پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 5 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 با 5,356 تن افزایش نسبت به 28 فروردین ماه از 23,283 تن به 28,639 تن رسید.

 مقایسه عرضه های دوشنبه 22 و 29 فروردین 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 254 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 11,609 تن به 11,863 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 214 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 376,933 ریال به 376,719 ریال رسید.

2- گرید 552R مارون که هفته پیش 1,540 عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 330 تن جامبوبگ داشت، امروز با 1,034 تن کاهش 506 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی و 330 تن عرضه با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید Z30G مارون برخلاف هفته قبل که 176 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 55 تن جامبوبگ داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید C30S مارون که هفته قبل 1,144 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 63 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,606 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- هر چند گرید 552R پودر شازند هفته گذشته 20 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد.

6- گرید Z30s شازند که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 300 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

7- عرضه گرید 550J جم امروز با 120 تن کاهش نسبت به هفته پنجم فروردین از 600 تن به 480 تن رسید.

8- پتروشیمی شازند عرضه گرید 552R را با 300 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 1,100 تن به 800 تن رساند.

9- گرید (پودر) Z30S شازند امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 10 تن عرضه نقدی داشت.

10- هر چند گرید Z30S مارون هفته گذشته 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و و 42 تن جامبوبگ داشت، امروز 484 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 484 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

11- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 XK را با 174 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 870 تن به 1,044 تن رساند.

12- گرید RG 1102XL رجال که هفته قبل 435 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 174 تن افزایش 609 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 557 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 2,796 تن به 3,461 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 222 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 389,767 ریال به 389,545 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 928 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 417,767 ریال به 418695 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید MR230 را با 396 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 110 تن به 506 تن رساند.

3- گرید C30G مارون برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز 33 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- هر چند گرید RP340 جم هفته آخر فروردین 330 تن عرضه سلف داشت، امروز با 110 تن کاهش 220 تن عرضه نقدی دارد.

5- عرضه گرید 440G جم امروز با 110 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 110 تن به 220 تن رسید.

6- گرید ZH 500M نوید که هفته گذشته در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 84 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

7- پتروشیمی جم عرضه گرید 548T را 110 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 220 تن به 330 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 2,434 تن افزایش یافت و از 6,210 تن به 8,644 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,762 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 359,766 ریال به 352,004 ریال

2-  گرید PVC S65 که اروند هفته پیش در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 1,826 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,840 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد. هنوز خبری در مورد راه اندازی خط تولید متوقف شده این پتروشیمی، منتشر نشده است.

3- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید PVC S65 را با 1,694 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 4,510 تن به 2,816 تن رساند.

4- گرید E6834 اروند امروز برخلاف هفته پایانی فروردین که عرضه ای نداشت، امروز 462 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم فروردین 1,667 تن افزایش داشت و از 1,989 تن به 3,656 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 216 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 379,267 ریال به 379,051 ریال رسید.

2- هر چند گرید HP 525J مارون هفته پیش غایب بود، امروز 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 396 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید HP525j جم برخلاف هفته گذشته که 240 تن عرضه نقدی و 576 تن عرضه سلف داشت، امروز 696 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید RG 1104 رجال امروز علاوه بر 522 تن عرضه نقدی، 696 تن عرضه سلف نیز دارد.


نمودارعرضه ها


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 352,004 1826 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 352,004 1840 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 420,250 22 440
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 352,004 2816 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 352,004 1700 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
8204 440
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 376,719 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 376,719 960 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 376,719 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 376,719 1020 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 376,719 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 376,719 1044 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 376,719 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 376,719 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 376,719 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Arak 376,719 800 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 376,719 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 376,719 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Maroun 376,719 330 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376,719 484 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 376,719 484 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 376,719 330 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 376,719 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 376,719 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 376,719 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 376,719 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11863 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440G jam 390,012 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 389,545 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 389,545 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 398,873 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 398,873 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 408,201 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
EPC40R shazand 389,545 500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
C30G 376,719 33 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 418,695 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 418,695 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 419,395 252 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 398,873 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 388,379 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 376,719 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 407,735 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3461 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 379,051 696 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/17
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 379,051 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 379,051 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 379,051 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 525J maron 379,051 396 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 379,051 840 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3656 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 399,823 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 424,230 48 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 398,275 399 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 407,261 100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 381,807 90 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 382,344 50 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 358,448 90 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD160D48FAA 477,950 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 455,720 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 398,550 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 405,855 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 458,350 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
1015 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری