پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

90.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 5 اردیبهشت 1401
از مجموع 28 هزار و 177 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 455 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 90.3 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه هفته گذشته،از مجموع 23 هزار و 283 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 19 هزار و 614 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 84.2 درصد شد.

 مقایسه معاملات دوشنبه 29 فروردین و 5 اردیبهشت 1401


نمودار معاملات


معاملات

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 399355 1826 1826
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت396960 ریال
بیشترین قیمت402559 ریال
تقاضا4862 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 395312 1840 1840
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت388960 ریال
بیشترین قیمت402513 ریال
تقاضا3010 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 419553 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت413960 ریال
بیشترین قیمت426889 ریال
تقاضا5214 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 425969 1700 1700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,004 ریال
کمترین قیمت420899 ریال
بیشترین قیمت437799 ریال
تقاضا3300 تن
پتروشیمی غدیر
8182 8182
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 376999 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376899 ریال
بیشترین قیمت377299 ریال
تقاضا960 تن
510L Jam 381538 960 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت379009 ریال
بیشترین قیمت386789 ریال
تقاضا2232 تن
550J Jam 379200 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376729 ریال
بیشترین قیمت383999 ریال
تقاضا768 تن
SF 060 polynar 378741 1020 1020
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت378399 ریال
بیشترین قیمت379200 ریال
تقاضا1200 تن
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 0 30 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 376719 0 65
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal 376719 1044 805
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا1131 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 379222 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت378019 ریال
بیشترین قیمت382889 ریال
تقاضا1479 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 376790 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت377000 ریال
تقاضا718 تن
پتروشیمی رجال
HP 502N 0 300 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 376719 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 376719 800 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 376719 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا380 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 376719 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 376719 506 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 376719 330 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376719 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376719 484 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376719 484 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا770 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 376719 330 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 379394 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت378300 ریال
بیشترین قیمت383000 ریال
تقاضا2464 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 376719 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
552R Navid 376719 504 357
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 377409 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376919 ریال
بیشترین قیمت377899 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 376719 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 376719 504 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
11863 10360
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440G jam 416675 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,012 ریال
کمترین قیمت411899 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا374 تن
548R jam 482379 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,545 ریال
کمترین قیمت474942 ریال
بیشترین قیمت500899 ریال
تقاضا704 تن
548T jam 402679 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,545 ریال
کمترین قیمت400209 ریال
بیشترین قیمت410888 ریال
تقاضا440 تن
RP340 jam 456094 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,873 ریال
کمترین قیمت453453 ریال
بیشترین قیمت461889 ریال
تقاضا616 تن
RPX-345S jam 435719 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,873 ریال
کمترین قیمت433299 ریال
بیشترین قیمت436960 ریال
تقاضا528 تن
EPX-3130UV jam 408201 0 132
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه408,201 ریال
کمترین قیمت408201 ریال
بیشترین قیمت408201 ریال
تقاضا132 تن
EPX-3130UV jam 408201 330 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه408,201 ریال
کمترین قیمت408201 ریال
بیشترین قیمت408201 ریال
تقاضا132 تن
EPC40R shazand 426529 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,545 ریال
کمترین قیمت423513 ریال
بیشترین قیمت430889 ریال
تقاضا820 تن
پتروشیمی شازند
C30G 383142 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت382399 ریال
بیشترین قیمت383899 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی مارون
MR230 586665 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه418,695 ریال
کمترین قیمت585519 ریال
بیشترین قیمت587175 ریال
تقاضا1232 تن
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 568055 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه418,695 ریال
کمترین قیمت562199 ریال
بیشترین قیمت584999 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 512060 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه419,395 ریال
کمترین قیمت504299 ریال
بیشترین قیمت526899 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 412793 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,873 ریال
کمترین قیمت407999 ریال
بیشترین قیمت417889 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 425656 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,379 ریال
کمترین قیمت418999 ریال
بیشترین قیمت438889 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 376719 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 376719 84 21
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,719 ریال
کمترین قیمت376719 ریال
بیشترین قیمت376719 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 421368 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,735 ریال
کمترین قیمت420000 ریال
بیشترین قیمت422735 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3461 3331
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 379051 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا696 تن
RG 1104 K-rejal 379051 696 696
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا718 تن
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 379051 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا522 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 379051 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی مارون
HP 525J maron 379051 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379051 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 379052 840 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,051 ریال
کمترین قیمت379051 ریال
بیشترین قیمت379053 ریال
تقاضا1155 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3656 3656
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F200 Entekhab 412674 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت412674 ریال
بیشترین قیمت412674 ریال
تقاضا15 تن
R200-entekhab 392001 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه392,001 ریال
کمترین قیمت392001 ریال
بیشترین قیمت392001 ریال
تقاضا5 تن
0 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 410499 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه399,823 ریال
کمترین قیمت406999 ریال
بیشترین قیمت413999 ریال
تقاضا76 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 424230 0 16
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه424,230 ریال
کمترین قیمت424230 ریال
بیشترین قیمت424230 ریال
تقاضا16 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 424230 48 16
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه424,230 ریال
کمترین قیمت424230 ریال
بیشترین قیمت424230 ریال
تقاضا16 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 398275 399 95
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه398,275 ریال
کمترین قیمت398275 ریال
بیشترین قیمت398275 ریال
تقاضا95 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 0 100 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه407,261 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 381807 0 15
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه381,807 ریال
کمترین قیمت381807 ریال
بیشترین قیمت381807 ریال
تقاضا15 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 381807 90 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه381,807 ریال
کمترین قیمت381807 ریال
بیشترین قیمت381807 ریال
تقاضا30 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 382344 50 40
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه382,344 ریال
کمترین قیمت382344 ریال
بیشترین قیمت382344 ریال
تقاضا40 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 0 90 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه358,448 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر SD160D48FAA 490999 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه477,950 ریال
کمترین قیمت490999 ریال
بیشترین قیمت490999 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 405239 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,550 ریال
کمترین قیمت405239 ریال
بیشترین قیمت405239 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 405855 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه405,855 ریال
کمترین قیمت405855 ریال
بیشترین قیمت405855 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 458350 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه458,350 ریال
کمترین قیمت458350 ریال
بیشترین قیمت458350 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 455720 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه455,720 ریال
کمترین قیمت455720 ریال
بیشترین قیمت455720 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
1015 450
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری