پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

93.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
از مجموع 26 هزار و 450 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 666 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 93.2 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه هفته گذشته،از مجموع 27 هزار و 652 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 25 هزار و 71 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 90.6 درصد شد.

 مقایسه معاملات 11 اردیبهشت و 19 اردیبهشت 1401

 


نمودار معاملات


معاملات

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 401551 1450 1450
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه361,604 ریال
کمترین قیمت399399 ریال
بیشترین قیمت403799 ریال
تقاضا2780 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 416701 2200 2200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه361,604 ریال
کمترین قیمت415960 ریال
بیشترین قیمت418769 ریال
تقاضا4081 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 430096 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,604 ریال
کمترین قیمت428000 ریال
بیشترین قیمت432999 ریال
تقاضا4884 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 417097 1900 1900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,604 ریال
کمترین قیمت415899 ریال
بیشترین قیمت423599 ریال
تقاضا3180 تن
پتروشیمی غدیر
8366 8366
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 504675 0 161
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه504,675 ریال
کمترین قیمت504675 ریال
بیشترین قیمت504675 ریال
تقاضا161 تن
پتروشیمی تخت جمشید
0 161
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 390277 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت388999 ریال
بیشترین قیمت391000 ریال
تقاضا576 تن
510L Jam 399462 432 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت397739 ریال
بیشترین قیمت401559 ریال
تقاضا1512 تن
550J Jam 405476 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت400369 ریال
بیشترین قیمت408009 ریال
تقاضا648 تن
564s jam 409939 1680 1680
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,939 ریال
کمترین قیمت409939 ریال
بیشترین قیمت409939 ریال
تقاضا1728 تن
SF 060 polynar 400502 1020 1020
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت399559 ریال
بیشترین قیمت401788 ریال
تقاضا2120 تن
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 386735 30 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 396011 1044 1044
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت395000 ریال
بیشترین قیمت396999 ریال
تقاضا1479 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 394615 1131 1131
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت391300 ریال
بیشترین قیمت397559 ریال
تقاضا2436 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 393588 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت392599 ریال
بیشترین قیمت394699 ریال
تقاضا370 تن
پتروشیمی رجال
HP 502N 386735 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
HP 502N 386735 300 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 391631 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت390399 ریال
بیشترین قیمت400789 ریال
تقاضا1660 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 391995 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت391299 ریال
بیشترین قیمت392559 ریال
تقاضا400 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 386735 399 378
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 395696 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت395000 ریال
بیشترین قیمت396199 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 386735 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 403714 84 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت395399 ریال
بیشترین قیمت412799 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 386735 0 242
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 386735 121 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 386735 792 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 386735 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 395837 336 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت394879 ریال
بیشترین قیمت396989 ریال
تقاضا588 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 388842 630 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت388509 ریال
بیشترین قیمت388999 ریال
تقاضا714 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 393941 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت391300 ریال
بیشترین قیمت398000 ریال
تقاضا840 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 386735 504 483
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 386735 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت386735 ریال
بیشترین قیمت386735 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
11114 10531
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
548T jam 417342 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,779 ریال
کمترین قیمت412799 ریال
بیشترین قیمت420989 ریال
تقاضا550 تن
RP340 jam 444150 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,451 ریال
کمترین قیمت441889 ریال
بیشترین قیمت450123 ریال
تقاضا814 تن
RPX-345S jam 436905 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,451 ریال
کمترین قیمت434927 ریال
بیشترین قیمت439899 ریال
تقاضا726 تن
EPX-3130UV jam 418751 330 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه418,751 ریال
کمترین قیمت418751 ریال
بیشترین قیمت418751 ریال
تقاضا198 تن
EPC40R shazand 458581 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,779 ریال
کمترین قیمت453199 ریال
بیشترین قیمت466999 ریال
تقاضا700 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) EPD 60R 417231 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه417,231 ریال
کمترین قیمت417231 ریال
بیشترین قیمت417231 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی شازند
MR 240C 440095 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه440,095 ریال
کمترین قیمت440095 ریال
بیشترین قیمت440095 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی مارون
MR 240C 466735 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه440,095 ریال
کمترین قیمت464464 ریال
بیشترین قیمت471019 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی مارون
C30G 398378 84 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت396902 ریال
بیشترین قیمت399799 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی مارون
MR230 481181 357 357
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه430,609 ریال
کمترین قیمت476890 ریال
بیشترین قیمت486890 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی مارون
MR230 512054 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه430,609 ریال
کمترین قیمت507406 ریال
بیشترین قیمت522339 ریال
تقاضا858 تن
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 488986 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه430,609 ریال
کمترین قیمت486999 ریال
بیشترین قیمت491890 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 430135 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه430,135 ریال
کمترین قیمت430135 ریال
بیشترین قیمت430135 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 430135 252 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه430,135 ریال
کمترین قیمت430135 ریال
بیشترین قیمت430135 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 440942 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,451 ریال
کمترین قیمت436999 ریال
بیشترین قیمت444999 ریال
تقاضا357 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 417387 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,593 ریال
کمترین قیمت415555 ریال
بیشترین قیمت420889 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 387939 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,735 ریال
کمترین قیمت387939 ریال
بیشترین قیمت387939 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 427449 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه418,277 ریال
کمترین قیمت425899 ریال
بیشترین قیمت428999 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3557 3425
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 389107 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,107 ریال
کمترین قیمت389107 ریال
بیشترین قیمت389107 ریال
تقاضا600 تن
RG 1104 K-rejal 389107 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه389,107 ریال
کمترین قیمت389107 ریال
بیشترین قیمت389107 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 389107 870 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,107 ریال
کمترین قیمت389107 ریال
بیشترین قیمت389107 ریال
تقاضا348 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 389107 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,107 ریال
کمترین قیمت389107 ریال
بیشترین قیمت389107 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی مارون
HP 525J maron 389107 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,107 ریال
کمترین قیمت389107 ریال
بیشترین قیمت389107 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 389107 0 126
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه389,107 ریال
کمترین قیمت389107 ریال
بیشترین قیمت389107 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 525J navid 389107 1008 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,107 ریال
کمترین قیمت389107 ریال
بیشترین قیمت389107 ریال
تقاضا840 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2805 2263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 435865 154 154
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه395,427 ریال
کمترین قیمت435239 ریال
بیشترین قیمت436169 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 400093 308 308
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه382,835 ریال
کمترین قیمت397566 ریال
بیشترین قیمت401999 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 402199 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه384,729 ریال
کمترین قیمت400569 ریال
بیشترین قیمت402899 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 395999 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,656 ریال
کمترین قیمت395999 ریال
بیشترین قیمت395999 ریال
تقاضا54 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 363693 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,693 ریال
کمترین قیمت363693 ریال
بیشترین قیمت363693 ریال
تقاضا18 تن
پتروشیمی تندگویان
608 608
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟