دیبا پلیمر: تولیدکننده گرانول های PVC

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

84.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 2 آذر 1400
از مجموع 47 هزار و 801 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 40 هزار و 526 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 84.7 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه هفته گذشته، از مجموع 49 هزار و 659 تن عرضه محصولات پتروشیمی، 42 هزار و 926 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 86.4 درصد شد.

 مقایسه معاملات 25 آبان و 2 آذرنمودار معاملات


معاملات

 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 511183 555 555
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه490,999 ریال
کمترین قیمت508999 ریال
بیشترین قیمت515555 ریال
تقاضا795 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 618459 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه490,999 ریال
کمترین قیمت613899 ریال
بیشترین قیمت625089 ریال
تقاضا300 تن
پتروشیمی قائد بصیر
685 685
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 462462 141 141
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,596 ریال
کمترین قیمت460899 ریال
بیشترین قیمت463333 ریال
تقاضا181 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 446596 363 363
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,596 ریال
کمترین قیمت446596 ریال
بیشترین قیمت446596 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 431885 806 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه431,885 ریال
کمترین قیمت431885 ریال
بیشترین قیمت431885 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1310 1008
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 329784 3400 3400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,519 ریال
کمترین قیمت328579 ریال
بیشترین قیمت331960 ریال
تقاضا4560 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 325859 990 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,859 ریال
کمترین قیمت325859 ریال
بیشترین قیمت325859 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی جم
(پودر) LLD 209 arak 312843 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,843 ریال
کمترین قیمت312843 ریال
بیشترین قیمت312843 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 312843 200 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,843 ریال
کمترین قیمت312843 ریال
بیشترین قیمت312843 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 329406 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,519 ریال
کمترین قیمت328899 ریال
بیشترین قیمت331669 ریال
تقاضا2100 تن
پتروشیمی شازند
LL 22B01 KJ mahabad 323632 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه323,632 ریال
کمترین قیمت323632 ریال
بیشترین قیمت323632 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 323632 240 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,632 ریال
کمترین قیمت323632 ریال
بیشترین قیمت323632 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 324971 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,519 ریال
کمترین قیمت324009 ریال
بیشترین قیمت325899 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 326033 1056 1056
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,519 ریال
کمترین قیمت325599 ریال
بیشترین قیمت326599 ریال
تقاضا1368 تن
پتروشیمی مهاباد
7226 6454
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 338674 154 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,674 ریال
کمترین قیمت338674 ریال
بیشترین قیمت338674 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی لاله
154 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 353856 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه242,228 ریال
کمترین قیمت343899 ریال
بیشترین قیمت363363 ریال
تقاضا473 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 269827 2508 2508
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,912 ریال
کمترین قیمت268885 ریال
بیشترین قیمت271960 ریال
تقاضا4763 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 269503 312 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,366 ریال
کمترین قیمت268009 ریال
بیشترین قیمت272559 ریال
تقاضا1032 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 271399 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,366 ریال
کمترین قیمت270000 ریال
بیشترین قیمت273399 ریال
تقاضا1320 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 256202 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,366 ریال
کمترین قیمت252400 ریال
بیشترین قیمت261569 ریال
تقاضا552 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 249734 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,366 ریال
کمترین قیمت247370 ریال
بیشترین قیمت250999 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV 264086 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,366 ریال
کمترین قیمت262229 ریال
بیشترین قیمت265999 ریال
تقاضا864 تن
پتروشیمی میاندوآب
4278 4278
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 247507 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,524 ریال
کمترین قیمت246809 ریال
بیشترین قیمت248248 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 249453 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه246,524 ریال
کمترین قیمت249019 ریال
بیشترین قیمت250300 ریال
تقاضا1580 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 246524 0 50
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه246,524 ریال
کمترین قیمت246524 ریال
بیشترین قیمت246524 ریال
تقاضا50 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 246524 80 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,524 ریال
کمترین قیمت246524 ریال
بیشترین قیمت246524 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 251957 1536 1536
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,524 ریال
کمترین قیمت250619 ریال
بیشترین قیمت253909 ریال
تقاضا2256 تن
Bl3 Jam 257747 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,524 ریال
کمترین قیمت250699 ریال
بیشترین قیمت266779 ریال
تقاضا704 تن
پتروشیمی جم
Bl3 Marun 248736 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,524 ریال
کمترین قیمت248336 ریال
بیشترین قیمت249569 ریال
تقاضا1628 تن
پتروشیمی مارون
4676 4666
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 0 50 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,120 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 257555 1507 1507
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,794 ریال
کمترین قیمت256999 ریال
بیشترین قیمت258999 ریال
تقاضا1738 تن
پتروشیمی تبریز
1557 1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 277924 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,924 ریال
کمترین قیمت277924 ریال
بیشترین قیمت277924 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 283547 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه283,547 ریال
کمترین قیمت283547 ریال
بیشترین قیمت283547 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 283547 2000 980
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,547 ریال
کمترین قیمت283547 ریال
بیشترین قیمت283547 ریال
تقاضا1020 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 307598 2508 572
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه307,598 ریال
کمترین قیمت307598 ریال
بیشترین قیمت307598 ریال
تقاضا880 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 306708 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه306,708 ریال
کمترین قیمت306708 ریال
بیشترین قیمت306708 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 306708 1200 820
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,708 ریال
کمترین قیمت306708 ریال
بیشترین قیمت306708 ریال
تقاضا920 تن
پتروشیمی شازند
5818 2622
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 270604 1408 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت269899 ریال
بیشترین قیمت271889 ریال
تقاضا3190 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 256044 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت256044 ریال
بیشترین قیمت256044 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX5 AmirKabir 256044 500 460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت256044 ریال
بیشترین قیمت256044 ریال
تقاضا720 تن
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 268353 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت266899 ریال
بیشترین قیمت270123 ریال
تقاضا1672 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Jam 260864 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت260201 ریال
بیشترین قیمت261819 ریال
تقاضا957 تن
پتروشیمی جم
EX5 Marun 260833 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت259230 ریال
بیشترین قیمت262389 ریال
تقاضا1584 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 257408 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت257259 ریال
بیشترین قیمت257555 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 272363 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,044 ریال
کمترین قیمت270309 ریال
بیشترین قیمت279049 ریال
تقاضا3399 تن
پتروشیمی مهر
5670 5670
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 323154 1001 1001
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,083 ریال
کمترین قیمت315899 ریال
بیشترین قیمت330789 ریال
تقاضا1716 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 327555 1364 1364
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,055 ریال
کمترین قیمت317777 ریال
بیشترین قیمت336559 ریال
تقاضا2134 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 349431 1496 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه307,723 ریال
کمترین قیمت347269 ریال
بیشترین قیمت355700 ریال
تقاضا2640 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 324055 836 836
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,537 ریال
کمترین قیمت318555 ریال
بیشترین قیمت328599 ریال
تقاضا1496 تن
پتروشیمی تندگویان
4697 4697
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 328810 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,810 ریال
کمترین قیمت328810 ریال
بیشترین قیمت328810 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 328810 1320 924
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,810 ریال
کمترین قیمت328810 ریال
بیشترین قیمت328810 ریال
تقاضا1078 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 325810 1000 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,810 ریال
کمترین قیمت325810 ریال
بیشترین قیمت325810 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 410426 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,810 ریال
کمترین قیمت407888 ریال
بیشترین قیمت413413 ریال
تقاضا2170 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 328810 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,810 ریال
کمترین قیمت328810 ریال
بیشترین قیمت328810 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 328810 360 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,810 ریال
کمترین قیمت328810 ریال
بیشترین قیمت328810 ریال
تقاضا384 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 328810 672 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,810 ریال
کمترین قیمت328810 ریال
بیشترین قیمت328810 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 328810 1210 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,810 ریال
کمترین قیمت328810 ریال
بیشترین قیمت328810 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 410474 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,827 ریال
کمترین قیمت390390 ریال
بیشترین قیمت459999 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی لاله
5782 3324
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 366281 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه337,941 ریال
کمترین قیمت365599 ریال
بیشترین قیمت368999 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 337941 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,941 ریال
کمترین قیمت337941 ریال
بیشترین قیمت337941 ریال
تقاضا15 تن
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 337941 140 125
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,941 ریال
کمترین قیمت337941 ریال
بیشترین قیمت337941 ریال
تقاضا175 تن
پتروشیمی تبریز
250 250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 369255 0 38
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه369,255 ریال
کمترین قیمت369255 ریال
بیشترین قیمت369255 ریال
تقاضا38 تن
Super Bright- TG641 269616 1232 1232
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,199 ریال
کمترین قیمت268668 ریال
بیشترین قیمت275000 ریال
تقاضا1672 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 256966 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه249,512 ریال
کمترین قیمت256000 ریال
بیشترین قیمت260899 ریال
تقاضا2574 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 255520 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه244,550 ریال
کمترین قیمت254000 ریال
بیشترین قیمت268559 ریال
تقاضا3630 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 271814 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,638 ریال
کمترین قیمت264000 ریال
بیشترین قیمت295295 ریال
تقاضا726 تن
پتروشیمی تندگویان
5698 5736
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری