شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

پلی پروپیلن - PP

99 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

99 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

۲ اسفند ۱۴۰۲

از مجموع 4,468 تن عرضه پ پ شیمیایی هفته پنجم بهمن ماه 4,424 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 99 درصد شد.

92.9 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

92.9 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

۲ اسفند ۱۴۰۲

از مجموع 12,298 تن عرضه پ پ نساجی هفته پنجم بهمن ماه 11,428 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 92.9 درصد شد.

98.3 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

98.3 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 5,028 تن عرضه پ پ شیمیایی هفته چهارم بهمن ماه 4,943 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 98.3 درصد شد.

97.8 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

97.8 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 12,497 تن عرضه پ پ نساجی هفته چهارم بهمن ماه 12,224 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 97.8 درصد شد.

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 4,862 تن عرضه پ پ شیمیایی هفته سوم بهمن ماه 4,862 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

100 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

100 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 12,467 تن عرضه پ پ نساجی هفته سوم بهمن ماه 12,467 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 4,717 تن عرضه پ پ شیمیایی هفته دوم بهمن ماه 4,717 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

99.3 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

99.3 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 13,176 تن عرضه پ پ نساجی هفته دوم بهمن ماه 13,083 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 99.3 درصد شد.

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

۴ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 5,089 تن عرضه پ پ شیمیایی هفته اول بهمن ماه 5,089 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

100 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

100 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

۴ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 14,751 تن عرضه پ پ نساجی هفته اول بهمن ماه 14,751 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

100 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

۲۷ دى ۱۴۰۲

از مجموع 4,725 تن عرضه پ پ شیمیایی هفته چهارم دی ماه 4,725 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

99.9 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

99.9 درصد عرضه های پ پ نساجی معامله شد

۲۷ دى ۱۴۰۲

از مجموع 13,332 تن عرضه پ پ نساجی هفته چهارم دی ماه 13,322 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 99.9 درصد شد.

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟