چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

96.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 11 تیر 1403
از مجموع 28 هزار و 463 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 573 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.8 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 4 تیر 1403، از مجموع 28 هزار و 376 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 26 هزار و 960 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95 درصد رسید.

مقایسه معاملات 4 و 11 تیر 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 388809 3850 3850
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه370,000 ریال
کمترین قیمت388002 ریال
بیشترین قیمت389900 ریال
تقاضا5302 تن
دلار کشف شده299,488 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 380926 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه370,000 ریال
کمترین قیمت379000 ریال
بیشترین قیمت383777 ریال
تقاضا2160 تن
دلار کشف شده293,416 ریال
پتروشیمی اروند
E 6644-Arvand 525753 198 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه525,753 ریال
کمترین قیمت525753 ریال
بیشترین قیمت525753 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
E 6644-Arvand 525753 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه525,753 ریال
کمترین قیمت525753 ریال
بیشترین قیمت525753 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 533888 209 209
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه528,572 ریال
کمترین قیمت530850 ریال
بیشترین قیمت559559 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده287,866 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 390388 2420 2420
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,000 ریال
کمترین قیمت389300 ریال
بیشترین قیمت392800 ریال
تقاضا3630 تن
دلار کشف شده300,704 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 381665 700 700
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,000 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت385999 ریال
تقاضا1260 تن
دلار کشف شده293,985 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 389187 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه370,000 ریال
کمترین قیمت386039 ریال
بیشترین قیمت392009 ریال
تقاضا1936 تن
دلار کشف شده299,779 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 382737 1660 1660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه370,000 ریال
کمترین قیمت380666 ریال
بیشترین قیمت385000 ریال
تقاضا2320 تن
دلار کشف شده294,811 ریال
پتروشیمی غدیر
11427 11427
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG5-761 597161 506 161
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه597,161 ریال
کمترین قیمت597161 ریال
بیشترین قیمت597161 ریال
تقاضا161 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PET-BGWK-821 0 88 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه638,883 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
594 161
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 524835 768 768
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت521911 ریال
بیشترین قیمت531499 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده322,701 ریال
510L Jam 509732 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت507660 ریال
بیشترین قیمت512999 ریال
تقاضا1080 تن
دلار کشف شده313,415 ریال
550J Jam 516256 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت512999 ریال
بیشترین قیمت517999 ریال
تقاضا480 تن
دلار کشف شده317,426 ریال
SF 060 Polynar 503357 1155 1155
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت500000 ریال
بیشترین قیمت508999 ریال
تقاضا1533 تن
دلار کشف شده309,495 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 488117 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت485999 ریال
بیشترین قیمت490000 ریال
تقاضا490 تن
دلار کشف شده300,124 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 469727 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت468129 ریال
بیشترین قیمت471900 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده288,817 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 487473 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت484813 ریال
بیشترین قیمت490000 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده299,728 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 502072 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت500999 ریال
بیشترین قیمت503899 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده308,705 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 520413 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت518518 ریال
بیشترین قیمت523879 ریال
تقاضا1580 تن
دلار کشف شده319,982 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 502725 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت501000 ریال
بیشترین قیمت505599 ریال
تقاضا430 تن
دلار کشف شده309,106 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 538778 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت537259 ریال
بیشترین قیمت540800 ریال
تقاضا1001 تن
دلار کشف شده331,274 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 509825 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت504813 ریال
بیشترین قیمت510999 ریال
تقاضا500 تن
دلار کشف شده313,472 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 511516 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت508333 ریال
بیشترین قیمت519999 ریال
تقاضا326 تن
دلار کشف شده314,512 ریال
پتروشیمی رجال
V30S Arak 476133 260 260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت468999 ریال
بیشترین قیمت480879 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده292,756 ریال
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 603792 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه491,330 ریال
کمترین قیمت601000 ریال
بیشترین قیمت607980 ریال
تقاضا400 تن
دلار کشف شده350,235 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 528051 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت526609 ریال
بیشترین قیمت530850 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده324,678 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 520451 1540 1540
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت515999 ریال
بیشترین قیمت534900 ریال
تقاضا2354 تن
دلار کشف شده320,005 ریال
پتروشیمی مارون
V 30S Marun 492508 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت490900 ریال
بیشترین قیمت495879 ریال
تقاضا1276 تن
دلار کشف شده302,824 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 508718 1188 1188
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت505505 ریال
بیشترین قیمت515999 ریال
تقاضا2046 تن
دلار کشف شده312,791 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 525485 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت524813 ریال
بیشترین قیمت526124 ریال
تقاضا651 تن
دلار کشف شده323,101 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 507992 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت503300 ریال
بیشترین قیمت513999 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده312,345 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 512829 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,519 ریال
کمترین قیمت510000 ریال
بیشترین قیمت514123 ریال
تقاضا546 تن
دلار کشف شده315,319 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
11379 11379
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 479722 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه467,604 ریال
کمترین قیمت475999 ریال
بیشترین قیمت482099 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده292,386 ریال
440L Jam 503256 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه467,604 ریال
کمترین قیمت501789 ریال
بیشترین قیمت505000 ریال
تقاضا704 تن
دلار کشف شده306,730 ریال
440G Jam 522574 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه468,421 ریال
کمترین قیمت520999 ریال
بیشترین قیمت524999 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده317,948 ریال
548R Jam 533689 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه467,604 ریال
کمترین قیمت530399 ریال
بیشترین قیمت535888 ریال
تقاضا1056 تن
دلار کشف شده325,278 ریال
548T Jam 557299 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه467,604 ریال
کمترین قیمت552999 ریال
بیشترین قیمت562899 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده339,668 ریال
RP340 Jam 545561 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه498,238 ریال
کمترین قیمت543002 ریال
بیشترین قیمت547900 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده312,070 ریال
RP345S Jam 547261 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه498,238 ریال
کمترین قیمت544999 ریال
بیشترین قیمت548999 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده313,042 ریال
EP 3130UV Jam 618523 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه500,281 ریال
کمترین قیمت613666 ریال
بیشترین قیمت620999 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده352,360 ریال
PNR 230c Polynar 532958 210 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,958 ریال
کمترین قیمت532958 ریال
بیشترین قیمت532958 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 549935 87 87
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,958 ریال
کمترین قیمت548610 ریال
بیشترین قیمت551219 ریال
تقاضا174 تن
دلار کشف شده294,078 ریال
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 498598 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه467,604 ریال
کمترین قیمت496999 ریال
بیشترین قیمت507999 ریال
تقاضا960 تن
دلار کشف شده303,891 ریال
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 555174 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,958 ریال
کمترین قیمت552610 ریال
بیشترین قیمت560359 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده296,880 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 543352 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه481,900 ریال
کمترین قیمت540789 ریال
بیشترین قیمت545898 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده321,343 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 514025 147 147
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه467,604 ریال
کمترین قیمت511999 ریال
بیشترین قیمت515898 ریال
تقاضا357 تن
دلار کشف شده313,293 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 540312 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,958 ریال
کمترین قیمت538699 ریال
بیشترین قیمت543096 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده288,933 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 556140 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه519,887 ریال
کمترین قیمت552999 ریال
بیشترین قیمت559009 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده304,874 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 525893 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه498,238 ریال
کمترین قیمت523900 ریال
بیشترین قیمت526789 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده300,819 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3956 3872
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
V 30GA shazand 467604 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه467,604 ریال
کمترین قیمت467604 ریال
بیشترین قیمت467604 ریال
تقاضا800 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
800 800
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 422553 0 132
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه422,553 ریال
کمترین قیمت422553 ریال
بیشترین قیمت422553 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 0 76 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه652,086 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTC 0 28 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه626,003 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 63 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه647,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه770,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
307 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟