چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

85.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 12 تیر 1403
از مجموع 62 هزار و 211 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 53 هزار و 243 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 85.5 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 6 تیر 1403، از مجموع 68 هزار و 821 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 54 هزار و 536 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.2 درصد رسید.

مقایسه معاملات 6 و 12 تیر 1403


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 844870 400 380
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه844,870 ریال
کمترین قیمت844870 ریال
بیشترین قیمت844870 ریال
تقاضا410 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 965566 55 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه965,566 ریال
کمترین قیمت965566 ریال
بیشترین قیمت965566 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 844870 200 170
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه844,870 ریال
کمترین قیمت844870 ریال
بیشترین قیمت844870 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
655 575
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 847786 181 181
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه847,786 ریال
کمترین قیمت847786 ریال
بیشترین قیمت847786 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 847786 423 423
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه847,786 ریال
کمترین قیمت847786 ریال
بیشترین قیمت847786 ریال
تقاضا625 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 818969 706 564
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه818,969 ریال
کمترین قیمت818969 ریال
بیشترین قیمت818969 ریال
تقاضا564 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1310 1168
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 391367 2400 1950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,367 ریال
کمترین قیمت391367 ریال
بیشترین قیمت391367 ریال
تقاضا2250 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 391367 260 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,367 ریال
کمترین قیمت391367 ریال
بیشترین قیمت391367 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 411759 1892 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه411,759 ریال
کمترین قیمت411759 ریال
بیشترین قیمت411759 ریال
تقاضا660 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 411759 1628 1364
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه411,759 ریال
کمترین قیمت411759 ریال
بیشترین قیمت411759 ریال
تقاضا1408 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 465190 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه440,375 ریال
کمترین قیمت463509 ریال
بیشترین قیمت467096 ریال
تقاضا3520 تن
دلار کشف شده301,060 ریال
پتروشیمی شازند
7980 5818
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 399674 3520 3520
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه383,506 ریال
کمترین قیمت398889 ریال
بیشترین قیمت402889 ریال
تقاضا6094 تن
دلار کشف شده297,015 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 414585 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,506 ریال
کمترین قیمت413000 ریال
بیشترین قیمت415967 ریال
تقاضا3100 تن
دلار کشف شده308,096 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 395150 1360 1360
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه383,506 ریال
کمترین قیمت394506 ریال
بیشترین قیمت396039 ریال
تقاضا2420 تن
دلار کشف شده293,653 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 402050 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,506 ریال
کمترین قیمت400049 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا4200 تن
دلار کشف شده298,781 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 372001 1120 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,001 ریال
کمترین قیمت372001 ریال
بیشترین قیمت372001 ریال
تقاضا714 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
9400 8980
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 467669 198 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه467,669 ریال
کمترین قیمت467669 ریال
بیشترین قیمت467669 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
198 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 360760 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,568 ریال
کمترین قیمت359999 ریال
بیشترین قیمت362999 ریال
تقاضا3828 تن
دلار کشف شده288,351 ریال
پتروشیمی جم
6040Lorestan (پودر) ‎ 345871 320 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,871 ریال
کمترین قیمت345871 ریال
بیشترین قیمت345871 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 379669 840 840
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت376699 ریال
بیشترین قیمت381989 ریال
تقاضا1968 تن
دلار کشف شده296,668 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 439450 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت430555 ریال
بیشترین قیمت446898 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده343,380 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 345871 1280 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,871 ریال
کمترین قیمت345871 ریال
بیشترین قیمت345871 ریال
تقاضا208 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
52B18UV Miandoab 391713 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت390999 ریال
بیشترین قیمت392333 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده306,079 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 404194 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت402999 ریال
بیشترین قیمت405987 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده315,831 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5814 4438
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 363565 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت362999 ریال
بیشترین قیمت364400 ریال
تقاضا2232 تن
دلار کشف شده287,937 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 359856 330 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت359856 ریال
بیشترین قیمت359856 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 360216 1716 1694
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت359856 ریال
بیشترین قیمت362000 ریال
تقاضا1716 تن
دلار کشف شده285,285 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 367492 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت366222 ریال
بیشترین قیمت370370 ریال
تقاضا2304 تن
دلار کشف شده291,048 ریال
Bl3 Marun 364138 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت363402 ریال
بیشترین قیمت365899 ریال
تقاضا4114 تن
دلار کشف شده288,391 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 359856 816 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت359856 ریال
بیشترین قیمت359856 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8780 7776
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 444661 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه439,000 ریال
کمترین قیمت443599 ریال
بیشترین قیمت445899 ریال
تقاضا1958 تن
دلار کشف شده288,675 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 389609 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت387899 ریال
بیشترین قیمت390789 ریال
تقاضا720 تن
دلار کشف شده294,204 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 386485 1584 1584
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت385669 ریال
بیشترین قیمت387999 ریال
تقاضا3144 تن
دلار کشف شده291,845 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 444042 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه444,042 ریال
کمترین قیمت444042 ریال
بیشترین قیمت444042 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 377420 1200 820
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت377420 ریال
بیشترین قیمت377420 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 391398 1001 1001
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت390123 ریال
بیشترین قیمت392703 ریال
تقاضا2992 تن
دلار کشف شده295,555 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 377420 1200 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت377420 ریال
بیشترین قیمت377420 ریال
تقاضا1008 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Marun 391753 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت391099 ریال
بیشترین قیمت391989 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده295,823 ریال
پتروشیمی مارون
miandoab (پودر) F7000 0 30 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,097 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 377420 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت377420 ریال
بیشترین قیمت377420 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5571 4921
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 593070 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,267 ریال
کمترین قیمت583999 ریال
بیشترین قیمت597879 ریال
تقاضا2310 تن
دلار کشف شده562,916 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 558931 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه294,380 ریال
کمترین قیمت554800 ریال
بیشترین قیمت568999 ریال
تقاضا3234 تن
دلار کشف شده541,121 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 579502 1628 1628
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه314,566 ریال
کمترین قیمت576569 ریال
بیشترین قیمت583229 ریال
تقاضا2574 تن
دلار کشف شده525,035 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 577878 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,594 ریال
کمترین قیمت573899 ریال
بیشترین قیمت580999 ریال
تقاضا1166 تن
دلار کشف شده538,935 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 561926 132 132
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,856 ریال
کمترین قیمت555980 ریال
بیشترین قیمت563999 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده548,726 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 573502 286 286
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه317,089 ریال
کمترین قیمت570980 ریال
بیشترین قیمت576879 ریال
تقاضا616 تن
دلار کشف شده515,464 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 454048 1992 1152
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا1392 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 454048 216 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 454048 420 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420d Amir 487132 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه476,750 ریال
کمترین قیمت485999 ریال
بیشترین قیمت487899 ریال
تقاضا370 تن
دلار کشف شده291,206 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 486870 700 700
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت485999 ریال
بیشترین قیمت487999 ریال
تقاضا1480 تن
دلار کشف شده305,602 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 454048 1000 830
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا1030 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 454048 2208 1032
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا1296 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 454048 1232 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 454048 264 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 512555 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه494,912 ریال
کمترین قیمت508789 ریال
بیشترین قیمت515800 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده295,160 ریال
پتروشیمی لاله
8446 5442
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 402861 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت402169 ریال
بیشترین قیمت403900 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده304,211 ریال
پتروشیمی میاندوآب
50 50
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 398761 0 264
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه398,761 ریال
کمترین قیمت398761 ریال
بیشترین قیمت398761 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE-2000 Baniar 422553 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه422,553 ریال
کمترین قیمت422553 ریال
بیشترین قیمت422553 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 433774 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت432800 ریال
بیشترین قیمت436000 ریال
تقاضا260 تن
دلار کشف شده307,477 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402064 110 90
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
290 556
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG 670S 305453 506 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,453 ریال
کمترین قیمت305453 ریال
بیشترین قیمت305453 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 430270 484 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,730 ریال
کمترین قیمت430000 ریال
بیشترین قیمت433100 ریال
تقاضا1166 تن
دلار کشف شده399,788 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 420142 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,962 ریال
کمترین قیمت420000 ریال
بیشترین قیمت420416 ریال
تقاضا1166 تن
دلار کشف شده404,581 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 385082 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,962 ریال
کمترین قیمت385000 ریال
بیشترین قیمت385999 ریال
تقاضا946 تن
دلار کشف شده370,819 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 385081 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,447 ریال
کمترین قیمت385000 ریال
بیشترین قیمت386699 ریال
تقاضا3718 تن
دلار کشف شده377,859 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 421859 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,447 ریال
کمترین قیمت420000 ریال
بیشترین قیمت430999 ریال
تقاضا3784 تن
دلار کشف شده413,948 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 430207 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,326 ریال
کمترین قیمت430000 ریال
بیشترین قیمت430555 ریال
تقاضا1760 تن
دلار کشف شده410,990 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6490
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 367492 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت366222 ریال
بیشترین قیمت370370 ریال
تقاضا2304 تن
دلار کشف شده291,048 ریال
EX5 Bakhtar 377420 0 240
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت377420 ریال
بیشترین قیمت377420 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 377420 1200 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت377420 ریال
بیشترین قیمت377420 ریال
تقاضا1008 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
2400 2400
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6040Lorestan (پودر) ‎ 345871 320 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,871 ریال
کمترین قیمت345871 ریال
بیشترین قیمت345871 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
6040Lorestan (پودر) ‎ 345871 0 16
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه345,871 ریال
کمترین قیمت345871 ریال
بیشترین قیمت345871 ریال
تقاضا16 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 379669 840 840
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت376699 ریال
بیشترین قیمت381989 ریال
تقاضا1968 تن
دلار کشف شده296,668 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 439450 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت430555 ریال
بیشترین قیمت446898 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده343,380 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 345871 1280 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,871 ریال
کمترین قیمت345871 ریال
بیشترین قیمت345871 ریال
تقاضا208 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 345871 0 208
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه345,871 ریال
کمترین قیمت345871 ریال
بیشترین قیمت345871 ریال
تقاضا208 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
2560 1408
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 402050 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,506 ریال
کمترین قیمت400049 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا4200 تن
دلار کشف شده298,781 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 372001 1120 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,001 ریال
کمترین قیمت372001 ریال
بیشترین قیمت372001 ریال
تقاضا714 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 372001 0 420
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه372,001 ریال
کمترین قیمت372001 ریال
بیشترین قیمت372001 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
3520 3520
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 454048 2208 1032
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا1296 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 454048 0 408
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه454,048 ریال
کمترین قیمت454048 ریال
بیشترین قیمت454048 ریال
تقاضا408 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2208 1440
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 402861 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت402169 ریال
بیشترین قیمت403900 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده304,211 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 359856 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت359856 ریال
بیشترین قیمت359856 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 359856 816 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,856 ریال
کمترین قیمت359856 ریال
بیشترین قیمت359856 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
miandoab (پودر) F7000 0 30 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,097 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 377420 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,420 ریال
کمترین قیمت377420 ریال
بیشترین قیمت377420 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 391713 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت390999 ریال
بیشترین قیمت392333 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده306,079 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 404194 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,737 ریال
کمترین قیمت402999 ریال
بیشترین قیمت405987 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده315,831 ریال
پتروشیمی میاندوآب
1256 722
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟