پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

78.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401
از مجموع 51 هزار و 190 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 40 هزار و 327 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 78.7 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات شنبه 17 اردیبهشت، از مجموع 51 هزار و 139 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 41 هزار و 125 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 80.4 درصد شد.

مقایسه معاملات 17 و 20 اردیبهشت


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 461438 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,840 ریال
کمترین قیمت460999 ریال
بیشترین قیمت462899 ریال
تقاضا595 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 547456 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,840 ریال
کمترین قیمت543543 ریال
بیشترین قیمت552890 ریال
تقاضا360 تن
پتروشیمی قائد بصیر
750 750
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 649628 121 121
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه491,511 ریال
کمترین قیمت647100 ریال
بیشترین قیمت653169 ریال
تقاضا464 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 491511 333 333
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه491,511 ریال
کمترین قیمت491511 ریال
بیشترین قیمت491511 ریال
تقاضا333 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 484145 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,145 ریال
کمترین قیمت484145 ریال
بیشترین قیمت484145 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی تخت جمشید
958 958
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 352533 3410 1672
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 352533 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 352533 110 5
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا5 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 0 110 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,718 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 352533 110 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 356090 550 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,090 ریال
کمترین قیمت356090 ریال
بیشترین قیمت356090 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 352533 1300 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا300 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 352533 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 341957 200 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,957 ریال
کمترین قیمت341957 ریال
بیشترین قیمت341957 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 352533 864 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 352533 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 352533 480 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 352533 240 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,533 ریال
کمترین قیمت352533 ریال
بیشترین قیمت352533 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 359647 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,647 ریال
کمترین قیمت359647 ریال
بیشترین قیمت359647 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی مهاباد
7590 2989
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 357246 154 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,246 ریال
کمترین قیمت357246 ریال
بیشترین قیمت357246 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی لاله
1922T lale 357246 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,246 ریال
کمترین قیمت357246 ریال
بیشترین قیمت357246 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
I4 Amir 251080 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,057 ریال
کمترین قیمت250170 ریال
بیشترین قیمت252889 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی امیرکبیر
5030EA tabriz 404466 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,936 ریال
کمترین قیمت395999 ریال
بیشترین قیمت418889 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 251072 3003 3003
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه247,057 ریال
کمترین قیمت250409 ریال
بیشترین قیمت252252 ریال
تقاضا3839 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 251800 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,800 ریال
کمترین قیمت251800 ریال
بیشترین قیمت251800 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 251800 2112 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,800 ریال
کمترین قیمت251800 ریال
بیشترین قیمت251800 ریال
تقاضا1176 تن
پتروشیمی لرستان
5525 4517
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 269362 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه261,583 ریال
کمترین قیمت268519 ریال
بیشترین قیمت271899 ریال
تقاضا2266 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 265689 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه261,583 ریال
کمترین قیمت264860 ریال
بیشترین قیمت266949 ریال
تقاضا2184 تن
Bl3 Marun 264770 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه261,583 ریال
کمترین قیمت264519 ریال
بیشترین قیمت266899 ریال
تقاضا1804 تن
پتروشیمی مارون
4432 4432
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 347899 1397 1397
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,727 ریال
کمترین قیمت342899 ریال
بیشترین قیمت351888 ریال
تقاضا2068 تن
پتروشیمی تبریز
1397 1397
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 371183 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه332,796 ریال
کمترین قیمت370000 ریال
بیشترین قیمت378899 ریال
تقاضا3840 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 374375 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,362 ریال
کمترین قیمت372389 ریال
بیشترین قیمت376000 ریال
تقاضا1265 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 360103 2508 2508
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,331 ریال
کمترین قیمت358319 ریال
بیشترین قیمت366509 ریال
تقاضا3102 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 357413 180 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,413 ریال
کمترین قیمت357413 ریال
بیشترین قیمت357413 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 369946 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,413 ریال
کمترین قیمت367529 ریال
بیشترین قیمت372369 ریال
تقاضا2040 تن
پتروشیمی شازند
6638 6478
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 290961 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,342 ریال
کمترین قیمت290019 ریال
بیشترین قیمت292499 ریال
تقاضا3476 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 286609 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,342 ریال
کمترین قیمت285899 ریال
بیشترین قیمت288088 ریال
تقاضا1914 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 273599 1034 1034
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,342 ریال
کمترین قیمت272859 ریال
بیشترین قیمت274999 ریال
تقاضا1914 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 270574 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,342 ریال
کمترین قیمت269399 ریال
بیشترین قیمت272890 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 290280 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,342 ریال
کمترین قیمت288789 ریال
بیشترین قیمت292888 ریال
تقاضا4191 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 268342 1008 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,342 ریال
کمترین قیمت268342 ریال
بیشترین قیمت268342 ریال
تقاضا552 تن
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 268342 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه268,342 ریال
کمترین قیمت268342 ریال
بیشترین قیمت268342 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی میاندوآب
6244 5884
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 366086 2200 1210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه314,051 ریال
کمترین قیمت363000 ریال
بیشترین قیمت370999 ریال
تقاضا2948 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 370456 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه307,591 ریال
کمترین قیمت368829 ریال
بیشترین قیمت376666 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 392447 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه329,738 ریال
کمترین قیمت390999 ریال
بیشترین قیمت395888 ریال
تقاضا3036 تن
پتروشیمی تندگویان
5214 4224
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 346841 1408 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 346841 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 343841 500 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,841 ریال
کمترین قیمت343841 ریال
بیشترین قیمت343841 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 367645 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,183 ریال
کمترین قیمت364429 ریال
بیشترین قیمت370999 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 353146 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت352509 ریال
بیشترین قیمت354444 ریال
تقاضا1420 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 346841 0 160
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 346841 800 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا560 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 346841 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 346841 936 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 346841 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 346841 120 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 348027 144 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,027 ریال
کمترین قیمت348027 ریال
بیشترین قیمت348027 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 346841 1210 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,841 ریال
کمترین قیمت346841 ریال
بیشترین قیمت346841 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 421931 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,120 ریال
کمترین قیمت418960 ریال
بیشترین قیمت424700 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
6426 3584
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 426670 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,387 ریال
کمترین قیمت424999 ریال
بیشترین قیمت429889 ریال
تقاضا280 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 433247 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,387 ریال
کمترین قیمت429999 ریال
بیشترین قیمت436569 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی تبریز
290 290
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 312654 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه301,871 ریال
کمترین قیمت303999 ریال
بیشترین قیمت315519 ریال
تقاضا1166 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 340957 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,484 ریال
کمترین قیمت339999 ریال
بیشترین قیمت350519 ریال
تقاضا2002 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 336179 2244 2244
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه284,653 ریال
کمترین قیمت334999 ریال
بیشترین قیمت345109 ریال
تقاضا3410 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 292984 1144 1144
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه292,984 ریال
کمترین قیمت292984 ریال
بیشترین قیمت292984 ریال
تقاضا1144 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر SD160D48FAA 481999 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه478,855 ریال
کمترین قیمت481999 ریال
بیشترین قیمت481999 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 422999 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,975 ریال
کمترین قیمت422999 ریال
بیشترین قیمت422999 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456420 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,420 ریال
کمترین قیمت456420 ریال
بیشترین قیمت456420 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 409975 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,975 ریال
کمترین قیمت409975 ریال
بیشترین قیمت409975 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
5572 5572
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟