عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 11 آذر 1398
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 11 آذر 1398 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 11 آذر 1398، از 47 گرید؛ 1 گرید در بازه «41 تا 50 درصد»، 2 گرید در بازه «31 تا 40»، 6 تا گرید در بازه «21 تا 30»، 4 گرید در بازه «11 تا 20» 19 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 13 گرید با قیمت پایه معامله شد و برای 2 گرید هم معامله ای انجام نگرفت.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید S57 - پتروشیمی آبادان - پالت چوبی/ کف: 12288- سقف: 12572تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 10599- سقف: 13409تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 11011- سقف: 12600تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 9587- سقف: 9700تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 14050- سقف: 14133تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 14395- سقف: 15055تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - پالت چوبی/ کف: 14434- سقف: 14513تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 9829- سقف: 10200تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ کف: 9829- سقف: 10200تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ کف: 9300- سقف: 9476تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 13581- سقف: 13829تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 13281- سقف: 13281تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 13593- سقف: 14455تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 9907- سقف: 10088تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 11501- سقف: 11575تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 12050- سقف: 12111تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 121975- سقف: 121975تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 9997- سقف: 10225تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - جامبوبگ/ کف: 9959- سقف: 10019تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 9865- سقف: 9950تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  ناچیز

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 11127- سقف: 11189تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 12025- سقف: 12129تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 12123- سقف: 12455تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 10175- سقف: 10355تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 10028- سقف: 10188تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 10157- سقف: 10257تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 9906- سقف: 10105تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 9841- سقف: 9885تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - پالت چوبی/ کف: 9870- سقف: 9915تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 10029- سقف: 10111تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R  - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 12194- سقف: 13178تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP240G - پتروشیمی مارون - نقدی

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R - پتروشیمی شازند - نقدی


ویکی پلاست | توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعات

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید