پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

80.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ شنبه 17 اردیبهشت 1401
از مجموع 51 هزار و 139 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 41 هزار و 125 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه هفته گذشته، از مجموع 50 هزار و 807 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 40 هزار و 669 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 80 درصد شد.

مقایسه معاملات 6 و 17 اردیبهشت


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 446813 825 825
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,166 ریال
کمترین قیمت446299 ریال
بیشترین قیمت448000 ریال
تقاضا845 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 555442 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,166 ریال
کمترین قیمت552389 ریال
بیشترین قیمت560560 ریال
تقاضا270 تن
پتروشیمی قائد بصیر
955 955
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 588155 141 141
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه490,380 ریال
کمترین قیمت585999 ریال
بیشترین قیمت593829 ریال
تقاضا464 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 490380 363 363
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه490,380 ریال
کمترین قیمت490380 ریال
بیشترین قیمت490380 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 483277 706 706
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه483,277 ریال
کمترین قیمت483277 ریال
بیشترین قیمت483277 ریال
تقاضا706 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1210 1210
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 347645 0 160
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 347645 3400 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا1280 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 0 110 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 0 253 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,811 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 347645 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 347645 253 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا143 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 351143 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,143 ریال
کمترین قیمت351143 ریال
بیشترین قیمت351143 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 351143 550 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,143 ریال
کمترین قیمت351143 ریال
بیشترین قیمت351143 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 347645 1300 340
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا580 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 337216 100 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,216 ریال
کمترین قیمت337216 ریال
بیشترین قیمت337216 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 347645 1080 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 347645 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 347645 480 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 347645 240 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی مهاباد
7766 2712
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 371768 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,455 ریال
کمترین قیمت370500 ریال
بیشترین قیمت372889 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
I4 Amir 257706 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,368 ریال
کمترین قیمت255388 ریال
بیشترین قیمت261890 ریال
تقاضا560 تن
پتروشیمی امیرکبیر
52518 Jam 253613 3003 3003
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه247,368 ریال
کمترین قیمت252389 ریال
بیشترین قیمت254888 ریال
تقاضا3971 تن
پتروشیمی جم
52511 jam 247368 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,368 ریال
کمترین قیمت247368 ریال
بیشترین قیمت247368 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 252032 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه252,032 ریال
کمترین قیمت252032 ریال
بیشترین قیمت252032 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 252032 2112 2016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه252,032 ریال
کمترین قیمت252032 ریال
بیشترین قیمت252032 ریال
تقاضا2064 تن
پتروشیمی لرستان
5481 5481
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 267969 1496 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه266,549 ریال
کمترین قیمت267049 ریال
بیشترین قیمت269799 ریال
تقاضا1716 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 270950 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,549 ریال
کمترین قیمت269999 ریال
بیشترین قیمت272599 ریال
تقاضا2304 تن
Bl3 Marun 266549 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه266,549 ریال
کمترین قیمت266549 ریال
بیشترین قیمت266549 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 266549 1518 1496
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,549 ریال
کمترین قیمت266549 ریال
بیشترین قیمت266549 ریال
تقاضا1914 تن
پتروشیمی مارون
4718 4718
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 336802 1507 1507
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,381 ریال
کمترین قیمت334898 ریال
بیشترین قیمت340889 ریال
تقاضا2123 تن
پتروشیمی تبریز
1507 1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 380018 740 740
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,918 ریال
کمترین قیمت377777 ریال
بیشترین قیمت385999 ریال
تقاضا2740 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 384525 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه354,214 ریال
کمترین قیمت379219 ریال
بیشترین قیمت390780 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 365348 2508 2508
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,205 ریال
کمترین قیمت363099 ریال
بیشترین قیمت369899 ریال
تقاضا3509 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 0 180 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,281 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 389008 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,281 ریال
کمترین قیمت386960 ریال
بیشترین قیمت396889 ریال
تقاضا2340 تن
پتروشیمی شازند
5378 5198
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 288708 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت287960 ریال
بیشترین قیمت290799 ریال
تقاضا2992 تن
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 320500 34 34
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,923 ریال
کمترین قیمت320500 ریال
بیشترین قیمت320500 ریال
تقاضا102 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 276062 160 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت275555 ریال
بیشترین قیمت276890 ریال
تقاضا320 تن
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 286308 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت284333 ریال
بیشترین قیمت288509 ریال
تقاضا1914 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 274026 1518 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت273669 ریال
بیشترین قیمت274769 ریال
تقاضا1848 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 290410 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت288399 ریال
بیشترین قیمت294700 ریال
تقاضا2915 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 272262 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت272262 ریال
بیشترین قیمت272262 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 272262 1008 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت272262 ریال
بیشترین قیمت272262 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی میاندوآب
5954 5306
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 364969 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه309,052 ریال
کمترین قیمت360999 ریال
بیشترین قیمت368559 ریال
تقاضا1650 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 358318 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,695 ریال
کمترین قیمت355555 ریال
بیشترین قیمت361889 ریال
تقاضا2992 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 389732 2200 2200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,489 ریال
کمترین قیمت386888 ریال
بیشترین قیمت392000 ریال
تقاضا3608 تن
پتروشیمی تندگویان
5214 5214
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 348986 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 348986 1408 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا924 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 345986 700 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,986 ریال
کمترین قیمت345986 ریال
بیشترین قیمت345986 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 386172 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,435 ریال
کمترین قیمت384999 ریال
بیشترین قیمت386899 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 356819 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت355555 ریال
بیشترین قیمت359999 ریال
تقاضا1360 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 348986 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 348986 1000 710
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا910 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 348986 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 348986 936 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 348986 120 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 0 144 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,152 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 348986 1210 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 412560 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,415 ریال
کمترین قیمت412000 ریال
بیشترین قیمت412999 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی لاله
6516 3160
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 415520 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت413960 ریال
بیشترین قیمت418999 ریال
تقاضا245 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 431016 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت423960 ریال
بیشترین قیمت434289 ریال
تقاضا195 تن
پتروشیمی تبریز
290 290
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 399823 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه399,823 ریال
کمترین قیمت399823 ریال
بیشترین قیمت399823 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 424230 0 19
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه424,230 ریال
کمترین قیمت424230 ریال
بیشترین قیمت424230 ریال
تقاضا19 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 424230 57 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه424,230 ریال
کمترین قیمت424230 ریال
بیشترین قیمت424230 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 398275 0 38
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه398,275 ریال
کمترین قیمت398275 ریال
بیشترین قیمت398275 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 398275 304 247
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه398,275 ریال
کمترین قیمت398275 ریال
بیشترین قیمت398275 ریال
تقاضا247 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 0 80 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه407,261 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه381,807 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 358448 45 15
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه358,448 ریال
کمترین قیمت358448 ریال
بیشترین قیمت358448 ریال
تقاضا15 تن
نخ پلی استر 96F560DTC 359841 15 15
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه359,841 ریال
کمترین قیمت359841 ریال
بیشترین قیمت359841 ریال
تقاضا15 تن
Super Bright- TG641 328730 1386 1386
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه301,906 ریال
کمترین قیمت326999 ریال
بیشترین قیمت337211 ریال
تقاضا2156 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 314940 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,519 ریال
کمترین قیمت313799 ریال
بیشترین قیمت324391 ریال
تقاضا1936 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 315045 3014 3014
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه284,686 ریال
کمترین قیمت313799 ریال
بیشترین قیمت324019 ریال
تقاضا4246 تن
پتروشیمی تندگویان
5996 5822
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری