چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

80.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 19 تیر 1403
از مجموع 52 هزار و 584 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 42 هزار و 242 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80.3 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 12 تیر 1403، از مجموع 62 هزار و 211 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 53 هزار و 243 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 85.5 درصد رسید.

مقایسه معاملات 12 و 19 تیر 1403


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 841694 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه835,591 ریال
کمترین قیمت840555 ریال
بیشترین قیمت842999 ریال
تقاضا470 تن
دلار کشف شده287,082 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 954961 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه954,961 ریال
کمترین قیمت954961 ریال
بیشترین قیمت954961 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 954961 55 15
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه954,961 ریال
کمترین قیمت954961 ریال
بیشترین قیمت954961 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 846169 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه835,591 ریال
کمترین قیمت842109 ریال
بیشترین قیمت847569 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده288,608 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
655 625
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 861367 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه861,367 ریال
کمترین قیمت861367 ریال
بیشترین قیمت861367 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 861367 423 423
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه861,367 ریال
کمترین قیمت861367 ریال
بیشترین قیمت861367 ریال
تقاضا423 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 861367 181 81
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه861,367 ریال
کمترین قیمت861367 ریال
بیشترین قیمت861367 ریال
تقاضا81 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 832337 806 806
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه832,337 ریال
کمترین قیمت832337 ریال
بیشترین قیمت832337 ریال
تقاضا806 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1410 1350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 402035 2100 2100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه395,952 ریال
کمترین قیمت401300 ریال
بیشترین قیمت403952 ریال
تقاضا2470 تن
دلار کشف شده289,378 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 397107 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه395,952 ریال
کمترین قیمت396555 ریال
بیشترین قیمت398100 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده285,831 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 416547 2002 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,547 ریال
کمترین قیمت416547 ریال
بیشترین قیمت416547 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 416547 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه416,547 ریال
کمترین قیمت416547 ریال
بیشترین قیمت416547 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 433618 1628 1628
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,547 ریال
کمترین قیمت432809 ریال
بیشترین قیمت435500 ریال
تقاضا2310 تن
دلار کشف شده296,680 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 416547 1892 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,547 ریال
کمترین قیمت416547 ریال
بیشترین قیمت416547 ریال
تقاضا924 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 475488 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,177 ریال
کمترین قیمت473399 ریال
بیشترین قیمت481481 ریال
تقاضا3900 تن
دلار کشف شده304,405 ریال
پتروشیمی شازند
9722 6752
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 406044 3520 3520
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه387,016 ریال
کمترین قیمت404999 ریال
بیشترین قیمت408999 ریال
تقاضا6270 تن
دلار کشف شده299,012 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 405474 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,016 ریال
کمترین قیمت401762 ریال
بیشترین قیمت414668 ریال
تقاضا2410 تن
دلار کشف شده298,593 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 395354 1360 1360
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه387,016 ریال
کمترین قیمت394666 ریال
بیشترین قیمت396999 ریال
تقاضا2060 تن
دلار کشف شده291,140 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 398655 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,016 ریال
کمترین قیمت397666 ریال
بیشترین قیمت400359 ریال
تقاضا3408 تن
دلار کشف شده293,571 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 377165 1120 1120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,406 ریال
کمترین قیمت376376 ریال
بیشترین قیمت377999 ریال
تقاضا1274 تن
دلار کشف شده286,335 ریال
پتروشیمی مهاباد
9400 9400
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 470548 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه470,548 ریال
کمترین قیمت470548 ریال
بیشترین قیمت470548 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
1922T lale 470548 198 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,548 ریال
کمترین قیمت470548 ریال
بیشترین قیمت470548 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
198 198
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 388954 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,926 ریال
کمترین قیمت386666 ریال
بیشترین قیمت392898 ریال
تقاضا1122 تن
دلار کشف شده309,706 ریال
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 357926 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,926 ریال
کمترین قیمت357926 ریال
بیشترین قیمت357926 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 357926 3014 2926
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,926 ریال
کمترین قیمت357926 ریال
بیشترین قیمت357926 ریال
تقاضا3212 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
6040Lorestan (پودر) ‎ 0 320 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,188 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 387989 840 840
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت386666 ریال
بیشترین قیمت399899 ریال
تقاضا2184 تن
دلار کشف شده302,019 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 426723 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت425130 ریال
بیشترین قیمت428889 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده332,170 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 347188 0 32
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,188 ریال
کمترین قیمت347188 ریال
بیشترین قیمت347188 ریال
تقاضا32 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 347188 1280 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,188 ریال
کمترین قیمت347188 ریال
بیشترین قیمت347188 ریال
تقاضا208 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
52B18UV Miandoab 368659 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت368199 ریال
بیشترین قیمت368999 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده286,972 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 405500 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت402800 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده315,650 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6320 4928
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 353846 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت353846 ریال
بیشترین قیمت353846 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
HBM 5510 Arya 353846 2352 1488
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت353846 ریال
بیشترین قیمت353846 ریال
تقاضا1608 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 353846 300 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت353846 ریال
بیشترین قیمت353846 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 357231 1210 1210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت355999 ریال
بیشترین قیمت358999 ریال
تقاضا1760 تن
دلار کشف شده287,726 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 356265 2016 2016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت355400 ریال
بیشترین قیمت356999 ریال
تقاضا2640 تن
دلار کشف شده286,948 ریال
Bl3 Marun 354426 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت353847 ریال
بیشترین قیمت355043 ریال
تقاضا3366 تن
دلار کشف شده285,467 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 353846 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت353846 ریال
بیشترین قیمت353846 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
9012 8142
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 450320 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه439,000 ریال
کمترین قیمت448111 ریال
بیشترین قیمت451999 ریال
تقاضا2178 تن
دلار کشف شده292,349 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 381702 1992 1992
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت380610 ریال
بیشترین قیمت382999 ریال
تقاضا2928 تن
دلار کشف شده289,648 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 384739 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت382899 ریال
بیشترین قیمت387577 ریال
تقاضا2882 تن
دلار کشف شده291,952 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 375577 0 192
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت375577 ریال
بیشترین قیمت375577 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 375577 1296 744
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت375577 ریال
بیشترین قیمت375577 ریال
تقاضا960 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Marun 393798 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت393111 ریال
بیشترین قیمت394099 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده298,827 ریال
پتروشیمی مارون
miandoab (پودر) F7000 0 30 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,310 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 376641 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت376199 ریال
بیشترین قیمت376999 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده285,807 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5472 5082
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG780 moheb khavaran 520000 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه520,000 ریال
کمترین قیمت520000 ریال
بیشترین قیمت520000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 20
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 456843 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 456843 1872 912
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا1200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2130 Arya 0 330 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه519,430 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 456843 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 456843 40 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 456843 420 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 489084 700 700
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت488300 ریال
بیشترین قیمت491000 ریال
تقاضا1380 تن
دلار کشف شده305,113 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 456843 0 20
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 456843 1000 810
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا970 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 456843 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 456843 2208 936
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا1368 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 456843 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 471099 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت469900 ریال
بیشترین قیمت471999 ریال
تقاضا594 تن
دلار کشف شده293,894 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 456843 1232 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 497958 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه497,958 ریال
کمترین قیمت497958 ریال
بیشترین قیمت497958 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 497958 264 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه497,958 ریال
کمترین قیمت497958 ریال
بیشترین قیمت497958 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
8330 4828
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 414559 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت414169 ریال
بیشترین قیمت416120 ریال
تقاضا140 تن
دلار کشف شده314,581 ریال
پتروشیمی میاندوآب
50 50
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PNR 230c Polynar 543813 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه543,813 ریال
کمترین قیمت543813 ریال
بیشترین قیمت543813 ریال
تقاضا21 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی نار
0 21
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 423144 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت421300 ریال
بیشترین قیمت426779 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده299,942 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402064 0 30
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402064 110 70
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
310 300
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 356265 2016 2016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت355400 ریال
بیشترین قیمت356999 ریال
تقاضا2640 تن
دلار کشف شده286,948 ریال
EX5 Bakhtar 375577 0 216
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت375577 ریال
بیشترین قیمت375577 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 375577 1296 744
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت375577 ریال
بیشترین قیمت375577 ریال
تقاضا960 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
3312 2976
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6040Lorestan (پودر) ‎ 0 320 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,188 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 387989 840 840
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت386666 ریال
بیشترین قیمت399899 ریال
تقاضا2184 تن
دلار کشف شده302,019 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 426723 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت425130 ریال
بیشترین قیمت428889 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده332,170 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 347188 1280 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,188 ریال
کمترین قیمت347188 ریال
بیشترین قیمت347188 ریال
تقاضا208 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 347188 0 64
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,188 ریال
کمترین قیمت347188 ریال
بیشترین قیمت347188 ریال
تقاضا64 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
2560 1200
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 398655 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,016 ریال
کمترین قیمت397666 ریال
بیشترین قیمت400359 ریال
تقاضا3408 تن
دلار کشف شده293,571 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 377165 1120 1120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,406 ریال
کمترین قیمت376376 ریال
بیشترین قیمت377999 ریال
تقاضا1274 تن
دلار کشف شده286,335 ریال
پتروشیمی مهاباد
3520 3520
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 456843 2208 936
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا1368 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 456843 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,843 ریال
کمترین قیمت456843 ریال
بیشترین قیمت456843 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2208 984
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 414559 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت414169 ریال
بیشترین قیمت416120 ریال
تقاضا140 تن
دلار کشف شده314,581 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 353846 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,846 ریال
کمترین قیمت353846 ریال
بیشترین قیمت353846 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
miandoab (پودر) F7000 0 30 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,310 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 376641 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,577 ریال
کمترین قیمت376199 ریال
بیشترین قیمت376999 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده285,807 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 368659 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت368199 ریال
بیشترین قیمت368999 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده286,972 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 405500 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,126 ریال
کمترین قیمت402800 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده315,650 ریال
پتروشیمی میاندوآب
680 650
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟