پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

90.6 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
از مجموع 27 هزار و 652 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 71 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 90.6 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه هفته گذشته،از مجموع 28 هزار و 177 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 25 هزار و 455 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 90.3 درصد شد.

 مقایسه معاملات دوشنبه 5 اردیبهشت و 11 اردیبهشت 1401


نمودار معاملات


معاملات

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 395711 1848 1848
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت394409 ریال
بیشترین قیمت401596 ریال
تقاضا3949 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 384134 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت381960 ریال
بیشترین قیمت389399 ریال
تقاضا2860 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 417872 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت416589 ریال
بیشترین قیمت421888 ریال
تقاضا4884 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 409907 1900 1900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت407889 ریال
بیشترین قیمت417888 ریال
تقاضا2960 تن
پتروشیمی غدیر
8364 8364
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 504675 0 81
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه504,675 ریال
کمترین قیمت504675 ریال
بیشترین قیمت504675 ریال
تقاضا81 تن
پتروشیمی تخت جمشید
0 81
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
564s jam 399322 2112 2112
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,322 ریال
کمترین قیمت399322 ریال
بیشترین قیمت399322 ریال
تقاضا2112 تن
SF 060 polynar 376719 1020 1020
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا1180 تن
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 0 30 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 382143 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت381699 ریال
بیشترین قیمت383899 ریال
تقاضا1523 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 381372 783 783
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت379890 ریال
بیشترین قیمت383999 ریال
تقاضا1871 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 376719 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا805 تن
پتروشیمی رجال
HP 502N 0 300 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 376719 1500 980
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا1280 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 376719 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 376719 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 0 399 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 376719 682 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 387009 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت387009 ریال
بیشترین قیمت387009 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376719 147 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 376719 440 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 0 105 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 379935 990 990
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت378000 ریال
بیشترین قیمت390999 ریال
تقاضا2288 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 376995 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376869 ریال
بیشترین قیمت377219 ریال
تقاضا693 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 376719 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 376719 504 378
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا672 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 376719 504 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
11697 9608
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440G jam 424100 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,012 ریال
کمترین قیمت422899 ریال
بیشترین قیمت425000 ریال
تقاضا242 تن
548R jam 483338 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,545 ریال
کمترین قیمت479999 ریال
بیشترین قیمت489999 ریال
تقاضا594 تن
548T jam 399710 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,545 ریال
کمترین قیمت397599 ریال
بیشترین قیمت401789 ریال
تقاضا286 تن
RP340 jam 428358 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,873 ریال
کمترین قیمت426999 ریال
بیشترین قیمت432813 ریال
تقاضا418 تن
RPX-345S jam 424487 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,873 ریال
کمترین قیمت420999 ریال
بیشترین قیمت429999 ریال
تقاضا462 تن
EPX-3130UV jam 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه408,201 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا22 تن
EPC40R shazand 442030 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,545 ریال
کمترین قیمت438799 ریال
بیشترین قیمت448899 ریال
تقاضا1380 تن
پتروشیمی شازند
C30G 0 28 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مارون
C30G 376719 506 462
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی مارون
C30G 376719 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
MR230 521570 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه418,695 ریال
کمترین قیمت518457 ریال
بیشترین قیمت523999 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی مارون
MR230 513595 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه418,695 ریال
کمترین قیمت511899 ریال
بیشترین قیمت520520 ریال
تقاضا858 تن
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 519895 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه418,695 ریال
کمترین قیمت517999 ریال
بیشترین قیمت523799 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 508802 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه419,395 ریال
کمترین قیمت505505 ریال
بیشترین قیمت515813 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 429538 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,873 ریال
کمترین قیمت427399 ریال
بیشترین قیمت432000 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 393469 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,379 ریال
کمترین قیمت391555 ریال
بیشترین قیمت397089 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 376719 63 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 428463 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,735 ریال
کمترین قیمت421400 ریال
بیشترین قیمت435525 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3758 3489
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 379051 600 600
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا600 تن
RG 1104 K-rejal 379051 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 379051 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی مارون
HP 525J maron 379051 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 379051 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا1008 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2915 2915
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 448155 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا22 تن
4512 Qom 443673 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه443,673 ریال
کمترین قیمت443673 ریال
بیشترین قیمت443673 ریال
تقاضا11 تن
0 33
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 425824 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه395,427 ریال
کمترین قیمت421999 ریال
بیشترین قیمت427999 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 395645 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه382,835 ریال
کمترین قیمت394669 ریال
بیشترین قیمت397299 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 395321 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه384,729 ریال
کمترین قیمت392999 ریال
بیشترین قیمت397899 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 375656 108 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,656 ریال
کمترین قیمت375656 ریال
بیشترین قیمت375656 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 375656 0 54
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه375,656 ریال
کمترین قیمت375656 ریال
بیشترین قیمت375656 ریال
تقاضا54 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 384579 36 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,693 ریال
کمترین قیمت382879 ریال
بیشترین قیمت386279 ریال
تقاضا162 تن
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 353624 28 28
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,113 ریال
کمترین قیمت350359 ریال
بیشترین قیمت356889 ریال
تقاضا56 تن
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 375051 36 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,493 ریال
کمترین قیمت370222 ریال
بیشترین قیمت379879 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر SD485D96FAA 399745 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,745 ریال
کمترین قیمت399745 ریال
بیشترین قیمت399745 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 435295 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه435,295 ریال
کمترین قیمت435295 ریال
بیشترین قیمت435295 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 478855 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه478,855 ریال
کمترین قیمت478855 ریال
بیشترین قیمت478855 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456420 40 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,420 ریال
کمترین قیمت456420 ریال
بیشترین قیمت456420 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456420 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,420 ریال
کمترین قیمت456420 ریال
بیشترین قیمت456420 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 467419 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,440 ریال
کمترین قیمت467419 ریال
بیشترین قیمت467419 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
918 918
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری