چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

95.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 18 تیر 1403
از مجموع 27 هزار و 497 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 26 هزار و 155 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95.1 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 11 تیر 1403، از مجموع 28 هزار و 463 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 573 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.8 درصد رسید.

مقایسه معاملات 11 و 18 تیر 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 410134 2992 2992
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,571 ریال
کمترین قیمت407911 ریال
بیشترین قیمت413610 ریال
تقاضا5852 تن
دلار کشف شده313,734 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 386120 2250 2250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,571 ریال
کمترین قیمت385000 ریال
بیشترین قیمت390390 ریال
تقاضا2970 تن
دلار کشف شده295,364 ریال
پتروشیمی اروند
E 6644-Arvand 529406 209 77
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه529,406 ریال
کمترین قیمت529406 ریال
بیشترین قیمت529406 ریال
تقاضا77 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 532245 209 165
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,245 ریال
کمترین قیمت532245 ریال
بیشترین قیمت532245 ریال
تقاضا165 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 388971 2420 2420
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه372,571 ریال
کمترین قیمت387700 ریال
بیشترین قیمت390999 ریال
تقاضا3938 تن
دلار کشف شده297,545 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 377550 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,571 ریال
کمترین قیمت375000 ریال
بیشترین قیمت387500 ریال
تقاضا1260 تن
دلار کشف شده288,809 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 387009 1056 1056
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,571 ریال
کمترین قیمت385610 ریال
بیشترین قیمت391999 ریال
تقاضا2068 تن
دلار کشف شده296,044 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 379513 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,571 ریال
کمترین قیمت378000 ریال
بیشترین قیمت380898 ریال
تقاضا2080 تن
دلار کشف شده290,310 ریال
پتروشیمی غدیر
11436 11260
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG5-761 0 506 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه629,096 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
PET-BGWK-821 0 88 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه595,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
594 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 539366 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت535999 ریال
بیشترین قیمت541899 ریال
تقاضا1512 تن
دلار کشف شده324,228 ریال
510L Jam 524309 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت520129 ریال
بیشترین قیمت526779 ریال
تقاضا1224 تن
دلار کشف شده315,177 ریال
550J Jam 530732 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت529598 ریال
بیشترین قیمت532669 ریال
تقاضا576 تن
دلار کشف شده319,038 ریال
SF 060 Polynar 522122 1155 1155
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت521099 ریال
بیشترین قیمت525999 ریال
تقاضا1659 تن
دلار کشف شده313,862 ریال
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 519038 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت516000 ریال
بیشترین قیمت520879 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده312,008 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 541088 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت540000 ریال
بیشترین قیمت545219 ریال
تقاضا1190 تن
دلار کشف شده325,263 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 517963 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت516899 ریال
بیشترین قیمت518899 ریال
تقاضا380 تن
دلار کشف شده311,362 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 530390 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت526100 ریال
بیشترین قیمت535899 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده318,832 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 519141 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت516789 ریال
بیشترین قیمت520899 ریال
تقاضا500 تن
دلار کشف شده312,070 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 518018 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت516666 ریال
بیشترین قیمت520000 ریال
تقاضا810 تن
دلار کشف شده311,395 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 529203 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت526999 ریال
بیشترین قیمت530999 ریال
تقاضا560 تن
دلار کشف شده318,119 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 523406 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت520999 ریال
بیشترین قیمت527519 ریال
تقاضا870 تن
دلار کشف شده314,634 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 520707 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت516999 ریال
بیشترین قیمت527999 ریال
تقاضا696 تن
دلار کشف شده313,011 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 526426 87 87
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت516999 ریال
بیشترین قیمت530800 ریال
تقاضا283 تن
دلار کشف شده316,449 ریال
پتروشیمی رجال
HP 565S Arak 630404 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه502,556 ریال
کمترین قیمت628980 ریال
بیشترین قیمت638119 ریال
تقاضا380 تن
دلار کشف شده357,503 ریال
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 519869 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت516999 ریال
بیشترین قیمت523666 ریال
تقاضا2112 تن
دلار کشف شده312,508 ریال
پتروشیمی مارون
V 30S Marun 504065 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت500999 ریال
بیشترین قیمت510510 ریال
تقاضا1474 تن
دلار کشف شده303,007 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 524040 1210 1210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت518999 ریال
بیشترین قیمت531999 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده315,015 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 532939 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت530003 ریال
بیشترین قیمت535899 ریال
تقاضا441 تن
دلار کشف شده320,364 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 538802 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت536800 ریال
بیشترین قیمت539999 ریال
تقاضا357 تن
دلار کشف شده323,889 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 535497 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,109 ریال
کمترین قیمت533899 ریال
بیشترین قیمت536999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده321,902 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
11044 11044
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 512802 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,260 ریال
کمترین قیمت507719 ریال
بیشترین قیمت516789 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده304,311 ریال
440L Jam 518812 528 528
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه480,260 ریال
کمترین قیمت515999 ریال
بیشترین قیمت521899 ریال
تقاضا902 تن
دلار کشف شده307,878 ریال
440G Jam 532379 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه481,080 ریال
کمترین قیمت530119 ریال
بیشترین قیمت533265 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده315,390 ریال
548R Jam 546293 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,260 ریال
کمترین قیمت542000 ریال
بیشترین قیمت549333 ریال
تقاضا1232 تن
دلار کشف شده324,186 ریال
548T Jam 598740 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,260 ریال
کمترین قیمت597111 ریال
بیشترین قیمت601999 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده355,309 ریال
RP340 Jam 547649 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه508,961 ریال
کمترین قیمت546789 ریال
بیشترین قیمت549800 ریال
تقاضا638 تن
دلار کشف شده306,664 ریال
RP345S Jam 526954 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه508,961 ریال
کمترین قیمت522900 ریال
بیشترین قیمت528999 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده295,075 ریال
EP 3130UV Jam 671288 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه513,061 ریال
کمترین قیمت661189 ریال
بیشترین قیمت675999 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده372,893 ریال
PNR 230c Polynar 543813 0 84
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه543,813 ریال
کمترین قیمت543813 ریال
بیشترین قیمت543813 ریال
تقاضا84 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی نار
PNR 230c Polynar 543813 210 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه543,813 ریال
کمترین قیمت543813 ریال
بیشترین قیمت543813 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 559037 87 87
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه543,813 ریال
کمترین قیمت555610 ریال
بیشترین قیمت561800 ریال
تقاضا218 تن
دلار کشف شده292,979 ریال
پتروشیمی رجال
MR230 Marun 560974 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه543,813 ریال
کمترین قیمت560560 ریال
بیشترین قیمت561900 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده293,994 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 538330 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه492,560 ریال
کمترین قیمت535299 ریال
بیشترین قیمت540866 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده311,483 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 530427 84 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,260 ریال
کمترین قیمت529911 ریال
بیشترین قیمت530989 ریال
تقاضا189 تن
دلار کشف شده314,771 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 559613 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه543,813 ریال
کمترین قیمت556610 ریال
بیشترین قیمت568898 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده293,280 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 587727 84 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,742 ریال
کمترین قیمت586110 ریال
بیشترین قیمت589789 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده314,415 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 531893 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه508,961 ریال
کمترین قیمت530029 ریال
بیشترین قیمت533800 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده297,841 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3258 3237
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
V 30GA shazand 478210 400 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه478,210 ریال
کمترین قیمت478210 ریال
بیشترین قیمت478210 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
400 220
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 424103 0 110
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه424,103 ریال
کمترین قیمت424103 ریال
بیشترین قیمت424103 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE 50-Sahand 406233 418 418
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه406,233 ریال
کمترین قیمت406233 ریال
بیشترین قیمت406233 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
418 528
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 0 76 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه652,086 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTC 0 28 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه626,003 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه770,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 63 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 80 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه710,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 647500 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه647,500 ریال
کمترین قیمت647500 ریال
بیشترین قیمت647500 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
347 60
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟