پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 با 987 تن کاهش نسبت به 5 اردیبهشت ماه از 28,639 تن به 27,652 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 4 و 11 اردیبهشت 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 166 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 11,863 تن به 11,697 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 214 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 376,933 ریال به 376,719 ریال رسید.

2- گرید 510L جم برای اولین بار در سال 1401 عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته قبل 960 تن عرضه نقدی داشت.

3- گرید C30S مارون که هفته قبل 1,606 تن عرضه سلف داشت، امروز با 616 تن کاهش 990 تن عرضه سلف دارد.

3- گرید 564s جم که از 19 مهر 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 2,112 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

4- گرید Z30s شازند برخلاف هفته قبل که 300 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جدول عرضه ها حضور ندارد.

5- پتروشیمی شازند عرضه گرید 552R را 700 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 800 تن به 1,500 تن رساند.

6- هر چند گرید 550J جم هفته پایانی فروردین 480 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

7- گرید Z30S مارون که هفته پیش 484 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 484 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 24 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی و 147 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

8- عرضه گرید 552R مارون امروز با 176 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 506 تن به 682 تن رسید.

9- گرید 552R جم امروز در بین عرضه های پ پ نساجی قرار نگرفت، این گرید هفته قبل 720 تن عرضه نقدی داشت

10- گرید HP 500J مارون که هفته پیش 330 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 440 تن عرضه نقدی  با بسته بندی پالت پلاستیکی و 105 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

11- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 L را با 348 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 348 تن به 969 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 297 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 3,461 تن به 3,758 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 222 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 389,767 ریال به 389,545 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 928 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 417,767 ریال به 418695 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید C30G مارون که هفته قبل 33 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 506 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 28 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- عرضه گرید 440G جم امروز با 110 تن کاهش نسبت به هفته پایانی فروردین از 220 تن به 110 تن رساند.

4- عرضه گرید 548T جم امروز 110 تن نسبت به هفته پیش کاهش یافت و از 330 تن به 220 تن رسید.

5- گرید MR230 مارون برخلاف هفته پیش که 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز علاوه بر 506 تن عرضه نقدی  با بسته بندی پالت پلاستیکی، 147 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

6- گرید EPX-3130UV جم که هفته پیش 330 تن عرضه داشت، امروز با 110 تن کاهش 220 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 280 تن کاهش یافت و از 8,644 تن به 8,364 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,762 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 359,766 ریال به 352,004 ریال

2-  پتروشیمی غدیر عرضه گرید PVC S65 را 200 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,700 تن به 1,900 تن رساند.

3- گرید E6834 برخلاف هفته قبل که 462 تن عرضه سلف داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم فروردین 741 تن کاهش داشت و از 3,656 تن به 2,915 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 216 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 379,267 ریال به 379,051 ریال رسید.

2- گرید RG 1104 K رجال که هفته گذشته 522 تن عرضه نقدی و 696 تن عرضه سلف داشت، امروز فقط 609 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید HP525j جم که هفته پیش 696 تن عرضه نقدی داشت، امروز 600 تن عرضه سلف دارد.

4- پتروشیمی نوید عرضه گرید ZH 525J را با 168 تن افزایش از 840 تن به 1,008 تن رساند.


نمودارعرضه ها


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 352,004 1848 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 352,004 1800 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 352,004 2816 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 352,004 1900 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
8364 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
564s jam 399,322 2112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 376,719 1020 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 376,719 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 376,719 957 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 376,719 783 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 376,719 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 376,719 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Arak 376,719 1500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 376,719 682 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Maroun 376,719 399 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376,719 24 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376,719 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 376,719 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 376,719 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 376,719 990 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 376,719 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 376,719 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 376,719 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11697 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440G jam 390,012 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 389,545 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 389,545 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 398,873 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 398,873 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 408,201 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
EPC40R shazand 389,545 500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
C30G 376,719 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30G 376,719 28 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 418,695 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 418,695 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 418,695 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 419,395 252 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 398,873 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 388,379 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 376,719 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 407,735 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3758 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 379,051 600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 379,051 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 379,051 572 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 525J maron 379,051 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 379,051 1008 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2915 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 395,427 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 382,835 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 384,729 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 375,656 108 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 363,693 36 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 336,113 28 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 365,493 36 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر SD160D48FAA 478,855 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456,420 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 399,745 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 435,295 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 459,440 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
918 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری