پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

58.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 4 اردیبهشت 1401
از مجموع 10 هزار و 877 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 6 هزار و 356 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 58.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،یکشنبه هفته گذشته،از مجموع 8 هزار و 484 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 63 هزار و 416 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 75.6 درصد شد.

مقایسه معاملات 28 فروردین و 4 اردیبهشت 1401


نمودار حجم معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 401356 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه359,766 ریال
کمترین قیمت395999 ریال
بیشترین قیمت405000 ریال
تقاضا690 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan 436944 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه390,062 ریال
کمترین قیمت430789 ریال
بیشترین قیمت444000 ریال
تقاضا350 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 413909 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه380,594 ریال
کمترین قیمت411329 ریال
بیشترین قیمت414999 ریال
تقاضا510 تن
پتروشیمی آبادان
510 510
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 502722 302 141
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه502,722 ریال
کمترین قیمت502722 ریال
بیشترین قیمت502722 ریال
تقاضا141 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220Takhte- jamshid 502722 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه502,722 ریال
کمترین قیمت502722 ریال
بیشترین قیمت502722 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 502722 302 302
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه502,722 ریال
کمترین قیمت502722 ریال
بیشترین قیمت502722 ریال
تقاضا302 تن
پتروشیمی شازند
604 483
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS khozestan 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه918,240 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه981,940 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 984948 80 80
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه850,852 ریال
کمترین قیمت981039 ریال
بیشترین قیمت990000 ریال
تقاضا245 تن
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه936,440 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1288177 100 100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه850,852 ریال
کمترین قیمت1259999 ریال
بیشترین قیمت1305999 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی خوزستان
PC W1 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه957,240 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
260 180
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1038059 70 70
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,009,614 ریال
کمترین قیمت1017619 ریال
بیشترین قیمت1065900 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1399274 70 70
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,149,698 ریال
کمترین قیمت1378999 ریال
بیشترین قیمت1417000 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی خوزستان
140 140
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
(پودر) LLD 209 arak 337294 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,294 ریال
کمترین قیمت337294 ریال
بیشترین قیمت337294 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
lorestan(پودر) 22B01 337294 255 15
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,294 ریال
کمترین قیمت337294 ریال
بیشترین قیمت337294 ریال
تقاضا15 تن
پتروشیمی لرستان
lorestan(پودر) 22B01 337294 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,294 ریال
کمترین قیمت337294 ریال
بیشترین قیمت337294 ریال
تقاضا15 تن
پتروشیمی لرستان
255 50
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
لرستان (پودر) 54B04 240084 450 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,084 ریال
کمترین قیمت240084 ریال
بیشترین قیمت240084 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی لرستان
450 30
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 494943 220 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه494,943 ریال
کمترین قیمت494943 ریال
بیشترین قیمت494943 ریال
تقاضا198 تن
220 198
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 448155 297 88
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه448,293 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا88 تن
6045petro-pak 448155 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه448,293 ریال
کمترین قیمت448155 ریال
بیشترین قیمت448155 ریال
تقاضا22 تن
HIPS 7240 tabriz 448293 858 583
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه448,293 ریال
کمترین قیمت448293 ریال
بیشترین قیمت448293 ریال
تقاضا825 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 448293 0 88
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه448,293 ریال
کمترین قیمت448293 ریال
بیشترین قیمت448293 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 443810 198 77
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,810 ریال
کمترین قیمت443810 ریال
بیشترین قیمت443810 ریال
تقاضا77 تن
1353 858
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 388746 660 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,601 ریال
کمترین قیمت388746 ریال
بیشترین قیمت388746 ریال
تقاضا132 تن
GPPS 1540 tabriz 405838 759 759
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,601 ریال
کمترین قیمت402960 ریال
بیشترین قیمت407999 ریال
تقاضا1650 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 390601 0 180
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه390,601 ریال
کمترین قیمت390601 ریال
بیشترین قیمت390601 ریال
تقاضا180 تن
1551 takht-jamshid 390601 900 416
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,601 ریال
کمترین قیمت390601 ریال
بیشترین قیمت390601 ریال
تقاضا551 تن
24N 0 143 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه385,523 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 390601 200 145
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,601 ریال
کمترین قیمت390601 ریال
بیشترین قیمت390601 ریال
تقاضا185 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 qom 390601 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه390,601 ریال
کمترین قیمت390601 ریال
بیشترین قیمت390601 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2662 1642
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-1000 Baniar 423235 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت422999 ریال
بیشترین قیمت423423 ریال
تقاضا220 تن
SE-2000 Baniar 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
SE 50-Sahand 393074 480 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه393,074 ریال
کمترین قیمت393074 ریال
بیشترین قیمت393074 ریال
تقاضا200 تن
F100 Entekhab 415298 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت414929 ریال
بیشترین قیمت416899 ریال
تقاضا1115 تن
F200 Entekhab 412674 0 45
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت412674 ریال
بیشترین قیمت412674 ریال
تقاضا45 تن
F200 Entekhab 412674 250 165
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت412674 ریال
بیشترین قیمت412674 ریال
تقاضا300 تن
F200 Entekhab 412674 250 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت412674 ریال
بیشترین قیمت412674 ریال
تقاضا345 تن
R310 Entekhab 392001 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه392,001 ریال
کمترین قیمت392001 ریال
بیشترین قیمت392001 ریال
تقاضا40 تن
R310 Entekhab 392001 600 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه392,001 ریال
کمترین قیمت392001 ریال
بیشترین قیمت392001 ریال
تقاضا235 تن
F300 Entekhab 0 300 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,674 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
R200-entekhab 392001 0 65
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه392,001 ریال
کمترین قیمت392001 ریال
بیشترین قیمت392001 ریال
تقاضا65 تن
R200-entekhab 392001 500 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه392,001 ریال
کمترین قیمت392001 ریال
بیشترین قیمت392001 ریال
تقاضا310 تن
FC 422 432079 35 35
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه390,041 ریال
کمترین قیمت423999 ریال
بیشترین قیمت448999 ریال
تقاضا95 تن
پتروشیمی تبریز
3811 2178
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 418780 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه395,427 ریال
کمترین قیمت417999 ریال
بیشترین قیمت419222 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 392957 352 352
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه382,835 ریال
کمترین قیمت390289 ریال
بیشترین قیمت393999 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 398636 66 66
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه384,729 ریال
کمترین قیمت397999 ریال
بیشترین قیمت399909 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 396789 54 54
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه375,656 ریال
کمترین قیمت396789 ریال
بیشترین قیمت396789 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 385789 18 18
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه365,493 ریال
کمترین قیمت385789 ریال
بیشترین قیمت385789 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 232777 12 12
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه200,014 ریال
کمترین قیمت232777 ریال
بیشترین قیمت232777 ریال
تقاضا36 تن
پتروشیمی تندگویان
612 612
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟