چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 13 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 13 تیر 1403 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پتروشیمی جم پیلن - پالت پلاستیکی / میانگین: 65,027 - سقف: 65,049 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی جم پیلن - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,254 - سقف: 51,297 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,246 - سقف: 51,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - صنعتی نوید زر شیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,245 - سقف: 51,282 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,238 - سقف: 51,263 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندر امام - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 512540 512970 4
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 513,510
اختلاف با قیمت قبل-970
RPX 120L-jam 650270 654900 32
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 34
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 640,380
اختلاف با قیمت قبل9,890
1104K regal 512460 512880 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 513,410
اختلاف با قیمت قبل-950
HP 525J maron 512380 512630 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 513,410
اختلاف با قیمت قبل-1,030
ZH 525J navid 512450 512820 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 513,480
اختلاف با قیمت قبل-1,030

رقابت های گریدهای off

151 تا 160 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 30,599 - سقف: 30,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 158 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 48,845 - سقف: 49,578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 94 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان / میانگین: 37,740 - سقف: 37,880 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF -F7000 درجه 3 - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 32,781 - سقف: 32,820 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 - پتروشیمی لاله/ میانگین: 39,415 - سقف: 39,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 -پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 37,876 - سقف: 39,639 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 3 - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 27,321 - سقف: 27,321 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 38 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 32,612 - سقف: 32,612 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - HBM5510 درجه 2 - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 35,622 - سقف: 35,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 36,925 - سقف: 36,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LFI2119 درجه 2 - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 43,912 - سقف: 43,912 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 36,020 - سقف: 37,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 44,743 - سقف: 44,809 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - HCM4265 درجه 1 - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 36,133 - سقف: 36,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 37,253 - سقف: 37,312 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 - پتروشیمی جم/ میانگین: 37,194 - سقف: 37,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 39,800 - سقف: 39,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 - پتروشیمی لاله/ میانگین: 44,536 - سقف: 44,749 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 34,910 - سقف: 35,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 - پتروشیمی لاله/ میانگین: 45,499 - سقف: 45,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 43,650 - سقف: 43,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 54B04UV درجه 1 -پتروشیمی لرستان/ میانگین: 33,816 - سقف: 34,090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF-F7000 درجه 1 - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 35,220 - سقف: 35,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 - پتروشیمی لاله/ میانگین: 46,127 - سقف: 46,480 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟