پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

تعرفه حمل از مبدا عسلویه بر اساس شاخص 4233 ریال 1401
بر اساس افزایش نرخ های حمل اعلام شده از 10 اردیبهشت 1401، تعرفه حمل از مبدا عسلویه به شهرهای مختلف کشور اعلام شد.
تعرفه حمل از مبدا عسلویه به اقصی نقاط کشور بر اساس شاخص 4233 ریال 1401
ردیف استان مقصد کفی 22تن
پایه99
کفی 22 تن
پایه 1400
راننده کفی 22 تن
پایه 1401
شرکت کفی 22 تن
کرایه کل 1401
1 اردبیل خلخال 94,975,000 128,216,250 173,091,938 209,710,325
2 اردبیل نیر 93,665,000 126,447,750 170,704,463 206,845,355
3 اردبیل گرمی 96,940,000 130,869,000 176,673,150 214,007,780
4 اردبیل کوثر 93,010,000 125,563,500 169,510,725 205,412,870
5 اردبیل مشگین شهر 94,975,000 128,216,250 173,091,938 209,710,325
6 اردبیل هیر 93,010,000 125,563,500 169,510,725 205,412,870
7 اردبیل اردبیل 93,010,000 125,563,500 169,510,725 205,412,870
8 اردبیل نمین 93,665,000 126,447,750 170,704,463 206,845,355
9 اردبیل بیله سوار 98,250,000 132,637,500 179,060,625 216,872,750
10 اردبیل پارس آباد 99,560,000 134,406,000 181,448,100 219,737,720
11 اصفهان اشترجان 47,160,000 63,666,000 85,949,100 105,138,920
12 اصفهان شهرضا 47,160,000 63,666,000 85,949,100 105,138,920
13 اصفهان سمیرم 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
14 اصفهان زرین شهر 47,815,000 64,550,250 87,142,838 106,571,405
15 اصفهان مبارکه 47,815,000 64,550,250 87,142,838 106,571,405
16 اصفهان جوزدان 49,780,000 67,203,000 90,724,050 110,868,860
17 اصفهان رامشه 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
18 اصفهان فلاورجان 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
19 اصفهان اصفهان 49,387,000 66,672,450 90,007,808 110,009,369
20 اصفهان برخوار 49,518,000 66,849,300 90,246,555 110,295,866
21 اصفهان کوهپایه 50,304,000 67,910,400 91,679,040 112,014,848
22 اصفهان نجف آباد 50,435,000 68,087,250 91,917,788 112,301,345
23 اصفهان تیران و کرون 50,566,000 68,264,100 92,156,535 112,587,842
24 اصفهان مورچه خورت 51,483,000 69,502,050 93,827,768 114,593,321
25 اصفهان نائین 53,710,000 72,508,500 97,886,475 119,463,770
26 اصفهان اردستان 52,007,000 70,209,450 94,782,758 115,739,309
27 اصفهان فریدن 53,055,000 71,624,250 96,692,738 118,031,285
28 اصفهان ورزنه 53,055,000 71,624,250 96,692,738 118,031,285
29 اصفهان نطنز 55,937,000 75,514,950 101,945,183 124,334,219
30 اصفهان آران وبیدگل 57,640,000 77,814,000 105,048,900 128,058,680
31 اصفهان گلپایگان 58,950,000 79,582,500 107,436,375 130,923,650
32 اصفهان کاشان 58,950,000 79,582,500 107,436,375 130,923,650
33 البرز هشتگرد 69,430,000 93,730,500 126,536,175 153,843,410
34 البرز اشتهارد 68,120,000 91,962,000 124,148,700 150,978,440
35 البرز ماهدشت 68,120,000 91,962,000 124,148,700 150,978,440
36 البرز کرج 68,120,000 91,962,000 124,148,700 150,978,440
37 ایلام دشت عباس 56,330,000 76,045,500 102,661,425 125,193,710
38 ایلام دهلران 58,950,000 79,582,500 107,436,375 130,923,650
39 ایلام مهران 73,360,000 99,036,000 133,698,600 162,438,320
40 ایلام ایلام 75,980,000 102,573,000 138,473,550 168,168,260
41 ایلام سرابله 77,290,000 104,341,500 140,861,025 171,033,230
42 آذربایجان شرقی تیکمه داش 91,770,000 123,889,500 167,250,825 202,700,990
43 آذربایجان شرقی هشترود 89,150,000 120,352,500 162,475,875 196,971,050
44 آذربایجان شرقی چاراویماق 89,150,000 120,352,500 162,475,875 196,971,050
45 آذربایجان شرقی عجب شیر 93,735,000 126,542,250 170,832,038 206,998,445
46 آذربایجان شرقی مرند 95,700,000 129,195,000 174,413,250 211,295,900
47 آذربایجان شرقی هریس 94,390,000 127,426,500 172,025,775 208,430,930
48 آذربایجان شرقی میانه 90,460,000 122,121,000 164,863,350 199,836,020
49 آذربایجان شرقی بستان آباد 93,080,000 125,658,000 169,638,300 205,565,960
50 آذربایجان شرقی اسکو 93,735,000 126,542,250 170,832,038 206,998,445
51 آذربایجان شرقی ملکان 94,390,000 127,426,500 172,025,775 208,430,930
52 آذربایجان شرقی بناب 94,390,000 127,426,500 172,025,775 208,430,930
53 آذربایجان شرقی تبریز 93,080,000 125,658,000 169,638,300 205,565,960
54 آذربایجان شرقی سهلان 93,735,000 126,542,250 170,832,038 206,998,445
55 آذربایجان شرقی اهر 95,045,000 128,310,750 173,219,513 209,863,415
56 آذربایجان شرقی شبستر 95,700,000 129,195,000 174,413,250 211,295,900
57 آذربایجان شرقی شرفخانه 96,355,000 130,079,250 175,606,988 212,728,385
58 آذربایجان شرقی مراغه 94,390,000 127,426,500 172,025,775 208,430,930
59 آذربایجان شرقی ورزقان 95,045,000 128,310,750 173,219,513 209,863,415
60 آذربایجان شرقی سد ارس 99,630,000 134,500,500 181,575,675 219,890,810
61 آذربایجان شرقی منطقه ویژه ارس 99,630,000 134,500,500 181,575,675 219,890,810
62 آذربایجان شرقی ایلخچی 94,390,000 127,426,500 172,025,775 208,430,930
63 آذربایجان شرقی پرویزخان 100,940,000 136,269,000 183,963,150 222,755,780
64 آذربایجان شرقی جلفا 99,630,000 134,500,500 181,575,675 219,890,810
65 آذربایجان غربی تکاب 94,320,000 127,332,000 171,898,200 208,277,840
66 آذربایجان غربی میاندوآب 91,045,000 122,910,750 165,929,513 201,115,415
67 آذربایجان غربی شاهین دژ 92,355,000 124,679,250 168,316,988 203,980,385
68 آذربایجان غربی اشنویه 94,320,000 127,332,000 171,898,200 208,277,840
69 آذربایجان غربی نقده 94,320,000 127,332,000 171,898,200 208,277,840
70 آذربایجان غربی سلماس 94,975,000 128,216,250 173,091,938 209,710,325
71 آذربایجان غربی پیرانشهر 96,285,000 129,984,750 175,479,413 212,575,295
72 آذربایجان غربی تمرچین 96,940,000 130,869,000 176,673,150 214,007,780
73 آذربایجان غربی ارومیه 93,010,000 125,563,500 169,510,725 205,412,870
74 آذربایجان غربی بوکان 96,940,000 130,869,000 176,673,150 214,007,780
75 آذربایجان غربی مهاباد 97,595,000 131,753,250 177,866,888 215,440,265
76 آذربایجان غربی شوط 96,940,000 130,869,000 176,673,150 214,007,780
77 آذربایجان غربی چایپاره 95,630,000 129,100,500 174,285,675 211,142,810
78 آذربایجان غربی خوی 96,285,000 129,984,750 175,479,413 212,575,295
79 آذربایجان غربی پلدشت 97,595,000 131,753,250 177,866,888 215,440,265
80 آذربایجان غربی بازرگان 98,250,000 132,637,500 179,060,625 216,872,750
81 آذربایجان غربی ماکو 98,250,000 132,637,500 179,060,625 216,872,750
82 بوشهر بستانو 11,790,000 15,916,500 21,487,275 27,784,730
83 بوشهر بیدخون 10,480,000 14,148,000 19,099,800 24,919,760
84 بوشهر چاه مبارک 11,790,000 15,916,500 21,487,275 27,784,730
85 بوشهر عسلویه 10,480,000 14,148,000 19,099,800 24,919,760
86 بوشهر نخل تقی 9,170,000 12,379,500 16,712,325 22,054,790
87 بوشهر انارستان 20,305,000 27,411,750 37,005,863 46,407,035
88 بوشهر شیرینو 11,790,000 15,916,500 21,487,275 27,784,730
89 بوشهر بندرطاهرئ 13,100,000 17,685,000 23,874,750 30,649,700
90 بوشهر پرک 13,100,000 17,685,000 23,874,750 30,649,700
91 بوشهر بندرکنگان 15,720,000 21,222,000 28,649,700 36,379,640
92 بوشهر کنگان 15,720,000 21,222,000 28,649,700 36,379,640
93 بوشهر دیر 16,637,000 22,459,950 30,320,933 38,385,119
94 بوشهر بندردیر 16,637,000 22,459,950 30,320,933 38,385,119
95 بوشهر جم 17,685,000 23,874,750 32,230,913 40,677,095
96 بوشهر کاکی 22,925,000 30,948,750 41,780,813 52,136,975
97 بوشهر خورموج 24,628,000 33,247,800 44,884,530 55,861,436
98 بوشهر اهرم 25,938,000 35,016,300 47,272,005 58,726,406
99 بوشهر پشتکوه 32,750,000 44,212,500 59,686,875 73,624,250
100 بوشهر بندرچارک 34,060,000 45,981,000 62,074,350 76,489,220
101 بوشهر برازجان 25,545,000 34,485,750 46,555,763 57,866,915
102 بوشهر طلحه 31,440,000 42,444,000 57,299,400 70,759,280
103 بوشهر بندربوشهر 25,545,000 34,485,750 46,555,763 57,866,915
104 بوشهر تنگه ارم 32,750,000 44,212,500 59,686,875 73,624,250
105 بوشهر بوشهر 25,545,000 34,485,750 46,555,763 57,866,915
106 بوشهر سعدآباد 28,820,000 38,907,000 52,524,450 65,029,340
107 بوشهر چغادک 24,890,000 33,601,500 45,362,025 56,434,430
108 بوشهر بوشکان 30,130,000 40,675,500 54,911,925 67,894,310
109 بوشهر وحدتیه 28,820,000 38,907,000 52,524,450 65,029,340
110 بوشهر آب پخش 28,820,000 38,907,000 52,524,450 65,029,340
111 بوشهر دهرود 31,440,000 42,444,000 57,299,400 70,759,280
112 بوشهر گناوه 30,130,000 40,675,500 54,911,925 67,894,310
113 بوشهر کنارتخته 31,440,000 42,444,000 57,299,400 70,759,280
114 بوشهر تمبک 14,410,000 19,453,500 26,262,225 33,514,670
115 تهران پیشوا 68,120,000 91,962,000 124,148,700 150,978,440
116 تهران ورامین 68,120,000 91,962,000 124,148,700 150,978,440
117 تهران ری 66,679,000 90,016,650 121,522,478 147,826,973
118 تهران ملارد 69,430,000 93,730,500 126,536,175 153,843,410
119 تهران تهران 66,679,000 90,016,650 121,522,478 147,826,973
120 تهران اسلامشهر 67,465,000 91,077,750 122,954,963 149,545,955
121 تهران نظر آباد 69,430,000 93,730,500 126,536,175 153,843,410
122 تهران رباط کریم 66,679,000 90,016,650 121,522,478 147,826,973
123 تهران پاکدشت 68,120,000 91,962,000 124,148,700 150,978,440
124 تهران دماوند 75,980,000 102,573,000 138,473,550 168,168,260
125 تهران قدس 69,430,000 93,730,500 126,536,175 153,843,410
126 تهران باقرشهر 66,679,000 90,016,650 121,522,478 147,826,973
127 تهران فیروزکوه 78,600,000 106,110,000 143,248,500 173,898,200
128 تهران جاجرود 75,980,000 102,573,000 138,473,550 168,168,260
129 تهران صفادشت 69,430,000 93,730,500 126,536,175 153,843,410
130 تهران شهریار 68,775,000 92,846,250 125,342,438 152,410,925
131 چهار محال بختیاری سردشت زیدون 45,850,000 61,897,500 83,561,625 102,273,950
132 چهار محال بختیاری فرادنبه 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
133 چهار محال بختیاری بروجن 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
134 چهار محال بختیاری بن 64,059,000 86,479,650 116,747,528 142,097,033
135 چهار محال بختیاری هفشجان 51,090,000 68,971,500 93,111,525 113,733,830
136 چهار محال بختیاری شهرکرد 50,173,000 67,733,550 91,440,293 111,728,351
137 چهار محال بختیاری شلمزار 64,190,000 86,656,500 116,986,275 142,383,530
138 چهار محال بختیاری سورشجان 51,090,000 68,971,500 93,111,525 113,733,830
139 چهار محال بختیاری نافج 51,090,000 68,971,500 93,111,525 113,733,830
140 چهار محال بختیاری فارسان 52,400,000 70,740,000 95,499,000 116,598,800
141 چهار محال بختیاری اردل 53,710,000 72,508,500 97,886,475 119,463,770
142 چهار محال بختیاری سامان 51,876,000 70,032,600 94,544,010 115,452,812
143 چهار محال بختیاری سودجان 53,710,000 72,508,500 97,886,475 119,463,770
144 چهار محال بختیاری لردگان 52,924,000 71,447,400 96,453,990 117,744,788
145 چهار محال بختیاری کوهرنگ 55,544,000 74,984,400 101,228,940 123,474,728
146 خراسان جنوبی بیرجند 88,840,000 119,934,000 161,910,900 196,293,080
147 خراسان جنوبی فردوس 88,840,000 119,934,000 161,910,900 196,293,080
148 خراسان جنوبی خداآفرین 88,840,000 119,934,000 161,910,900 196,293,080
149 خراسان رضوی دورود 65,500,000 88,425,000 119,373,750 145,248,500
150 خراسان رضوی رباط سنگ 90,390,000 122,026,500 164,735,775 199,682,930
151 خراسان رضوی داورزن 91,700,000 123,795,000 167,123,250 202,547,900
152 خراسان رضوی برداسکن 90,390,000 122,026,500 164,735,775 199,682,930
153 خراسان رضوی فریمان 91,700,000 123,795,000 167,123,250 202,547,900
154 خراسان رضوی کاشمر 91,700,000 123,795,000 167,123,250 202,547,900
155 خراسان رضوی رشتخوار 91,700,000 123,795,000 167,123,250 202,547,900
156 خراسان رضوی تربت حیدریه 90,390,000 122,026,500 164,735,775 199,682,930
157 خراسان رضوی زاوه 91,700,000 123,795,000 167,123,250 202,547,900
158 خراسان رضوی جغتای 94,320,000 127,332,000 171,898,200 208,277,840
159 خراسان رضوی قوچان 96,940,000 130,869,000 176,673,150 214,007,780
160 خراسان رضوی درگز 103,490,000 139,711,500 188,610,525 228,332,630
161 خراسان رضوی سبزوار 90,390,000 122,026,500 164,735,775 199,682,930
162 خراسان رضوی گناباد 89,080,000 120,258,000 162,348,300 196,817,960
163 خراسان رضوی جوین 94,320,000 127,332,000 171,898,200 208,277,840
164 خراسان رضوی فیروزه 93,665,000 126,447,750 170,704,463 206,845,355
165 خراسان رضوی نقاب 93,010,000 125,563,500 169,510,725 205,412,870
166 خراسان رضوی نیشابور 93,010,000 125,563,500 169,510,725 205,412,870
167 خراسان رضوی خوشاب 91,045,000 122,910,750 165,929,513 201,115,415
168 خراسان رضوی تایباد 96,940,000 130,869,000 176,673,150 214,007,780
169 خراسان رضوی تربت جام 95,630,000 129,100,500 174,285,675 211,142,810
170 خراسان رضوی خواف 94,975,000 128,216,250 173,091,938 209,710,325
171 خراسان رضوی مشهد 91,700,000 123,795,000 167,123,250 202,547,900
172 خراسان رضوی چناران 94,320,000 127,332,000 171,898,200 208,277,840
173 خراسان رضوی لطف آباد 104,800,000 141,480,000 190,998,000 231,197,600
174 خراسان رضوی دوغارون 98,250,000 132,637,500 179,060,625 216,872,750
175 خراسان رضوی سرخس 98,250,000 132,637,500 179,060,625 216,872,750
176 خراسان شمالی شیروان 98,250,000 132,637,500 179,060,625 216,872,750
177 خراسان شمالی اسفراین 95,630,000 129,100,500 174,285,675 211,142,810
178 خراسان شمالی بجنورد 96,940,000 130,869,000 176,673,150 214,007,780
179 خوزستان بهبهان 43,885,000 59,244,750 79,980,413 97,976,495
180 خوزستان ماهشهر 45,850,000 61,897,500 83,561,625 102,273,950
181 خوزستان بندرماهشهر 45,850,000 61,897,500 83,561,625 102,273,950
182 خوزستان شادگان 44,540,000 60,129,000 81,174,150 99,408,980
183 خوزستان باوئ 45,850,000 61,897,500 83,561,625 102,273,950
184 خوزستان رامهرمز 45,850,000 61,897,500 83,561,625 102,273,950
185 خوزستان آبادان 46,505,000 62,781,750 84,755,363 103,706,435
186 خوزستان میداود 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
187 خوزستان اهواز 46,767,000 63,135,450 85,232,858 104,279,429
188 خوزستان باغ ملک 49,780,000 67,203,000 90,724,050 110,868,860
189 خوزستان بستان 47,815,000 64,550,250 87,142,838 106,571,405
190 خوزستان کارون 47,815,000 64,550,250 87,142,838 106,571,405
191 خوزستان هویزه 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
192 خوزستان شلمچه 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
193 خوزستان خرمشهر 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
194 خوزستان سوسنگرد 48,470,000 65,434,500 88,336,575 108,003,890
195 خوزستان اندیمشک 51,745,000 69,855,750 94,305,263 115,166,315
196 خوزستان حمیدیه 49,518,000 66,849,300 90,246,555 110,295,866
197 خوزستان هوره 49,518,000 66,849,300 90,246,555 110,295,866
198 خوزستان شعیبیه 49,125,000 66,318,750 89,530,313 109,436,375
199 خوزستان ایذه 52,400,000 70,740,000 95,499,000 116,598,800
200 خوزستان شوش 51,090,000 68,971,500 93,111,525 113,733,830
201 خوزستان مسجدسلیمان 51,876,000 70,032,600 94,544,010 115,452,812
202 خوزستان گتوند 51,090,000 68,971,500 93,111,525 113,733,830
203 خوزستان چذابه 57,640,000 77,814,000 105,048,900 128,058,680
204 خوزستان بندرامام خمینی 45,850,000 61,897,500 83,561,625 102,273,950
205 خوزستان دزفول 51,090,000 68,971,500 93,111,525 113,733,830
206 خوزستان شوشتر 49,780,000 67,203,000 90,724,050 110,868,860
207 زنجان ابهر 74,670,000 100,804,500 136,086,075 165,303,290
208 زنجان ایجرود 79,910,000 107,878,500 145,635,975 176,763,170
209 زنجان زنجان 78,600,000 106,110,000 143,248,500 173,898,200
210 زنجان طارم 81,220,000 109,647,000 148,023,450 179,628,140
211 زنجان خدابنده 77,290,000 104,341,500 140,861,025 171,033,230
212 سمنان ایوانکی 70,740,000 95,499,000 128,923,650 156,708,380
213 سمنان سمنان 78,600,000 106,110,000 143,248,500 173,898,200
214 سمنان گرمسار 72,050,000 97,267,500 131,311,125 159,573,350
215 سمنان میامی 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
216 سمنان شاهرود 83,185,000 112,299,750 151,604,663 183,925,595
217 سمنان دامغان 81,220,000 109,647,000 148,023,450 179,628,140
218 سیستان بلوچستان چابهار 104,250,000 140,737,500 189,995,625 229,994,750
219 سیستان بلوچستان ایرانشهر 106,870,000 144,274,500 194,770,575 235,724,690
220 سیستان بلوچستان زاهدان 97,700,000 131,895,000 178,058,250 215,669,900
221 سیستان بلوچستان خاش 102,940,000 138,969,000 187,608,150 227,129,780
222 سیستان بلوچستان میرجاوه 100,320,000 135,432,000 182,833,200 221,399,840
223 سیستان بلوچستان سراوان 110,800,000 149,580,000 201,933,000 244,319,600
224 سیستان بلوچستان پیشین 108,180,000 146,043,000 197,158,050 238,589,660
225 سیستان بلوچستان کوهک سراوان 114,730,000 154,885,500 209,095,425 252,914,510
226 سیستان بلوچستان میلک 109,490,000 147,811,500 199,545,525 241,454,630
227 فارس مهر 17,030,000 22,990,500 31,037,175 39,244,610
228 فارس علامرودشت 20,960,000 28,296,000 38,199,600 47,839,520
229 فارس لامرد 19,650,000 26,527,500 35,812,125 44,974,550
230 فارس فیروزآباد 30,130,000 40,675,500 54,911,925 67,894,310
231 فارس کوار 31,440,000 42,444,000 57,299,400 70,759,280
232 فارس فراشبند 31,440,000 42,444,000 57,299,400 70,759,280
233 فارس شیراز 32,750,000 44,212,500 59,686,875 73,624,250
234 فارس لار 30,130,000 40,675,500 54,911,925 67,894,310
235 فارس سیاخ دارنگون 34,060,000 45,981,000 62,074,350 76,489,220
236 فارس خشت 32,750,000 44,212,500 59,686,875 73,624,250
237 فارس بیضا 37,990,000 51,286,500 69,236,775 85,084,130
238 فارس زرقان 34,060,000 45,981,000 62,074,350 76,489,220
239 فارس سروستان 34,060,000 45,981,000 62,074,350 76,489,220
240 فارس کوهمره سرخی 34,060,000 45,981,000 62,074,350 76,489,220
241 فارس کازرون 35,370,000 47,749,500 64,461,825 79,354,190
242 فارس خنج 23,580,000 31,833,000 42,974,550 53,569,460
243 فارس آب باریک 34,060,000 45,981,000 62,074,350 76,489,220
244 فارس نورآباد 32,750,000 44,212,500 59,686,875 73,624,250
245 فارس جهرم 35,370,000 47,749,500 64,461,825 79,354,190
246 فارس اردکان 43,230,000 58,360,500 78,786,675 96,544,010
247 فارس اقلید 37,990,000 51,286,500 69,236,775 85,084,130
248 فارس مرودشت 35,370,000 47,749,500 64,461,825 79,354,190
249 فارس آباده 42,575,000 57,476,250 77,592,938 95,111,525
250 فارس فسا 40,086,000 54,116,100 73,056,735 89,668,082
251 فارس زرین دشت 40,086,000 54,116,100 73,056,735 89,668,082
252 فارس رونیز 40,610,000 54,823,500 74,011,725 90,814,070
253 فارس سپیدان 43,885,000 59,244,750 79,980,413 97,976,495
254 فارس داراب (فارس) 45,588,000 61,543,800 83,084,130 101,700,956
255 قزوین بوئین زهرا 69,430,000 93,730,500 126,536,175 153,843,410
256 قزوین آبیک 70,740,000 95,499,000 128,923,650 156,708,380
257 قزوین تاکستان 71,395,000 96,383,250 130,117,388 158,140,865
258 قزوین قزوین 70,740,000 95,499,000 128,923,650 156,708,380
259 قم سلفچگان 62,880,000 84,888,000 114,598,800 139,518,560
260 قم قم 63,535,000 85,772,250 115,792,538 140,951,045
261 کردستان قروه 83,840,000 113,184,000 152,798,400 185,358,080
262 کردستان دهگلان 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
263 کردستان بیجار 89,080,000 120,258,000 162,348,300 196,817,960
264 کردستان کامیاران 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
265 کردستان مریوان 93,010,000 125,563,500 169,510,725 205,412,870
266 کردستان دیواندره 90,390,000 122,026,500 164,735,775 199,682,930
267 کردستان سقز 94,320,000 127,332,000 171,898,200 208,277,840
268 کردستان باشماق 96,285,000 129,984,750 175,479,413 212,575,295
269 کردستان سنندج 86,460,000 116,721,000 157,573,350 191,088,020
270 کردستان بانه 90,870,000 122,674,500 165,610,575 200,732,690
271 کرمان ارزوئیه 46,745,000 63,105,750 85,192,763 104,231,315
272 کرمان شهربابک 59,190,000 79,906,500 107,873,775 131,448,530
273 کرمان رفسنجان 60,500,000 81,675,000 110,261,250 134,313,500
274 کرمان سیرجان 56,570,000 76,369,500 103,098,825 125,718,590
275 کرمان سرچشمه 59,190,000 79,906,500 107,873,775 131,448,530
276 کرمان جیرفت 57,880,000 78,138,000 105,486,300 128,583,560
277 کرمان زرند 61,810,000 83,443,500 112,648,725 137,178,470
278 کرمان کرمان 60,500,000 81,675,000 110,261,250 134,313,500
279 کرمان بم 61,810,000 83,443,500 112,648,725 137,178,470
280 کرمانشاه کنگاور 76,220,000 102,897,000 138,910,950 168,693,140
281 کرمانشاه کرمانشاه 77,530,000 104,665,500 141,298,425 171,558,110
282 کرمانشاه سومار 82,770,000 111,739,500 150,848,325 183,017,990
283 کرمانشاه جوانرود 80,150,000 108,202,500 146,073,375 177,288,050
284 کهکیلویه و بویراحمد بویراحمد 45,850,000 61,897,500 83,561,625 102,273,950
285 کهکیلویه و بویراحمد گچساران 47,160,000 63,666,000 85,949,100 105,138,920
286 کهکیلویه و بویراحمد باشت 49,780,000 67,203,000 90,724,050 110,868,860
287 گلستان کردکوی 90,805,000 122,586,750 165,492,113 200,590,535
288 گلستان سیمین شهر 92,770,000 125,239,500 169,073,325 204,887,990
289 گلستان انبار 92,770,000 125,239,500 169,073,325 204,887,990
290 گلستان نوکنده 90,805,000 122,586,750 165,492,113 200,590,535
291 گلستان علی آباد 92,770,000 125,239,500 169,073,325 204,887,990
292 گلستان فاضل آباد 92,115,000 124,355,250 167,879,588 203,455,505
293 گلستان گنبدکاووس 94,080,000 127,008,000 171,460,800 207,752,960
294 گلستان کتول 92,770,000 125,239,500 169,073,325 204,887,990
295 گلستان گرگان 91,460,000 123,471,000 166,685,850 202,023,020
296 گلستان آزادشهر 93,425,000 126,123,750 170,267,063 206,320,475
297 گلستان گالیکش 94,080,000 127,008,000 171,460,800 207,752,960
298 گلستان آق قلا 92,115,000 124,355,250 167,879,588 203,455,505
299 گلستان رامیان 93,425,000 126,123,750 170,267,063 206,320,475
300 گلستان کلاله 94,735,000 127,892,250 172,654,538 209,185,445
301 گلستان بندرگز 90,805,000 122,586,750 165,492,113 200,590,535
302 گلستان مراوه تپه 97,355,000 131,429,250 177,429,488 214,915,385
303 گلستان مینودشت 94,080,000 127,008,000 171,460,800 207,752,960
304 گلستان بندر ترکمن 90,805,000 122,586,750 165,492,113 200,590,535
305 گیلان لوشان 80,980,000 109,323,000 147,586,050 179,103,260
306 گیلان رشت 83,600,000 112,860,000 152,361,000 184,833,200
307 گیلان ماسال 84,910,000 114,628,500 154,748,475 187,698,170
308 گیلان شفت 83,600,000 112,860,000 152,361,000 184,833,200
309 گیلان رضوانشهر 85,172,000 114,982,200 155,225,970 188,271,164
310 گیلان طوالش 87,530,000 118,165,500 159,523,425 193,428,110
311 گیلان رودبار 82,290,000 111,091,500 149,973,525 181,968,230
312 گیلان ضیابر 84,910,000 114,628,500 154,748,475 187,698,170
313 گیلان آستانه اشرفیه 84,910,000 114,628,500 154,748,475 187,698,170
314 گیلان سیاهکل 84,910,000 114,628,500 154,748,475 187,698,170
315 گیلان رودسر 86,220,000 116,397,000 157,135,950 190,563,140
316 گیلان صومعه سرا 84,255,000 113,744,250 153,554,738 186,265,685
317 گیلان آستارا 89,495,000 120,818,250 163,104,638 197,725,565
318 گیلان جیرنده 83,600,000 112,860,000 152,361,000 184,833,200
319 گیلان بندرانزلی 84,910,000 114,628,500 154,748,475 187,698,170
320 لرستان دشت آزادگان 53,470,000 72,184,500 97,449,075 118,938,890
321 لرستان اشتره گل گل 72,072,000 97,297,200 131,351,220 159,621,464
322 لرستان پلدختر 62,640,000 84,564,000 114,161,400 138,993,680
323 لرستان دوره چگنی 71,810,000 96,943,500 130,873,725 159,048,470
324 لرستان الیگودرز 70,500,000 95,175,000 128,486,250 156,183,500
325 لرستان کوهدشت 71,810,000 96,943,500 130,873,725 159,048,470
326 لرستان سلسله 71,155,000 96,059,250 129,679,988 157,615,985
327 لرستان نورآباد 72,465,000 97,827,750 132,067,463 160,480,955
328 لرستان خرم آباد 70,500,000 95,175,000 128,486,250 156,183,500
329 لرستان ازنا 70,500,000 95,175,000 128,486,250 156,183,500
330 لرستان بروجرد 73,120,000 98,712,000 133,261,200 161,913,440
331 مازندران پل سفید 81,220,000 109,647,000 148,023,450 179,628,140
332 مازندران سوادکوه 81,220,000 109,647,000 148,023,450 179,628,140
333 مازندران شیرگاه 81,220,000 109,647,000 148,023,450 179,628,140
334 مازندران نوشهر 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
335 مازندران سلمانشهر 86,460,000 116,721,000 157,573,350 191,088,020
336 مازندران بهشهر 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
337 مازندران قائم شهر 83,185,000 112,299,750 151,604,663 183,925,595
338 مازندران چالوس 86,460,000 116,721,000 157,573,350 191,088,020
339 مازندران فریدونکنار 84,757,000 114,421,950 154,469,633 187,363,559
340 مازندران بابل 83,840,000 113,184,000 152,798,400 185,358,080
341 مازندران بابلسر 84,495,000 114,068,250 153,992,138 186,790,565
342 مازندران جویبار 83,840,000 113,184,000 152,798,400 185,358,080
343 مازندران کلاگرمحله 83,840,000 113,184,000 152,798,400 185,358,080
344 مازندران محمودآباد 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
345 مازندران سورک 84,102,000 113,537,700 153,275,895 185,931,074
346 مازندران میاندورود 83,840,000 113,184,000 152,798,400 185,358,080
347 مازندران چمستان 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
348 مازندران نکا 84,495,000 114,068,250 153,992,138 186,790,565
349 مازندران نور 85,150,000 114,952,500 155,185,875 188,223,050
350 مازندران گلوگاه 85,805,000 115,836,750 156,379,613 189,655,535
351 مازندران کیاکلا 83,578,000 112,830,300 152,320,905 184,785,086
352 مازندران رستم کلا 84,495,000 114,068,250 153,992,138 186,790,565
353 مازندران آمل 84,495,000 114,068,250 153,992,138 186,790,565
354 مازندران ساری 83,840,000 113,184,000 152,798,400 185,358,080
355 مرکزی خمین 60,260,000 81,351,000 109,823,850 133,788,620
356 مرکزی دلیجان 60,260,000 81,351,000 109,823,850 133,788,620
357 مرکزی محلات 60,915,000 82,235,250 111,017,588 135,221,105
358 مرکزی ساوه 64,190,000 86,656,500 116,986,275 142,383,530
359 مرکزی تفرش 66,810,000 90,193,500 121,761,225 148,113,470
360 مرکزی اراک 65,500,000 88,425,000 119,373,750 145,248,500
361 مرکزی مامونیه 64,190,000 86,656,500 116,986,275 142,383,530
362 مرکزی شازند 66,810,000 90,193,500 121,761,225 148,113,470
363 مرکزی زرندیه 64,190,000 86,656,500 116,986,275 142,383,530
364 مرکزی پرندک 65,500,000 88,425,000 119,373,750 145,248,500
365 مرکزی فرمهین 66,810,000 90,193,500 121,761,225 148,113,470
366 مرکزی خنداب 66,810,000 90,193,500 121,761,225 148,113,470
367 مرکزی کمیجان 67,465,000 91,077,750 122,954,963 149,545,955
368 هرمزگان پارسیان 17,030,000 22,990,500 31,037,175 39,244,610
369 هرمزگان کوشکنار 17,030,000 22,990,500 31,037,175 39,244,610
370 هرمزگان بندرلنگه 36,680,000 49,518,000 66,849,300 82,219,160
371 هرمزگان بستک 35,370,000 47,749,500 64,461,825 79,354,190
372 هرمزگان اسکله رجایی 42,837,000 57,829,950 78,070,433 95,684,519
373 هرمزگان بندرعباس 42,837,000 57,829,950 78,070,433 95,684,519
374 هرمزگان جزیره کیش 47,815,000 64,550,250 87,142,838 106,571,405
375 هرمزگان جزیره لاوان 47,815,000 64,550,250 87,142,838 106,571,405
376 هرمزگان قشم 49,125,000 66,318,750 89,530,313 109,436,375
377 هرمزگان حاجی آباد 49,518,000 66,849,300 90,246,555 110,295,866
378 هرمزگان کومله 79,910,000 107,878,500 145,635,975 176,763,170
379 همدان نهاوند 75,980,000 102,573,000 138,473,550 168,168,260
380 همدان بهار 78,600,000 106,110,000 143,248,500 173,898,200
381 همدان ملایر 75,980,000 102,573,000 138,473,550 168,168,260
382 همدان همدان 78,600,000 106,110,000 143,248,500 173,898,200
383 همدان فامنین 77,290,000 104,341,500 140,861,025 171,033,230
384 همدان تویسرکان 77,290,000 104,341,500 140,861,025 171,033,230
385 همدان کبوردآهنگ 79,910,000 107,878,500 145,635,975 176,763,170
386 همدان اسد آباد 79,910,000 107,878,500 145,635,975 176,763,170
387 همدان رزن 81,220,000 109,647,000 148,023,450 179,628,140
388 یزد یزد 51,745,000 69,855,750 94,305,263 115,166,315
389 یزد صدوق 51,745,000 69,855,750 94,305,263 115,166,315
390 یزد هرات 52,400,000 70,740,000 95,499,000 116,598,800
391 یزد میبد 53,710,000 72,508,500 97,886,475 119,463,770
392 یزد ابرکوه 48,208,000 65,080,800 87,859,080 107,430,896
393 یزد بافق 53,710,000 72,508,500 97,886,475 119,463,770
394 یزد تفت 51,745,000 69,855,750 94,305,263 115,166,315
395 یزد اردکان 53,055,000 71,624,250 96,692,738 118,031,285
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری