پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

80 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 6 اردیبهشت 1401
از مجموع 50 هزار و 807 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 40 هزار و 669 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه هفته گذشته، از مجموع 51 هزار و 414 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 44 هزار و 794 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 87.1 درصد شد.

مقایسه معاملات 30 فروردین و 6 اردیبهشت


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 485854 275 275
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,166 ریال
کمترین قیمت480999 ریال
بیشترین قیمت492000 ریال
تقاضا580 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 561490 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,166 ریال
کمترین قیمت559729 ریال
بیشترین قیمت564999 ریال
تقاضا250 تن
پتروشیمی قائد بصیر
425 425
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 563509 141 141
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه490,380 ریال
کمترین قیمت558699 ریال
بیشترین قیمت576209 ریال
تقاضا494 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 490380 363 363
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه490,380 ریال
کمترین قیمت490380 ریال
بیشترین قیمت490380 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 483277 706 665
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه483,277 ریال
کمترین قیمت483277 ریال
بیشترین قیمت483277 ریال
تقاضا665 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1210 1169
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 347645 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 347645 3300 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا2332 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 347645 110 5
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا5 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 348811 253 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,811 ریال
کمترین قیمت348811 ریال
بیشترین قیمت348811 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 347645 253 11
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 351143 550 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,143 ریال
کمترین قیمت351143 ریال
بیشترین قیمت351143 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 347645 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 347645 1200 260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 337216 200 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,216 ریال
کمترین قیمت337216 ریال
بیشترین قیمت337216 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 347645 1080 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 347645 480 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 347645 240 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 347645 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,645 ریال
کمترین قیمت347645 ریال
بیشترین قیمت347645 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی مهاباد
7666 2283
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 372919 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,455 ریال
کمترین قیمت370999 ریال
بیشترین قیمت375629 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
I4 Amir 276376 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,368 ریال
کمترین قیمت263559 ریال
بیشترین قیمت285999 ریال
تقاضا800 تن
پتروشیمی امیرکبیر
52518 Jam 249986 3003 3003
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه247,368 ریال
کمترین قیمت249400 ریال
بیشترین قیمت251339 ریال
تقاضا3388 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 256755 2112 2112
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه252,032 ریال
کمترین قیمت256429 ریال
بیشترین قیمت258555 ریال
تقاضا2952 تن
پتروشیمی لرستان
5415 5415
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 274842 1496 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه266,549 ریال
کمترین قیمت272666 ریال
بیشترین قیمت276888 ریال
تقاضا2178 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 273848 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,549 ریال
کمترین قیمت272759 ریال
بیشترین قیمت277789 ریال
تقاضا2400 تن
Bl3 Marun 267249 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,549 ریال
کمترین قیمت266549 ریال
بیشترین قیمت276560 ریال
تقاضا1782 تن
پتروشیمی مارون
4520 4520
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 329846 1507 1507
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,381 ریال
کمترین قیمت327899 ریال
بیشترین قیمت330999 ریال
تقاضا2057 تن
پتروشیمی تبریز
1507 1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
CRP100B Jam 391154 2024 2024
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه354,214 ریال
کمترین قیمت386999 ریال
بیشترین قیمت396000 ریال
تقاضا3630 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 383324 1518 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,205 ریال
کمترین قیمت380700 ریال
بیشترین قیمت388899 ریال
تقاضا3025 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 399378 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,281 ریال
کمترین قیمت398398 ریال
بیشترین قیمت401909 ریال
تقاضا3300 تن
پتروشیمی شازند
4942 4942
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 292820 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت290799 ریال
بیشترین قیمت293889 ریال
تقاضا3080 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 275315 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت274829 ریال
بیشترین قیمت275869 ریال
تقاضا260 تن
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 283133 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت282319 ریال
بیشترین قیمت286888 ریال
تقاضا1848 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 272665 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت272319 ریال
بیشترین قیمت273000 ریال
تقاضا2178 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 287588 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت286799 ریال
بیشترین قیمت290889 ریال
تقاضا3641 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 272262 1008 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت272262 ریال
بیشترین قیمت272262 ریال
تقاضا744 تن
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 272262 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه272,262 ریال
کمترین قیمت272262 ریال
بیشترین قیمت272262 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی میاندوآب
7136 6728
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 353448 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه309,052 ریال
کمترین قیمت350999 ریال
بیشترین قیمت357999 ریال
تقاضا1606 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 345029 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,695 ریال
کمترین قیمت340789 ریال
بیشترین قیمت350000 ریال
تقاضا2970 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 374781 1694 1694
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,489 ریال
کمترین قیمت370100 ریال
بیشترین قیمت378889 ریال
تقاضا2684 تن
پتروشیمی تندگویان
5214 5214
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 348986 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 348986 1408 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 345986 700 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,986 ریال
کمترین قیمت345986 ریال
بیشترین قیمت345986 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 366435 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,435 ریال
کمترین قیمت366435 ریال
بیشترین قیمت366435 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 357071 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت355399 ریال
بیشترین قیمت361111 ریال
تقاضا1730 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 348986 1000 650
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا860 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 348986 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 348986 936 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 348986 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 348986 120 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 0 144 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 348986 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 348986 1210 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,986 ریال
کمترین قیمت348986 ریال
بیشترین قیمت348986 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 373415 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,415 ریال
کمترین قیمت373415 ریال
بیشترین قیمت373415 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی لاله
6916 3034
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Navid 376719 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 376719 0 63
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
0 105
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EPX-3130UV jam 408201 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه408,201 ریال
کمترین قیمت408201 ریال
بیشترین قیمت408201 ریال
تقاضا88 تن
0 88
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 398867 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت398000 ریال
بیشترین قیمت403889 ریال
تقاضا190 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 405642 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,693 ریال
کمترین قیمت402239 ریال
بیشترین قیمت408999 ریال
تقاضا150 تن
پتروشیمی تبریز
290 290
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F180DTA 424230 0 16
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه424,230 ریال
کمترین قیمت424230 ریال
بیشترین قیمت424230 ریال
تقاضا16 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 398275 0 19
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه398,275 ریال
کمترین قیمت398275 ریال
بیشترین قیمت398275 ریال
تقاضا19 تن
Super Bright- TG641 320118 1540 1540
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه301,906 ریال
کمترین قیمت317999 ریال
بیشترین قیمت328309 ریال
تقاضا2750 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 308470 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,519 ریال
کمترین قیمت307999 ریال
بیشترین قیمت313109 ریال
تقاضا2442 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 306274 2860 2860
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه284,686 ریال
کمترین قیمت305999 ریال
بیشترین قیمت309139 ریال
تقاضا3828 تن
پتروشیمی تندگویان
5412 5447
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری