پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

65.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 18 اردیبهشت 1401
از مجموع 10 هزار و 258 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 6 هزار و 752 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 65.8 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات شنبه هفته گذشته،از مجموع 10 هزار و 405 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 5 هزار و 365 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 51.5 درصد شد.

 مقایسه معاملات دوشنبه 4 و 10 اردیبهشت 1401


نمودار معاملات


معاملات

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 449946 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه380,740 ریال
کمترین قیمت445999 ریال
بیشترین قیمت452009 ریال
تقاضا630 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 410845 400 400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه371,760 ریال
کمترین قیمت406960 ریال
بیشترین قیمت415400 ریال
تقاضا710 تن
پتروشیمی آبادان
700 700
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 504675 504 343
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه504,675 ریال
کمترین قیمت504675 ریال
بیشترین قیمت504675 ریال
تقاضا343 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 504675 363 363
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه504,675 ریال
کمترین قیمت504675 ریال
بیشترین قیمت504675 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی شازند
867 706
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS khozestan 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه917,756 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه981,456 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 850368 80 10
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه850,368 ریال
کمترین قیمت850368 ریال
بیشترین قیمت850368 ریال
تقاضا45 تن
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 850368 0 55
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه850,368 ریال
کمترین قیمت850368 ریال
بیشترین قیمت850368 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه935,956 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1191429 100 100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه850,368 ریال
کمترین قیمت1158999 ریال
بیشترین قیمت1208899 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی خوزستان
PC W1 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه956,756 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
260 165
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1078277 70 70
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,009,040 ریال
کمترین قیمت1049999 ریال
بیشترین قیمت1111999 ریال
تقاضا106 تن
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1437818 70 70
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,149,045 ریال
کمترین قیمت1421888 ریال
بیشترین قیمت1449999 ریال
تقاضا185 تن
پتروشیمی خوزستان
140 140
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LL 235F6 jam 351143 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,143 ریال
کمترین قیمت351143 ریال
بیشترین قیمت351143 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 347645 0 960
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا960 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 337216 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,216 ریال
کمترین قیمت337216 ریال
بیشترین قیمت337216 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی شازند
0 1108
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
لرستان (پودر) 54B04 239947 300 75
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,947 ریال
کمترین قیمت239947 ریال
بیشترین قیمت239947 ریال
تقاضا75 تن
پتروشیمی لرستان
لرستان (پودر) 54B04 239947 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه239,947 ریال
کمترین قیمت239947 ریال
بیشترین قیمت239947 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی لرستان
300 105
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG780 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه355,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
220 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 494662 220 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه494,662 ریال
کمترین قیمت494662 ریال
بیشترین قیمت494662 ریال
تقاضا176 تن
RPX 120L-jam 494662 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه494,662 ریال
کمترین قیمت494662 ریال
بیشترین قیمت494662 ریال
تقاضا22 تن
220 198
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 448155 308 242
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا308 تن
HIPS 7240 tabriz 448155 858 759
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا803 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 448155 0 66
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 443673 198 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,673 ریال
کمترین قیمت443673 ریال
بیشترین قیمت443673 ریال
تقاضا55 تن
4512 Qom 443673 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه443,673 ریال
کمترین قیمت443673 ریال
بیشترین قیمت443673 ریال
تقاضا33 تن
1364 1155
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 0 33 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
GPPS 1115 petropak 384608 396 165
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت384608 ریال
بیشترین قیمت384608 ریال
تقاضا165 تن
GPPS 1540 tabriz 398589 759 759
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت396999 ریال
بیشترین قیمت399789 ریال
تقاضا1342 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 417199 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,583 ریال
کمترین قیمت417199 ریال
بیشترین قیمت417199 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 388746 0 158
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا158 تن
1551 takht-jamshid 388746 855 304
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا574 تن
24N 0 143 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه383,693 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 389057 160 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388847 ریال
بیشترین قیمت389569 ریال
تقاضا235 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2401 1601
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-1000 Baniar 415413 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا220 تن
SE-2000 Baniar 427123 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت426799 ریال
بیشترین قیمت427383 ریال
تقاضا220 تن
SE 50-Sahand 395678 470 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه395,678 ریال
کمترین قیمت395678 ریال
بیشترین قیمت395678 ریال
تقاضا200 تن
F100 Entekhab 417824 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت417299 ریال
بیشترین قیمت418599 ریال
تقاضا1120 تن
F200 Entekhab 415413 500 335
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا450 تن
F200 Entekhab 415413 0 90
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا90 تن
R310 Entekhab 394693 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا20 تن
R310 Entekhab 394693 600 165
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا170 تن
F300 Entekhab 415413 300 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا25 تن
R200-entekhab 394693 0 140
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا140 تن
R200-entekhab 394693 500 205
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا310 تن
FC 422 427167 20 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه392,720 ریال
کمترین قیمت425999 ریال
بیشترین قیمت428109 ریال
تقاضا50 تن
پتروشیمی تبریز
3786 2596
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟