آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

73.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 20 مهر 1400
از مجموع 50 هزار و 974 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 37 هزار و 320 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 73.2 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه هفته گذشته، از مجموع 57 هزار و 256 تن عرضه محصولات پتروشیمی، 47 هزار و 490 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 82.9 درصد شد.

 مقایسه معاملات 12 مهر و 20 مهر


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 508276 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه508,276 ریال
کمترین قیمت508276 ریال
بیشترین قیمت508276 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 508276 555 460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه508,276 ریال
کمترین قیمت508276 ریال
بیشترین قیمت508276 ریال
تقاضا530 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 556026 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه508,276 ریال
کمترین قیمت548888 ریال
بیشترین قیمت560560 ریال
تقاضا250 تن
پتروشیمی قائد بصیر
685 630
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 405914 181 181
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,658 ریال
کمترین قیمت404899 ریال
بیشترین قیمت406989 ریال
تقاضا222 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 400658 343 343
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,658 ریال
کمترین قیمت400658 ریال
بیشترین قیمت400658 ریال
تقاضا343 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 385192 806 282
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,192 ریال
کمترین قیمت385192 ریال
بیشترین قیمت385192 ریال
تقاضا282 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1330 806
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 303290 0 210
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,290 ریال
کمترین قیمت303290 ریال
بیشترین قیمت303290 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 303290 3500 2470
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,290 ریال
کمترین قیمت303290 ریال
بیشترین قیمت303290 ریال
تقاضا2700 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 306611 1518 385
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,611 ریال
کمترین قیمت306611 ریال
بیشترین قیمت306611 ریال
تقاضا517 تن
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 306611 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه306,611 ریال
کمترین قیمت306611 ریال
بیشترین قیمت306611 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 303494 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,290 ریال
کمترین قیمت303299 ریال
بیشترین قیمت304999 ریال
تقاضا1300 تن
پتروشیمی شازند
LL 22B01 KJ mahabad 304397 240 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,397 ریال
کمترین قیمت304397 ریال
بیشترین قیمت304397 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی مهاباد
22b03(پودر) 294191 500 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه294,191 ریال
کمترین قیمت294191 ریال
بیشترین قیمت294191 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 294191 500 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه294,191 ریال
کمترین قیمت294191 ریال
بیشترین قیمت294191 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 303290 720 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,290 ریال
کمترین قیمت303290 ریال
بیشترین قیمت303290 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 317322 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,290 ریال
کمترین قیمت315645 ریال
بیشترین قیمت319309 ریال
تقاضا984 تن
پتروشیمی مهاباد
8558 5020
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 354937 154 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه354,937 ریال
کمترین قیمت354937 ریال
بیشترین قیمت354937 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی لاله
154 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
I4 Amir 244114 280 280
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,114 ریال
کمترین قیمت244114 ریال
بیشترین قیمت244114 ریال
تقاضا320 تن
پتروشیمی امیرکبیر
52518 Jam 244114 0 110
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه244,114 ریال
کمترین قیمت244114 ریال
بیشترین قیمت244114 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 244114 2310 1540
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه244,114 ریال
کمترین قیمت244114 ریال
بیشترین قیمت244114 ریال
تقاضا1628 تن
پتروشیمی جم
6040UV‎ Lorestan‎ 248542 240 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,542 ریال
کمترین قیمت248542 ریال
بیشترین قیمت248542 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 244114 240 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,114 ریال
کمترین قیمت244114 ریال
بیشترین قیمت244114 ریال
تقاضا192 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 248542 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه248,542 ریال
کمترین قیمت248542 ریال
بیشترین قیمت248542 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan 250340 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,114 ریال
کمترین قیمت249499 ریال
بیشترین قیمت250999 ریال
تقاضا384 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 272748 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,542 ریال
کمترین قیمت270999 ریال
بیشترین قیمت280280 ریال
تقاضا864 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 248542 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه248,542 ریال
کمترین قیمت248542 ریال
بیشترین قیمت248542 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 248542 240 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,542 ریال
کمترین قیمت248542 ریال
بیشترین قیمت248542 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV miandoab 256507 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,542 ریال
کمترین قیمت255659 ریال
بیشترین قیمت257939 ریال
تقاضا648 تن
پتروشیمی میاندوآب
4294 3298
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 259134 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,060 ریال
کمترین قیمت257813 ریال
بیشترین قیمت266799 ریال
تقاضا1940 تن
پتروشیمی بندرامام
BL3 (پودر) bakhtar 0 100 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,528 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
Bl3 Bakhtar 251060 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,060 ریال
کمترین قیمت251060 ریال
بیشترین قیمت251060 ریال
تقاضا144 تن
Bl3 Bakhtar 251060 1440 1296
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,060 ریال
کمترین قیمت251060 ریال
بیشترین قیمت251060 ریال
تقاضا1488 تن
Bl3 Marun 251060 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,060 ریال
کمترین قیمت251060 ریال
بیشترین قیمت251060 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 251060 1980 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,060 ریال
کمترین قیمت251060 ریال
بیشترین قیمت251060 ریال
تقاضا1210 تن
پتروشیمی مارون
4820 3928
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 0 50 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,588 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 267617 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه267,617 ریال
کمترین قیمت267617 ریال
بیشترین قیمت267617 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 267617 1903 1111
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,617 ریال
کمترین قیمت267617 ریال
بیشترین قیمت267617 ریال
تقاضا1111 تن
پتروشیمی تبریز
1953 1155
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 285527 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه264,233 ریال
کمترین قیمت284259 ریال
بیشترین قیمت285899 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 281547 2000 2000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه273,255 ریال
کمترین قیمت280799 ریال
بیشترین قیمت284899 ریال
تقاضا2600 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 298881 0 440
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه298,881 ریال
کمترین قیمت298881 ریال
بیشترین قیمت298881 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Jam 298881 2508 1628
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,881 ریال
کمترین قیمت298881 ریال
بیشترین قیمت298881 ریال
تقاضا2068 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 302029 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,996 ریال
کمترین قیمت300000 ریال
بیشترین قیمت303555 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی شازند
5818 5378
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 248736 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه248,736 ریال
کمترین قیمت248736 ریال
بیشترین قیمت248736 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya 248736 1408 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,736 ریال
کمترین قیمت248736 ریال
بیشترین قیمت248736 ریال
تقاضا1540 تن
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 0 110 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,806 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 248736 220 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,736 ریال
کمترین قیمت248736 ریال
بیشترین قیمت248736 ریال
تقاضا50 تن
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 249431 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,736 ریال
کمترین قیمت249000 ریال
بیشترین قیمت249888 ریال
تقاضا836 تن
پتروشیمی ایلام
bakhtar (پودر) EX5 0 500 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه241,274 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
EX5 Marun 248736 1210 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,736 ریال
کمترین قیمت248736 ریال
بیشترین قیمت248736 ریال
تقاضا1078 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 248736 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه248,736 ریال
کمترین قیمت248736 ریال
بیشترین قیمت248736 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 251961 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,736 ریال
کمترین قیمت250259 ریال
بیشترین قیمت254119 ریال
تقاضا2387 تن
پتروشیمی مهر
5670 4696
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG735 287655 484 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه265,237 ریال
کمترین قیمت284999 ریال
بیشترین قیمت289899 ریال
تقاضا704 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 298456 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه273,108 ریال
کمترین قیمت296999 ریال
بیشترین قیمت300920 ریال
تقاضا1804 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 290315 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه267,599 ریال
کمترین قیمت288789 ریال
بیشترین قیمت292529 ریال
تقاضا2354 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 299230 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,488 ریال
کمترین قیمت297779 ریال
بیشترین قیمت300800 ریال
تقاضا2332 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 297533 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه278,093 ریال
کمترین قیمت290779 ریال
بیشترین قیمت300789 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی تندگویان
5214 5214
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 344599 1320 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,599 ریال
کمترین قیمت344599 ریال
بیشترین قیمت344599 ریال
تقاضا792 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 344599 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه344,599 ریال
کمترین قیمت344599 ریال
بیشترین قیمت344599 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 341599 1000 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,599 ریال
کمترین قیمت341599 ریال
بیشترین قیمت341599 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420h 341599 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه341,599 ریال
کمترین قیمت341599 ریال
بیشترین قیمت341599 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 377557 800 800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,599 ریال
کمترین قیمت375000 ریال
بیشترین قیمت380380 ریال
تقاضا1640 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 344599 1000 390
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,599 ریال
کمترین قیمت344599 ریال
بیشترین قیمت344599 ریال
تقاضا530 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 344599 0 70
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه344,599 ریال
کمترین قیمت344599 ریال
بیشترین قیمت344599 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 344599 1008 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,599 ریال
کمترین قیمت344599 ریال
بیشترین قیمت344599 ریال
تقاضا192 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 344599 990 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,599 ریال
کمترین قیمت344599 ریال
بیشترین قیمت344599 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 443536 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,721 ریال
کمترین قیمت434659 ریال
بیشترین قیمت461999 ریال
تقاضا418 تن
پتروشیمی لاله
6338 2606
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Z30s Ar 362669 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه362,669 ریال
کمترین قیمت362669 ریال
بیشترین قیمت362669 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی شازند
552R Navid 362669 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه362,669 ریال
کمترین قیمت362669 ریال
بیشترین قیمت362669 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
0 122
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 355559 170 170
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه341,140 ریال
کمترین قیمت353989 ریال
بیشترین قیمت355999 ریال
تقاضا295 تن
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 350498 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,140 ریال
کمترین قیمت350036 ریال
بیشترین قیمت351960 ریال
تقاضا215 تن
پتروشیمی تبریز
310 310
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 357800 0 76
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,800 ریال
کمترین قیمت357800 ریال
بیشترین قیمت357800 ریال
تقاضا76 تن
TG 670S 248158 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه248,158 ریال
کمترین قیمت248158 ریال
بیشترین قیمت248158 ریال
تقاضا1012 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 295345 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه249,183 ریال
کمترین قیمت292000 ریال
بیشترین قیمت306869 ریال
تقاضا2508 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 313266 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه239,870 ریال
کمترین قیمت310799 ریال
بیشترین قیمت322009 ریال
تقاضا3322 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 295141 1298 1298
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه235,100 ریال
کمترین قیمت292999 ریال
بیشترین قیمت299077 ریال
تقاضا2288 تن
پتروشیمی تندگویان
5830 5906
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری