عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

پلی وین

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 10 فروردین 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای یکشنبه 10 فروردین 1399 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 10 فروردین 1399، از 93 گرید؛ 5 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 64 گرید با قیمت پایه و 24 گرید هم برایش معامله صورت نگرفت.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

-

21 تا 30 درصد رقابت

-

11 تا 20 درصد رقابت

-

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14508- سقف: 14588تومان
درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14382- سقف: 14418تومان
درصد رقابت جزیی نسبت به قیمت پایه

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 14382- سقف: 14418تومان درصد رقابت جزیی نسبت به قیمت پایه

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 10289- سقف: 10326تومان درصد رقابت جزیی نسبت به قیمت پایه

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 10966- سقف: 11250تومان
درصد رقابت  نسبت به قیمت پایه 4 درصد
 

معامله با قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی C30S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S60 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی
 

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1101S - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ARP512A - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ


پلی پروپیلن نساجی RG1102M - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید