عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

حمل و نقل مواد پتروشیمی از عسلویه به تمام نقاط ایران - صفای استقلال

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 7 خرداد 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 7 خرداد 1399 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 7 خرداد 1399، از 47 گرید؛ 2 گرید در بازه «71 تا 80 », 1 گرید در بازه «51 تا 60 », 3 گرید در بازه «41 تا 50 », 5 گرید در بازه «21 تا 30 », 6 گرید در بازه «11 تا 20 », 20 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 10 گرید با قیمت پایه معامله شدند.

71 تا 80 درصد رقابت

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ کف: 16157- سقف: 16566تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 78 درصد باطل شد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ کف: 15488- سقف: 15699تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 71 درصدباطل شد

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

 پلی وینیل کلراید S60 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 14455- سقف: 15500تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 51درصدباطل شد

41 تا 50 درصد رقابت

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ کف: 13625- سقف: 14100تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 50 درصدباطل شد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 13559- سقف: 13877تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 49 درصدباطل شد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت چوبی/ کف: 13378- سقف: 13811تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 47 درصدباطل شد

31 تا 40 درصد رقابت

-

21 تا 30 درصد رقابت

 پلی وینیل کلراید E6644 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 13212- سقف: 13588تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصدباطل شد

 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 16675- سقف: 16675تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 12512- سقف: 13123تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 24 درصدباطل شد

 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 16125- سقف: 16889تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 16000- سقف: 16166تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 15619- سقف: 15788تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  19 درصد 

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 15215- سقف: 15445تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

 پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 12786- سقف: 12851تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 12451- سقف: 12888تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 12 درصد

 پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 12345- سقف: 12686تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 12328- سقف: 12329تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - پالت چوبی/ کف: 14530- سقف: 14986تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  10.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 12289- سقف: 12444تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  10.5 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14300- سقف: 15367تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  9 درصد 

 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14357- سقف: 15555تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

 پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 12115- سقف: 12522تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 9 درصد

 پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 12059- سقف: 12589تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8/5 درصد

 پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 11999- سقف: 12400تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14539- سقف: 14736تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

 پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 12047- سقف: 12162تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 8 درصد

 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 12029- سقف: 12478تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 8 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 12867- سقف: 13013تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  7 درصد

 پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 11915- سقف: 12129تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 14078- سقف: 14269تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 11657- سقف: 12222تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14065- سقف: 14485تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 11622- سقف: 12388تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  4 درصد

 پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 16125- سقف: 16889تومان
درصد رقابت زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 13197- سقف: 13258تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 11112- سقف: 11191تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP564S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - پالت چوبی

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید