پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 3 بهمن ماه 1400 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 26 دی ماه 1400)، با دلار نیمایی 247,055 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 3 بهمن ماه 1400 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 247,055 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 245,938 با میانگین هفتگی فروش، 248,172 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 247,055 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 19 دی ماه، 606 ریال کاهش است. (درصد کاهش 0.24)

دانلود قیمت ها

تغییرات محدود در قیمت های پایه

بیشترین افزایش در قیمت های پایه امروز، 1,118 تومان و بیشترین کاهش 1,026 تومان است. عدم تغییر قابل توجه در قیمت های جهانی و کاهش 60 تومانی نیما، باعث شد جدول مقایسه ای، شاهد تغییرات چشمگیری نباشد.

به گزارش ویکی پلاست، چهل و یکمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی با دلار 24,705 تومان محاسبه شود که 60 تومان کمتر از هفته قبل بود.

تغییرات قیمت های جهانی به جز پلی استایرن مقاوم، انبساطی، PVC S70 و پ پ شیمیایی MR230 در سایر کالاها کمتر از 2 یا 1 درصد بود.

پلی استایرن مقاوم 7240، امروز با 2.6 درصد و 1,118 تومان، بیشترین افزایش را در بین قیمت ها تجربه کرد و پلی استایرن انبساطی 200 هم با 1.7 درصد و 616 تومان، دومین کالای با بیشترین افزایش امروز بود.

در سوی مقابل و در کاهشی ها، PVC S70 با 2.5 درصد، 1,026 تومان نسبت به هفته قبل کاهش یافت و بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کرد.

پ پ شیمیایی MR230 و ZR230 نیز بعد از S70 با 2.3 رصد، 907 تومان کاهش قیمت داشت و رتبه دوم بیشترین کاهش امروز را به خود اختصاص داد.

عدم تغییر جدی در قیمت های جهانی در حالی بود که نفت برنت در هفته گذشته از 81 به 86 دلار صعود کرد و احتمالا باید منتظر تأثیر این افزایش در معاملات این هفته بازارهای جهانی باشیم.


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 361,902 362,791 -889 آبادان
PVC S70 Abadan 391,597 392,558 -961 آبادان
PVC S57 Abadan 382,317 383,256 -939 آبادان
PVC S65 Arvand 361,902 362,791 -889 اروند
E 7242 425,003 426,046 -1,043 اروند
E 7244 425,003 426,046 -1,043 اروند
E 6644-Arvand 429,457 430,511 -1,054 اروند
E 7044 427,972 429,023 -1,051 اروند
E6834 arvand 432,427 433,488 -1,061 اروند
PVC S7042 399,020 400,000 -980 اروند
PVC S65 Ghadir 361,902 362,791 -889 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
Absn50 441,193 448,394 -7,201 قائد بصیر
Absn 75 445,436 452,705 -7,269 قائد بصیر
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PBR Shazand 420,051 425,600 -5,549 شازند
1210S Shazand 443,522 449,128 -5,606 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 251,014 251,866 -852 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 307,900 312,744 -4,844 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 309,074 313,920 -4,846 امیرکبیر
0205AA 314,941 319,802 -4,861 امیرکبیر
0410 AA 307,900 312,744 -4,844 شازند
0209 KJ 309,074 313,920 -4,846 شازند
20075AA 307,900 312,744 -4,844 شازند
22B02 Loresatan 307,900 312,744 -4,844 لرستان
22B01 Lorestan 307,900 312,744 -4,844 لرستان
22B03 Lorestan 307,900 312,744 -4,844 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 307,900 312,744 -4,844 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 307,900 312,744 -4,844 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 307,900 312,744 -4,844 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 314,941 319,802 -4,861 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 314,941 319,802 -4,861 مهاباد
18B01 mahabad 307,900 312,744 -4,844 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 309,074 313,920 -4,846 مهاباد
LL 22B02 KJ 309,074 313,920 -4,846 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 343,517 344,118 -601 آریا ساسول
1922T lale 343,517 344,118 -601 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 234,115 234,308 -193 امیرکبیر
5620 234,115 234,308 -193 شازند
62N07UV Lorestan 238,810 239,013 -203 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 238,810 239,013 -203 لرستان
54B04UV lorestan 238,810 239,013 -203 لرستان
54B04 lorestan 234,115 234,308 -193 لرستان
62N11UV 238,810 239,013 -203 لرستان
52B18UV 238,810 239,013 -203 لرستان
52B11UV 238,810 239,013 -203 لرستان
52B18 234,115 234,308 -193 لرستان
HD52 BF3 260,519 259,277 1,242 لرستان
HD48 BF7 264,697 263,502 1,195 لرستان
HD50 B01 264,697 263,502 1,195 لرستان
62N18 234,115 234,308 -193 لرستان
52B07 234,115 234,308 -193 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 234,115 234,308 -193 لرستان
62N07 234,115 234,308 -193 لرستان
62N18UV 238,810 239,013 -203 لرستان
I4UV 238,810 239,013 -203 مارون
I4 234,115 234,308 -193 مارون
62N07UV miandoab 238,810 239,013 -203 میاندوآب
52B18UV 238,810 239,013 -203 میاندوآب
62N07 miandoab 234,115 234,308 -193 میاندوآب
52B18 234,115 234,308 -193 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 251,014 251,866 -852 آریا ساسول
4265 251,014 251,866 -852 آریا ساسول
Bl3 Amir 251,014 251,866 -852 امیرکبیر
BL3 Arak 251,014 251,866 -852 شازند
Bl3 Marun 251,014 251,866 -852 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3840 Arak 257,551 257,778 -227 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 271,785 271,982 -197 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 275,599 275,570 29 امیرکبیر
CRP100B Arak 297,309 298,274 -965 شازند
EX3 Arak 270,612 270,805 -193 شازند
مارون CRP 100B 297,309 298,274 -965 مارون
CRP100 Maroun 287,273 287,249 24 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 260,519 259,277 1,242 آریا ساسول
3713 arya 272,255 271,041 1,214 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 260,519 259,277 1,242 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 260,519 259,277 1,242 امیرکبیر
EX5 shazand 260,519 259,277 1,242 شازند
EX5 Marun 260,519 259,277 1,242 مارون
F7000 Mehr 260,519 259,277 1,242 مهر
f7000 Miandoab 260,519 259,277 1,242 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
BG 730N 283,992 282,824 1,168 تندگویان
BG 730S 290,010 288,817 1,193 تندگویان
BG 760N 285,139 283,966 1,173 تندگویان
BG 760S 291,157 289,959 1,198 تندگویان
BG 780N 286,571 285,393 1,178 تندگویان
BG 780S 292,589 291,386 1,203 تندگویان
BG 800N 291,157 289,959 1,198 تندگویان
BG 800S 300,040 298,806 1,234 تندگویان
BG 820N 298,034 296,808 1,226 تندگویان
BG 820S 307,205 305,941 1,264 تندگویان
BG 840N 300,613 299,377 1,236 تندگویان
BG 840S 309,784 308,510 1,274 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 333,512 334,095 -583 آریا ساسول
LFI 2130 350,187 350,800 -613 آریا ساسول
LFI 2047A 337,032 337,625 -593 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 337,032 337,625 -593 آریا ساسول
2420h 333,512 334,095 -583 امیرکبیر
2420d 350,187 350,800 -613 امیرکبیر
2420 K 333,512 334,095 -583 امیرکبیر
2420F Amirkabir 333,512 334,095 -583 امیرکبیر
2420E02-kordestan 333,512 334,095 -583 کردستان
2420F8 Kordestan 333,512 334,095 -583 کردستان
2426E02 334,685 335,272 -587 کردستان
3020F9 333,512 334,095 -583 کردستان
2426f8 kordestan 334,685 335,272 -587 کردستان
2420F3 kordestan 356,858 357,482 -624 کردستان
2102TX00-lale 333,512 334,095 -583 لاله
2100lale 356,858 357,482 -624 لاله
2102tn 42 333,512 334,095 -583 لاله
2100 TN42 333,512 334,095 -583 لاله
2404 TC47 333,512 334,095 -583 لاله
2004 TC37 333,512 334,095 -583 لاله
2101 TN47 333,512 334,095 -583 لاله
2102TN 333,512 334,095 -583 لاله
2004Tc 333,512 334,095 -583 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Arak 334,358 333,337 1,021 شازند
Z30s Ar 334,358 333,337 1,021 شازند
510L Arak 334,358 333,337 1,021 شازند
HP 550J Arak 334,358 333,337 1,021 شازند
HP 565S Arak 354,419 353,337 1,082 شازند
V30S Arak 334,358 333,337 1,021 شازند
ARP 512A 334,358 333,337 1,021 شازند
552R Maroun 334,358 333,337 1,021 مارون
Z30S Marun 334,358 333,337 1,021 مارون
C30S Marun 334,358 333,337 1,021 مارون
HP 550J maron 334,358 333,337 1,021 مارون
Z30G Marun 334,358 333,337 1,021 مارون
F 30G 334,358 333,337 1,021 مارون
V30G Marun 334,358 333,337 1,021 مارون
V 30S 334,358 333,337 1,021 مارون
HP 500J 334,358 333,337 1,021 مارون
HP 501D- Maron 334,358 333,337 1,021 مارون
HP 562S 334,358 333,337 1,021 مارون
565S maron 354,419 353,337 1,082 مارون
V 79S 334,358 333,337 1,021 مارون
552R Navid 334,358 333,337 1,021 نوید زرشیمی
510L Navid 334,358 333,337 1,021 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 334,358 333,337 1,021 نوید زرشیمی
ZB 545L 346,680 348,042 -1,362 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
EP 548R maron 346,680 348,042 -1,362 مارون
MR230 373,671 382,746 -9,075 مارون
RP340R maron 347,853 356,865 -9,012 مارون
C30G 334,358 333,337 1,021 مارون
X30G marun 334,358 333,337 1,021 مارون
RP240G maron 347,853 356,865 -9,012 مارون
EP1X30F 340,812 349,807 -8,995 مارون
ZB 440L-navid 346,680 348,042 -1,362 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 346,680 348,042 -1,362 نوید زرشیمی
ZR230-navid 373,671 382,746 -9,075 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 383,059 392,157 -9,098 نوید زرشیمی
332C navid 372,028 373,452 -1,424 نوید زرشیمی
ZR340r navid 347,853 356,865 -9,012 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 346,680 345,689 991 نوید زرشیمی
ZB532C 372,028 373,452 -1,424 نوید زرشیمی
ZB 432L 346,680 348,042 -1,362 نوید زرشیمی
ZH 500M 334,358 333,337 1,021 نوید زرشیمی
ZR 348T 347,853 356,865 -9,012 نوید زرشیمی
EP 548R 346,680 - - نوید زرشیمی
332L 346,680 348,042 -1,362 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 360,293 361,688 -1,395 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP 525J maron 337,292 336,278 1,014 مارون
ZH 525J navid 337,292 336,278 1,014 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ARP801 371,324 380,393 -9,069 شازند
V 30GA 336,705 335,690 1,015 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
4512 Qom 428,449 417,266 11,183 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 367,426 - - آرتان پترو کیهان
32N eseen 370,366 368,251 2,115 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 367,426 365,329 2,097 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
R400HD 324,722 319,198 5,524 پلی استایرن انتخاب
F400HD 324,722 319,198 5,524 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 382,776 376,516 6,260 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 369,656 - - پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 382,776 376,516 6,260 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 362,615 356,447 6,168 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 362,615 356,447 6,168 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 341,920 335,807 6,113 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 341,920 335,807 6,113 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 345,441 - - پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 330,185 324,043 6,142 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 253,830 249,513 4,317 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 243,677 239,532 4,145 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 330,185 324,043 6,142 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 369,656 363,505 6,151 پلی استایرن انتخاب
F50 360,802 354,665 6,137 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 360,802 354,665 6,137 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 360,802 354,665 6,137 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 362,615 356,447 6,168 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 382,776 376,516 6,260 پلی استایرن انتخاب
F100HD 345,789 340,158 5,631 پلی استایرن انتخاب
F200HD 345,789 340,158 5,631 پلی استایرن انتخاب
F300HD 345,789 340,158 5,631 پلی استایرن انتخاب
F305HD 333,395 327,860 5,535 پلی استایرن انتخاب
R200HD 326,353 320,802 5,551 پلی استایرن انتخاب
R310HD 326,353 320,802 5,551 پلی استایرن انتخاب
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 620N 260,200 260,839 -639 تندگویان
TG 620S 257,698 258,331 -633 تندگویان
TG 620SB N 256,447 257,077 -630 تندگویان
TG 640MOD S 262,452 263,096 -644 تندگویان
TG 620SB S 258,949 259,585 -636 تندگویان
TG 640MOD-SB N 264,704 265,354 -650 تندگویان
TG 640N 256,447 257,077 -630 تندگویان
TG 640S 261,701 262,344 -643 تندگویان
TG 640MOD N 256,948 257,579 -631 تندگویان
TG 640MOD-SB S 272,710 273,379 -669 تندگویان
TG 640HB N 265,955 266,608 -653 تندگویان
TG 640HB S 274,211 274,884 -673 تندگویان
TG 640SB N 263,953 264,601 -648 تندگویان
TG 640SB S 271,959 272,627 -668 تندگویان
TG 670S 270,743 271,408 -665 تندگویان
PET N 272,529 271,408 1,121 تندگویان
PET S 275,395 274,262 1,133 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 285,970 286,672 -702 تندگویان
FG 640 N 277,464 278,145 -681 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری