیمت های امروز با دلار 24,920 تومان، محاسبه و اعلام شد.

همان طور که انتظار می رفت، PVC ها بیشترین کاهش امروز را تجربه کردند و با 5.8 تا 6.4 درصد، بین 2,442 تا 2,527 تومان، کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.

سنگین تزریقی با 2.9 درصد و سبک فیلم با 2.7 درصد، بعد از PVC ها، بیشترین کاهش امروز را داشتند و به ترتیب، 717 و 936 تومان، نسبت به هفته سوم اردیبهشت، افت قیمت پیدا کردند.

تنها گروه افزایشی امروز، پت های بطری هستند که با 1.6 درصد رشد، بین 491 تا 526 تومان نسبت به هفته قبل، افزایش قیمت داشتند.
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 355,293 361,604 -6,311 آبادان
PVC S70 Abadan 365,951 390,532 -24,581 آبادان
PVC S57 Abadan 357,069 381,492 -24,423 آبادان
PVC S65 Arvand 355,293 361,604 -6,311 اروند
E 7242 397,928 423,076 -25,148 اروند
E 7244 397,928 423,076 -25,148 اروند
E 6644-Arvand 402,191 427,416 -25,225 اروند
E 7044 400,770 425,969 -25,199 اروند
E6834 arvand 405,034 430,308 -25,274 اروند
PVC S7042 373,057 397,764 -24,707 اروند
PVC S65 Bandar 355,293 361,604 -6,311 بندرامام
PVC S70 Bandar 374,834 399,572 -24,738 بندرامام
PVC S60 Bandar 364,175 388,724 -24,549 بندرامام
PVC S65 Ghadir 355,293 361,604 -6,311 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 459,039 459,840 -801 تبریز
ABS157 459,039 459,840 -801 تبریز
ABS157W2901-tabriz 475,611 476,441 -830 تبریز
N50-ghaed-basir 459,039 - - قائد بصیر
Absn 75 463,496 464,304 -808 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 478,700 491,511 -12,811 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 473,960 486,644 -12,684 بندرامام
1712-takhe-jamshid 471,110 484,145 -13,035 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 478,700 491,511 -12,811 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 512,341 513,234 -893 تخت جمشید
1202 jamshid 536,015 536,950 -935 تخت جمشید
PBR Shazand 512,341 - - شازند
1210S Shazand 536,015 536,950 -935 شازند
پلی کربنات
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
0407UR khozestan 863,285 - - خوزستان
PC 1012UR 863,285 864,790 -1,505 خوزستان
اپوکسی رزین
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,134,663 1,130,001 4,662 خوزستان
آزمایشی اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,134,663 - - خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,039,966 1,035,139 4,827 خوزستان
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 258,760 261,583 -2,823 آریا ساسول
8200 B ilam 258,760 261,583 -2,823 ایلام
6366M ilam 314,831 319,193 -4,362 ایلام
EA 5218 239,880 247,057 -7,177 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 350,913 352,533 -1,620 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 352,097 353,718 -1,621 امیرکبیر
0205AA 358,015 359,647 -1,632 امیرکبیر
0410A A 350,913 352,533 -1,620 تبریز
0220KJ 354,464 356,090 -1,626 تبریز
LL 0209KJ 352,097 353,718 -1,621 تبریز
LLD 209 Tabriz 350,913 352,533 -1,620 تبریز
LL 235F6 jam 354,464 356,090 -1,626 جم
18XF 5N 358,015 359,647 -1,632 جم
32604 UV 250,659 258,125 -7,466 جم
LLD 22501 jam 350,913 352,533 -1,620 جم
22501KJ 352,097 353,718 -1,621 جم
LLD 209 Arak 350,913 352,533 -1,620 شازند
0410 350,913 352,533 -1,620 شازند
0209 KJ 352,097 353,718 -1,621 شازند
20075AA 350,913 352,533 -1,620 شازند
22B02 Loresatan 350,913 352,533 -1,620 لرستان
22B01 Lorestan 350,913 352,533 -1,620 لرستان
22B03 Lorestan 350,913 352,533 -1,620 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 350,913 - - مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 350,913 352,533 -1,620 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 350,913 352,533 -1,620 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 358,015 359,647 -1,632 مهاباد
18B01 mahabad 350,913 352,533 -1,620 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 352,097 353,718 -1,621 مهاباد
LL 22B02 KJ 352,097 353,718 -1,621 مهاباد
LL 20BF5 358,015 359,647 -1,632 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 347,602 357,246 -9,644 آریا ساسول
2200 239,880 247,057 -7,177 ایلام
1922T lale 347,602 357,246 -9,644 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 239,880 247,057 -7,177 امیرکبیر
2208 ilam 244,615 251,800 -7,185 ایلام
Hi500 239,880 247,057 -7,177 بندرامام
HI0500UA Bandar 244,615 251,800 -7,185 بندرامام
4440 EA 244,923 252,379 -7,456 تبریز
5030EA tabriz 247,407 254,936 -7,529 تبریز
5218 UA 244,615 251,800 -7,185 تبریز
4440 UA 244,678 251,999 -7,321 تبریز
5030SA tabriz 249,475 256,940 -7,465 تبریز
6070 EA 239,880 247,057 -7,177 تبریز
6070 UA 237,419 244,389 -6,970 تبریز
6040UA-tabriz 225,425 232,036 -6,611 تبریز
52518 Jam 239,880 247,057 -7,177 جم
52511 jam 239,880 247,057 -7,177 جم
52505UV Jam 244,615 251,800 -7,185 جم
60507 239,880 247,057 -7,177 جم
52502 251,874 259,410 -7,536 جم
60511 239,880 247,057 -7,177 جم
52502 SU 256,609 264,153 -7,544 جم
HD 534 F7 271,249 277,828 -6,579 جم
60507 UV 244,615 251,800 -7,185 جم
60511 UV 244,615 251,800 -7,185 جم
52511UV 244,615 251,800 -7,185 جم
52501SU 256,609 264,153 -7,544 جم
HD 50401 271,249 277,828 -6,579 جم
52528 241,064 248,243 -7,179 جم
60505 239,880 247,057 -7,177 جم
52518 UV 244,615 251,800 -7,185 جم
60505 UV 244,615 251,800 -7,185 جم
5620 239,880 247,057 -7,177 شازند
I4 Kermanshah 239,880 247,057 -7,177 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 244,615 251,800 -7,185 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 244,615 251,800 -7,185 کرمانشاه
I3 Kermanshah 239,880 247,057 -7,177 کرمانشاه
62N07UV Lorestan 244,615 251,800 -7,185 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 244,615 251,800 -7,185 لرستان
54B04UV lorestan 244,615 251,800 -7,185 لرستان
54B04 lorestan 239,880 247,057 -7,177 لرستان
62N11UV 244,615 251,800 -7,185 لرستان
52B11UV 244,615 251,800 -7,185 لرستان
52B18 239,880 247,057 -7,177 لرستان
HD52 BF3 261,779 268,342 -6,563 لرستان
HD48 BF7 266,013 272,462 -6,449 لرستان
HD50 B01 266,013 272,462 -6,449 لرستان
62N18 239,880 247,057 -7,177 لرستان
52B18UV 244,615 251,800 -7,185 لرستان
52B07 239,880 247,057 -7,177 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 239,880 247,057 -7,177 لرستان
62N07 239,880 247,057 -7,177 لرستان
62N07 239,880 247,057 -7,177 لرستان
62N18UV 244,615 251,800 -7,185 لرستان
I4UV 244,615 251,800 -7,185 مارون
I4 239,880 247,057 -7,177 مارون
62N07UV miandoab 244,615 251,800 -7,185 میاندوآب
52B18UV Myan 244,615 - - میاندوآب
52B18 239,880 - - میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 258,760 261,583 -2,823 آریا ساسول
4265 258,760 261,583 -2,823 آریا ساسول
Bl3 Amir 258,760 261,583 -2,823 امیرکبیر
0035 Bandar 258,760 261,583 -2,823 بندرامام
Bl3 Bakhtar 258,760 261,583 -2,823 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 258,760 261,583 -2,823 جم
BL4 Jam 258,760 261,583 -2,823 جم
BL3 Arak 258,760 261,583 -2,823 شازند
BL4 Kermanshah 258,760 261,583 -2,823 کرمانشاه
Bl3 Marun 258,760 261,583 -2,823 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 292,121 299,727 -7,606 تبریز
52505 239,880 247,057 -7,177 جم
38504 UV 263,743 271,367 -7,624 جم
3840 Arak 292,121 299,727 -7,606 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 316,014 320,379 -4,365 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 328,865 332,796 -3,931 امیرکبیر
7700M Ilam 328,865 332,796 -3,931 ایلام
CRP100B Jam 354,954 358,362 -3,408 جم
CRP100N jam 345,231 349,331 -4,100 جم
5000S Jam 271,249 277,828 -6,579 جم
EX3 Jam 314,831 319,193 -4,362 جم
MD 3510 309,925 313,824 -3,899 جم
MD 3520 309,925 313,824 -3,899 جم
ARM PCF55 354,007 357,413 -3,406 شازند
CRP100B Arak 354,007 357,413 -3,406 شازند
EX3 Arak 314,831 319,193 -4,362 شازند
CRP100 Kermanshah 335,616 339,629 -4,013 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 271,249 277,828 -6,579 کرمانشاه
CRP100 Maroun 354,007 346,852 7,155 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 261,779 268,342 -6,563 آریا ساسول
3713 arya 273,616 280,200 -6,584 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 261,779 - - آریا ساسول
EX5 AmirKabir 261,779 268,342 -6,563 امیرکبیر
F7000 Ilam 261,779 268,342 -6,563 ایلام
EX5 Bakhtar 261,779 268,342 -6,563 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 261,779 268,342 -6,563 جم
EX5 shazand 261,779 268,342 -6,563 شازند
EX5 Marun 261,779 268,342 -6,563 مارون
F7000 Mehr 261,779 268,342 -6,563 مهر
f7000 Miandoab 261,779 268,342 -6,563 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
BG 730N 309,689 304,823 4,866 تندگویان
BG 730S 316,251 311,283 4,968 تندگویان
BG 760N 310,939 306,054 4,885 تندگویان
BG 760S 317,501 312,513 4,988 تندگویان
BG 780N 312,501 307,591 4,910 تندگویان
BG 780S 319,064 314,051 5,013 تندگویان
BG 800N 317,501 312,513 4,988 تندگویان
BG 800S 327,189 322,048 5,141 تندگویان
BG 820N 325,001 319,895 5,106 تندگویان
BG 820S 335,001 329,738 5,263 تندگویان
BG 840N 327,814 322,663 5,151 تندگویان
BG 840S 337,814 332,506 5,308 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 337,478 346,841 -9,363 آریا ساسول
LFI 2130 354,351 364,183 -9,832 آریا ساسول
LFI 2047A 341,029 350,398 -9,369 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 341,029 350,398 -9,369 آریا ساسول
2420h 337,478 346,841 -9,363 امیرکبیر
2420d 354,351 364,183 -9,832 امیرکبیر
2420 K 337,478 346,841 -9,363 امیرکبیر
2420F Amirkabir 337,478 346,841 -9,363 امیرکبیر
0075 Bandar 337,478 346,841 -9,363 بندرامام
020 Bandar 337,478 346,841 -9,363 بندرامام
0220AA 350,913 352,533 -1,620 تبریز
2420E02-kordestan 337,478 346,841 -9,363 کردستان
2420F8 Kordestan 337,478 346,841 -9,363 کردستان
2426E02 338,661 348,027 -9,366 کردستان
3020F9 337,478 346,841 -9,363 کردستان
2426f8 kordestan 338,661 348,027 -9,366 کردستان
2420F3 kordestan 361,101 371,120 -10,019 کردستان
2102TX00-lale 337,478 346,841 -9,363 لاله
2100lale 361,101 371,120 -10,019 لاله
2102tn 42 337,478 346,841 -9,363 لاله
2100 TN42 337,478 346,841 -9,363 لاله
2404 TC47 337,478 346,841 -9,363 لاله
2004 TC37 337,478 346,841 -9,363 لاله
2101 TN47 337,478 346,841 -9,363 لاله
2102TN 337,478 346,841 -9,363 لاله
2004Tc 337,478 346,841 -9,363 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 382,503 386,735 -4,232 پلی پروپیلن جم
C30s jam 382,503 386,735 -4,232 پلی پروپیلن جم
510L Jam 382,503 386,735 -4,232 پلی پروپیلن جم
550J Jam 382,503 386,735 -4,232 پلی پروپیلن جم
HP 500J 382,503 386,735 -4,232 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 382,503 386,735 -4,232 پلی پروپیلن جم
564s jam 405,453 409,939 -4,486 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 382,503 386,735 -4,232 پلی نار
SF 060 polynar 382,503 386,735 -4,232 پلی نار
SIF010 polynar 382,503 386,735 -4,232 پلی نار
CR 380 polynar 382,503 386,735 -4,232 پلی نار
pi 110 382,503 386,735 -4,232 پلی نار
RG 1102K 382,503 386,735 -4,232 رجال
RG 1102 XK Rejal 382,503 386,735 -4,232 رجال
RG 1102XL Rejal 382,503 386,735 -4,232 رجال
RG 1102 L 382,503 386,735 -4,232 رجال
1101s rejal 382,503 386,735 -4,232 رجال
Rg 1101SL 382,503 386,735 -4,232 رجال
HP 502N 382,503 386,735 -4,232 شازند
552R Arak 382,503 386,735 -4,232 شازند
Z30s Ar 382,503 386,735 -4,232 شازند
510L Arak 382,503 386,735 -4,232 شازند
HP 550J Arak 382,503 386,735 -4,232 شازند
HP 565S Arak 405,453 409,939 -4,486 شازند
V30S Arak 382,503 386,735 -4,232 شازند
ARP 512A 382,503 386,735 -4,232 شازند
HP 565S-AG 405,453 409,939 -4,486 مارون
552R Maroun 382,503 386,735 -4,232 مارون
Z30S Marun 382,503 386,735 -4,232 مارون
Z30G Marun 382,503 386,735 -4,232 مارون
F 30G 382,503 386,735 -4,232 مارون
V30G Marun 382,503 386,735 -4,232 مارون
V 30S 382,503 386,735 -4,232 مارون
HP 500J 382,503 386,735 -4,232 مارون
HP 501D- Maron 382,503 386,735 -4,232 مارون
X30G marun 382,503 386,735 -4,232 مارون
C30S Marun 382,503 386,735 -4,232 مارون
HP 550J maron 382,503 386,735 -4,232 مارون
HP 562S 382,503 386,735 -4,232 مارون
565S maron 405,453 409,939 -4,486 مارون
V 79S 382,503 386,735 -4,232 مارون
552R Navid 382,503 386,735 -4,232 نوید زرشیمی
510L Navid 382,503 386,735 -4,232 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 382,503 386,735 -4,232 نوید زرشیمی
ZB 545L 398,483 399,779 -1,296 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 398,483 399,779 -1,296 پلی پروپیلن جم
440G jam 398,957 400,253 -1,296 پلی پروپیلن جم
548R jam 398,483 399,779 -1,296 پلی پروپیلن جم
548T jam 398,483 399,779 -1,296 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 397,300 410,451 -13,151 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 397,300 410,451 -13,151 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 414,464 418,751 -4,287 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 398,483 399,779 -1,296 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 426,301 430,609 -4,308 پلی نار
PNR 340R 397,300 410,451 -13,151 پلی نار
RG 3212E 426,301 430,609 -4,308 رجال
RG 3420 L-rejal 501,857 503,516 -1,659 رجال
EPC40R shazand 398,483 - - شازند
R60 Arak 425,827 430,135 -4,308 شازند
RP 210G 402,626 406,893 -4,267 شازند
EPQ 30RF 398,483 399,779 -1,296 شازند
EP2X CI 397,300 410,451 -13,151 شازند
EP2X CE 397,300 410,451 -13,151 شازند
RP340arak 397,300 410,451 -13,151 شازند
MR 240C 435,770 440,095 -4,325 مارون
C30G 382,503 386,735 -4,232 مارون
EP 548R maron 398,483 399,779 -1,296 مارون
MR230 426,301 430,609 -4,308 مارون
RP340R maron 397,300 410,451 -13,151 مارون
RP240G maron 397,300 410,451 -13,151 مارون
EP1X30F 397,300 410,451 -13,151 مارون
ZB 440L-navid 398,483 399,779 -1,296 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 398,483 399,779 -1,296 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 398,483 399,779 -1,296 نوید زرشیمی
ZR230-navid 426,301 430,609 -4,308 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 435,770 440,095 -4,325 نوید زرشیمی
332C navid 425,827 430,135 -4,308 نوید زرشیمی
ZR340r navid 397,300 410,451 -13,151 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 397,300 398,593 -1,293 نوید زرشیمی
ZB532C 425,827 430,135 -4,308 نوید زرشیمی
ZB 432L 398,483 399,779 -1,296 نوید زرشیمی
ZH 500M 382,503 386,735 -4,232 نوید زرشیمی
ZR 348T 397,300 410,451 -13,151 نوید زرشیمی
332L 398,483 399,779 -1,296 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 413,990 418,277 -4,287 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP525j jam 387,830 389,107 -1,277 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 506,118 507,784 -1,666 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 387,830 389,107 -1,277 رجال
RP 210M 387,830 389,107 -1,277 مارون
HP 525J maron 387,830 389,107 -1,277 مارون
ZH 525J navid 387,830 389,107 -1,277 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ARP801 423,933 428,238 -4,305 شازند
Rp 270G shazand 432,930 437,249 -4,319 شازند
V 30GA 384,871 389,107 -4,236 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 477,056 482,709 -5,653 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 445,847 451,130 -5,283 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 445,847 451,130 -5,283 تبریز
4512 Qom 445,847 451,130 -5,283 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 376,481 384,608 -8,127 آرتان پترو کیهان
1028 376,481 384,608 -8,127 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 376,481 384,608 -8,127 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 376,481 384,608 -8,127 تبریز
GPPS 1460 tabriz 368,575 376,531 -7,956 تبریز
1460FG 368,575 376,531 -7,956 تبریز
GPPS 1160-tabriz 349,374 356,916 -7,542 تبریز
1161 takht-jamshid 376,481 384,608 -8,127 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 376,481 384,608 -8,127 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 376,481 384,608 -8,127 تخت جمشید پارس
14N 352,386 359,993 -7,607 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 371,587 379,608 -8,021 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 379,493 387,685 -8,192 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 376,481 384,608 -8,127 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 420,515 422,458 -1,943 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 420,515 422,458 -1,943 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 383,524 385,331 -1,807 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 420,515 422,458 -1,943 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 397,507 399,380 -1,873 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 400,540 402,389 -1,849 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 368,802 370,553 -1,751 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 322,160 323,678 -1,518 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 400,540 402,389 -1,849 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 385,522 387,338 -1,816 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 400,540 402,389 -1,849 پلی استایرن انبساطی سهند
R400HD 357,756 359,442 -1,686 پلی استایرن انتخاب
F400HD 357,756 359,442 -1,686 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 420,515 422,458 -1,943 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 406,607 408,501 -1,894 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 420,515 422,458 -1,943 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 399,504 401,387 -1,883 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 378,123 379,951 -1,828 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 378,123 379,951 -1,828 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 381,675 383,508 -1,833 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 366,286 368,093 -1,807 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 335,584 337,165 -1,581 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 322,160 323,678 -1,518 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 366,286 368,093 -1,807 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 406,607 408,501 -1,894 پلی استایرن انتخاب
F50 397,507 399,380 -1,873 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 397,507 399,380 -1,873 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 397,507 399,380 -1,873 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 399,504 401,387 -1,883 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 420,515 422,458 -1,943 پلی استایرن انتخاب
F100HD 379,766 381,517 -1,751 پلی استایرن انتخاب
F200HD 379,766 381,517 -1,751 پلی استایرن انتخاب
F300HD 379,766 381,517 -1,751 پلی استایرن انتخاب
F305HD 366,656 368,363 -1,707 پلی استایرن انتخاب
R200HD 359,554 361,248 -1,694 پلی استایرن انتخاب
R310HD 359,554 361,248 -1,694 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 399,504 401,387 -1,883 پلی استایرن انتخاب
FC522 383,524 385,331 -1,807 تبریز
FC 422 397,507 399,380 -1,873 تبریز
221 HS 399,504 401,387 -1,883 تبریز
321 HS 399,504 401,387 -1,883 تبریز
526WP 387,519 389,345 -1,826 تبریز
121 HS 399,504 401,387 -1,883 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 291,478 292,852 -1,374 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 322,160 323,678 -1,518 تبریز
EPS (Coated Oversize) 335,584 337,165 -1,581 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 620N 288,315 288,818 -503 تندگویان
TG 620S 285,543 286,041 -498 تندگویان
TG 620SB N 284,157 284,653 -496 تندگویان
TG 640MOD S 290,811 291,318 -507 تندگویان
TG 620SB S 286,929 287,430 -501 تندگویان
TG 640MOD-SB N 293,306 293,817 -511 تندگویان
TG 640N 284,157 284,653 -496 تندگویان
TG 640S 289,979 290,484 -505 تندگویان
TG 640MOD N 284,712 285,208 -496 تندگویان
TG 640MOD-SB S 302,177 302,704 -527 تندگویان
TG 640HB N 294,692 295,206 -514 تندگویان
TG 640HB S 303,840 304,370 -530 تندگویان
TG 640SB N 292,474 292,984 -510 تندگویان
TG 640SB S 301,345 301,871 -526 تندگویان
TG 670S 299,998 300,521 -523 تندگویان
PET N 297,189 292,519 4,670 تندگویان
PET S 300,314 295,595 4,719 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 316,870 317,422 -552 تندگویان
FG 640 N 307,444 307,980 -536 تندگویان
امتیاز مطلب: 60%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟