پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

51.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ شنبه 10 اردیبهشت 1401
از مجموع 10 هزار و 405 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 365 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 51.5 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،یکشنبه هفته گذشته،از مجموع 10 هزار و 877 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 6 هزار و 356 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 58.4  درصد شد.

مقایسه معاملات 4 و 10 اردیبهشت 1401


نمودار حجم معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 407769 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت405000 ریال
بیشترین قیمت408170 ریال
تقاضا780 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 395024 400 400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه371,760 ریال
کمترین قیمت392909 ریال
بیشترین قیمت404999 ریال
تقاضا520 تن
پتروشیمی آبادان
700 700
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 504675 302 141
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه504,675 ریال
کمترین قیمت504675 ریال
بیشترین قیمت504675 ریال
تقاضا141 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 504675 363 363
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه504,675 ریال
کمترین قیمت504675 ریال
بیشترین قیمت504675 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی شازند
665 504
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS khozestan 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه917,756 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه981,456 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 968056 80 80
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه850,368 ریال
کمترین قیمت922999 ریال
بیشترین قیمت1019999 ریال
تقاضا185 تن
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه935,956 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1164078 100 100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه850,368 ریال
کمترین قیمت1140559 ریال
بیشترین قیمت1188555 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی خوزستان
PC W1 956756 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه956,756 ریال
کمترین قیمت956756 ریال
بیشترین قیمت956756 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی خوزستان
280 220
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Arak 347645 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 337216 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,216 ریال
کمترین قیمت337216 ریال
بیشترین قیمت337216 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
lorestan(پودر) 22B01 337216 150 45
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,216 ریال
کمترین قیمت337216 ریال
بیشترین قیمت337216 ریال
تقاضا45 تن
پتروشیمی لرستان
150 105
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
لرستان (پودر) 54B04 0 300 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,947 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی لرستان
300 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG780 355000 220 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه355,000 ریال
کمترین قیمت355000 ریال
بیشترین قیمت355000 ریال
تقاضا70 تن
220 10
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 494662 220 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه494,662 ریال
کمترین قیمت494662 ریال
بیشترین قیمت494662 ریال
تقاضا110 تن
220 110
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 448155 297 253
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا253 تن
6045petro-pak 448155 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا22 تن
HIPS 7240 tabriz 448155 858 781
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 448155 0 77
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه448,155 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا77 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 443673 198 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,673 ریال
کمترین قیمت443673 ریال
بیشترین قیمت443673 ریال
تقاضا44 تن
1353 1177
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 388746 154 33
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا33 تن
GPPS 1309 artan-perto 388746 0 121
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا121 تن
GPPS 1115 petropak 388746 660 143
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا143 تن
GPPS 1540 tabriz 398129 759 759
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت397449 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا1166 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 388746 855 248
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا574 تن
1551 takht-jamshid 388746 0 68
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا68 تن
24N 0 143 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه383,693 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 388746 160 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,746 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا190 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2731 1492
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-1000 Baniar 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
SE-2000 Baniar 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
SE 50-Sahand 395678 470 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه395,678 ریال
کمترین قیمت395678 ریال
بیشترین قیمت395678 ریال
تقاضا200 تن
F100 Entekhab 415413 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا30 تن
F100 Entekhab 415413 800 705
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا810 تن
F200 Entekhab 415413 450 65
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا235 تن
F200 Entekhab 415413 250 115
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا225 تن
R310 Entekhab 394693 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا15 تن
R310 Entekhab 394693 600 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا205 تن
F300 Entekhab 415413 300 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,413 ریال
کمترین قیمت415413 ریال
بیشترین قیمت415413 ریال
تقاضا20 تن
R200-entekhab 394693 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا15 تن
R200-entekhab 394693 500 190
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت394693 ریال
بیشترین قیمت394693 ریال
تقاضا305 تن
FC 422 439669 20 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه392,720 ریال
کمترین قیمت439669 ریال
بیشترین قیمت439669 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی تبریز
3786 1455
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟