عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

ویـکی پـلاسـت

توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعـات

پلی وین

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

اعلانات
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۱۴ 0 277

wikiplast.ir

رکوردداران رقابت در بورس کالای سه شنبه 23 بهمن

رکوردداران رقابت در بورس کالای سه شنبه 23 بهمن
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 23 بهمن را می‌خوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در معاملات امروز بورس کالا (سه شنبه 23 بهمن) از مجموع 51 معامله انجام شده، 12 محصول با قیمت پایه، 26 محصول تا 10 درصد رقابت، 3 محصول از 10 تا 20 رقابت و 10 محصول نیز با بیشتر از 20 درصد رقابت معامله شدند.

بیشتر از ۲۰ درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548R پتروشیمی جم/ پالت چوبی/ کف: 15898تومان - سقف: 16088تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 59 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548 پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 14532تومان - سقف: 15079تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 55 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز/ جامبوبگ/ کف: 13713تومان - سقف: 14555تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 44 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340 پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 13700تومان - سقف: 14222تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 43 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز/ جامبوبگ/ کف: 13516تومان - سقف: 13888تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 42 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز R310 پتروشیمی انتخاب/ جامبوبگ/ کف: 13638تومان - سقف: 13816تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 43 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 پتروشیمی انتخاب/ جامبوبگ/ کف: 13228تومان - سقف: 13228تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 39 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله  مشکی CRP100B پتروشیمی شازند/ پالت چوبی/ کف: 11444تومان - سقف: 12100تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 28 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 11388تومان - سقف: 11622تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230 پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 11201تومان - سقف: 11711تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 20 درصد

معامله از ۱۰ تا ۲۰ درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام/ جامبوبگ/ کف: 9380تومان - سقف: 10055تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 19 درصد

⚡️ پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون/ جامبوبگ/ کف: 9333تومان - سقف: 8472تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 13 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری 781 پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ/ کف: 11745تومان - سقف: 12333تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 10 درصد

تا ۱۰ درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری 821 پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ/ کف: 12059تومان - سقف: 19410تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30G پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 8982تومان - سقف: 9500تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام/ پالت پلاستیکی/ کف: 8210تومان - سقف: 8435تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550 پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 8655تومان - سقف: 9300تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510 پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 8655تومان - سقف: 8678تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال/ جامبوبگ/ کف: 8649تومان - سقف: 8723تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 8618تومان - سقف: 8755تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 4 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی/ کف: 7971تومان - سقف: 8052تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102 پتروشیمی رجال/ جامبوبگ/ کف: 8628تومان - سقف: 8699تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 8522تومان - سقف: 8686تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سوپر برایت پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ/ کف: 10189تومان - سقف: 10323تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 8448تومان - سقف: 8730تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 2 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی جم/ پالت چوبی/ کف: 8516تومان - سقف: 9400تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332 پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 9522تومان - سقف: 9785تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 8276تومان - سقف: 8351تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 8400تومان - سقف: 8507تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 8078تومان - سقف: 8268تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MA 515 پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ کف: 8888تومان - سقف: 9006تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام/ پالت پلاستیکی/ کف: 6495تومان - سقف: 6545تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون/ کیسه/ کف: 8615تومان - سقف: 8692تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار/ جامبوبگ/ کف: 8377تومان - سقف: 8548تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی کرمانشاه/ پالت چوبی/ کف: 7990تومان - سقف: 8100تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام/ پالت پلاستیکی/ کف: 7817تومان - سقف: 8386تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریاساسول/ پالت چوبی/ کف: 7770تومان - سقف: 7860تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ/ کف: 9769تومان - سقف: 10589تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی جم/ پالت چوبی/ کف: 8382تومان - سقف: 8572تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پتروشیمی جم/ پالت چوبی/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی اتیلن سبک خطی 209AA پتروشیمی شازند/ پالت چوبی/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پتروشیمی جم/ پالت چوبی/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی استایرن معمولی FG1460 پتروشیمی تبریز/ جامبوبگ/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز/ جامبوبگ/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام/ پالت پلاستیکی/ به قیمت پایه معامله شد.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901 پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون/ کیسه/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445پتروشیمی نوید زرشیمی/ جامبوبگ/ به قیمت پایه معامله شد.

پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر/ جامبوبگ/ به قیمت پایه معامله شد.

امتیاز مطلب: 80%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدهای روز

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید