ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 با 2,930  تن افزایش نسبت به 20 اردیبهشت 1401 از 51,542 تن به 54,472 تن رسید.

 مقایسه عرضه های سه‌شنبه 20 و سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401


نکات مهم عرضه ها

پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 396 تن کاهش یافت و از 1,397 تن به 1,001 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,606 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 299,727 ریال به 292,121 ریال رسید.

2- عرضه گرید 3840 تبریز امروز 396 تن کاهش داشت و از 1,397 تن عرضه سلف به 1,001 تن عرضه سلف رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 347 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 6,638 تن به 6,985 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,931 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 332,796 ریال به 328,865 ریال رسید.

2- گرید CRP100B جم که هفته قبل 550 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 451 تن افزایش 1,001 تن عرضه سلف دارد.

3- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید EX3 را 400 تن نسبت به هفته سوم اردیبهشت افزایش داد و از 2,000 تن به 2,400 تن رساند.

4- عرضه گرید CRP100N جم امروز با 484 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 2,508 تن به 2,024 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 3,396 تن کاهش داشت و از 6,244 تن به 2,848 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,563 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 268,342 ریال به 261,779 ریال رسید.

2- هر چند گرید EX5 مارون هفته سوم اردیبهشت 1,034 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و  176 تن با بسته بندی کیسه داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید 5110 آریاساسول امروز در جدول عرضه ها حضور ندارد، این گرید هفته پیش 1,606 تن عرضه نقدی داشت.

4- گرید EX5 امیرکبیر بعد از 3 هفته غیبت امروز با 140 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- پتروشیمی میاندوآب که هفته قبل 1,008 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 720 تن کاهش فقط 288 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر بوده و این هفته 5,214 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,013 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 314,051 ریال به 319,064 ریال رسید.

2- عرضه گرید PET-BG781 تندگویان امروز 682 تن کاهش یافت و از 2,200 تن به 1,518 تن رسید.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG785 را 506 تن نسبت به هفته سوم اردیبهشت افزایش داد و از 1,012 تن به 1,518 تن رساند.


کات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 102 تن افزایش داشته است و از 6,426 تن به 6,528 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,363 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 346,841 ریال به 337,478 ریال رسید.

2- گرید LF 190 آریاساسول که هفته پیش 1,408 تن عرضه نقدی داشت، امروز 484 تن عرضه نقدی و 924 تن عرضه سلف دارد.

3- گرید 0075 بندرامام که هفته پیش 1,000 تن عرضه سلف داشت، امروز با 200 تن کاهش 800 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید 020 بندرامام امروز از 800 تن عرضه نقدی به 1000 تن عرضه نقدی رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش  بدون تغییر بوده و این هفته 290 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,883 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 401,387 ریال به 399,504 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته 160 تن کاهش یافت و از 5,572 تن به 5,412 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 505 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 290,484 ریال به 298,979 ریال رسید.

- گرید Super Bright TG645 برخلاف هفته قبل که 1,144 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off
   

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 355,293 1100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 405,034 462 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
1562 0
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 459,039 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 459,039 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
750 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 478,700 264 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 478,700 96 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 471,110 400 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
760 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 350,913 506 4554
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 350,913 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 352,097 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 350,913 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 354,464 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 350,913 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 350,913 1320 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 350,913 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4321 5104
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 347,602 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 239,880 250 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
5030EA tabriz 247,407 231 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
6040UA-tabriz 225,425 275 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 239,880 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 244,615 2112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 244,615 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4600 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 258,760 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 258,760 1024 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 258,760 1704 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 258,760 2618 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6952 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 292,121 1001 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1001 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 328,865 240 2160
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 354,954 1001 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 345,231 1012 1012
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 354,007 160 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 354,007 1400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3813 3172
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX5 AmirKabir 261,779 140 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 261,779 616 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 261,779 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 261,779 288 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2848 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 319,064 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 312,501 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 335,001 2178 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5214 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 337,478 924 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 337,478 484 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 334,478 580 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 354,351 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 337,478 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 337,478 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 337,478 960 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 337,478 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 338,661 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 337,478 1188 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 361,101 132 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6528 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 399,504 180 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 399,504 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 301,345 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 289,979 1386 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 284,157 3014 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5412 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟