چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

79.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 6 تیر 1403
از مجموع 70 هزار و 981 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 56 هزار و 696 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.8 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 30 خرداد 1403، از مجموع 71 هزار و 539 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 48 هزار و 237 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 64.7 درصد رسید.

مقایسه معاملات 30 خرداد و 6 تیر 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 392500 270 270
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت389111 ریال
بیشترین قیمت395999 ریال
تقاضا743 تن
دلار کشف شده336,084 ریال
پتروشیمی آبادان
270 270
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 831462 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه831,462 ریال
کمترین قیمت831462 ریال
بیشترین قیمت831462 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 831462 550 365
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه831,462 ریال
کمترین قیمت831462 ریال
بیشترین قیمت831462 ریال
تقاضا405 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 950242 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه950,242 ریال
کمترین قیمت950242 ریال
بیشترین قیمت950242 ریال
تقاضا5 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 950242 55 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه950,242 ریال
کمترین قیمت950242 ریال
بیشترین قیمت950242 ریال
تقاضا55 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 832566 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه831,462 ریال
کمترین قیمت832199 ریال
بیشترین قیمت833009 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده285,378 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
805 615
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 825017 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه825,017 ریال
کمترین قیمت825017 ریال
بیشترین قیمت825017 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 825017 423 423
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه825,017 ریال
کمترین قیمت825017 ریال
بیشترین قیمت825017 ریال
تقاضا423 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 825017 181 60
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه825,017 ریال
کمترین قیمت825017 ریال
بیشترین قیمت825017 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 796478 0 202
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه796,478 ریال
کمترین قیمت796478 ریال
بیشترین قیمت796478 ریال
تقاضا202 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 796478 706 101
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه796,478 ریال
کمترین قیمت796478 ریال
بیشترین قیمت796478 ریال
تقاضا101 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1310 826
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 390353 2400 2320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,353 ریال
کمترین قیمت390353 ریال
بیشترین قیمت390353 ریال
تقاضا2360 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 410693 1628 748
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,693 ریال
کمترین قیمت410693 ریال
بیشترین قیمت410693 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410693 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,693 ریال
کمترین قیمت410693 ریال
بیشترین قیمت410693 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410693 1892 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,693 ریال
کمترین قیمت410693 ریال
بیشترین قیمت410693 ریال
تقاضا1210 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 439904 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,234 ریال
کمترین قیمت439600 ریال
بیشترین قیمت440599 ریال
تقاضا1840 تن
دلار کشف شده285,435 ریال
پتروشیمی شازند
7720 6144
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 393090 4510 4510
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه382,513 ریال
کمترین قیمت392000 ریال
بیشترین قیمت396660 ریال
تقاضا6732 تن
دلار کشف شده292,881 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 387996 1360 1360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه382,513 ریال
کمترین قیمت386999 ریال
بیشترین قیمت389119 ریال
تقاضا2180 تن
دلار کشف شده289,085 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 396533 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه382,513 ریال
کمترین قیمت395666 ریال
بیشترین قیمت398555 ریال
تقاضا3456 تن
دلار کشف شده295,446 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 384550 0 192
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 384550 600 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 371038 700 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,038 ریال
کمترین قیمت371038 ریال
بیشترین قیمت371038 ریال
تقاضا532 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 371038 0 238
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه371,038 ریال
کمترین قیمت371038 ریال
بیشترین قیمت371038 ریال
تقاضا238 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
8874 8682
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 470151 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه470,151 ریال
کمترین قیمت470151 ریال
بیشترین قیمت470151 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
1922T lale 470151 242 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,151 ریال
کمترین قیمت470151 ریال
بیشترین قیمت470151 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
242 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 357792 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه355,645 ریال
کمترین قیمت357559 ریال
بیشترین قیمت358500 ریال
تقاضا3388 تن
دلار کشف شده286,721 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 371151 1416 1416
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت369030 ریال
بیشترین قیمت372999 ریال
تقاضا2688 تن
دلار کشف شده290,764 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 407284 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت405999 ریال
بیشترین قیمت408900 ریال
تقاضا480 تن
دلار کشف شده319,071 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 344976 0 112
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه344,976 ریال
کمترین قیمت344976 ریال
بیشترین قیمت344976 ریال
تقاضا112 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 344976 1008 752
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,976 ریال
کمترین قیمت344976 ریال
بیشترین قیمت344976 ریال
تقاضا768 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
52B18UV Miandoab 365819 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت365699 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده286,587 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 363793 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت363793 ریال
بیشترین قیمت363793 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5918 5774
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 357091 0 240
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت357091 ریال
بیشترین قیمت357091 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
HBM 5510 Arya 357091 1512 624
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت357091 ریال
بیشترین قیمت357091 ریال
تقاضا912 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 357091 340 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت357091 ریال
بیشترین قیمت357091 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 357091 2002 1232
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت357091 ریال
بیشترین قیمت357091 ریال
تقاضا1320 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 357091 0 264
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت357091 ریال
بیشترین قیمت357091 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 363340 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت362189 ریال
بیشترین قیمت365000 ریال
تقاضا1992 تن
دلار کشف شده289,987 ریال
Bl3 Marun 358576 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت358008 ریال
بیشترین قیمت359648 ریال
تقاضا3388 تن
دلار کشف شده286,185 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 357091 1200 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت357091 ریال
بیشترین قیمت357091 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
9268 6704
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 440616 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه439,000 ریال
کمترین قیمت439669 ریال
بیشترین قیمت449111 ریال
تقاضا1848 تن
دلار کشف شده286,049 ریال
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 439563 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,723 ریال
کمترین قیمت438399 ریال
بیشترین قیمت440708 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده321,447 ریال
پتروشیمی لرستان
1825 1825
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 374813 0 264
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 380510 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت379800 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا456 تن
دلار کشف شده289,332 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 374813 1488 840
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا1032 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 374813 25 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 374813 0 200
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 378942 1474 1474
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت378110 ریال
بیشترین قیمت379900 ریال
تقاضا1870 تن
دلار کشف شده288,140 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 374813 340 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 374813 1008 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 374813 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Marun 384115 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت381999 ریال
بیشترین قیمت385399 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده292,073 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 386842 1992 1992
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت385898 ریال
بیشترین قیمت388899 ریال
تقاضا4200 تن
دلار کشف شده294,147 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 374813 1200 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374813 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374813 144 12
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا12 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
7997 5993
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 553759 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,948 ریال
کمترین قیمت542000 ریال
بیشترین قیمت560888 ریال
تقاضا2200 تن
دلار کشف شده529,694 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 520302 1782 1782
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه292,105 ریال
کمترین قیمت508789 ریال
بیشترین قیمت532906 ریال
تقاضا2222 تن
دلار کشف شده507,646 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 579647 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,135 ریال
کمترین قیمت565813 ریال
بیشترین قیمت583999 ریال
تقاضا2442 تن
دلار کشف شده529,256 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 565745 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,233 ریال
کمترین قیمت558999 ریال
بیشترین قیمت569879 ریال
تقاضا946 تن
دلار کشف شده531,727 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 556271 242 242
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه314,639 ریال
کمترین قیمت553899 ریال
بیشترین قیمت557333 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده503,870 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 462916 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت461200 ریال
بیشترین قیمت463999 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده289,033 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 456457 0 288
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 456457 2304 1440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا1680 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 456457 700 390
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا470 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 456457 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 469610 700 700
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت468059 ریال
بیشترین قیمت470899 ریال
تقاضا1240 تن
دلار کشف شده293,212 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 456457 0 110
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 456457 1100 720
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا820 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 456457 2400 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا1464 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 456457 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 456457 264 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 456457 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 456457 1496 858
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا990 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 502868 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه497,538 ریال
کمترین قیمت502300 ریال
بیشترین قیمت503189 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده288,053 ریال
پتروشیمی لاله
9620 6840
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 391365 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت387666 ریال
بیشترین قیمت394899 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده297,586 ریال
پتروشیمی میاندوآب
50 50
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 513520 744 744
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,953 ریال
کمترین قیمت513334 ریال
بیشترین قیمت514156 ریال
تقاضا1080 تن
دلار کشف شده304,932 ریال
RPX 120L-jam 640388 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,953 ریال
کمترین قیمت640257 ریال
بیشترین قیمت640765 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده380,268 ریال
1104K regal 513415 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,953 ریال
کمترین قیمت513292 ریال
بیشترین قیمت513874 ریال
تقاضا674 تن
دلار کشف شده304,870 ریال
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 513416 462 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,953 ریال
کمترین قیمت513255 ریال
بیشترین قیمت513666 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده304,871 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 513485 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,953 ریال
کمترین قیمت513289 ریال
بیشترین قیمت513945 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده304,912 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
2160 2160
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 449061 0 88
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه449,061 ریال
کمترین قیمت449061 ریال
بیشترین قیمت449061 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 88
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 422553 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه422,553 ریال
کمترین قیمت422553 ریال
بیشترین قیمت422553 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F100 Entekhab 422553 2000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه422,553 ریال
کمترین قیمت422553 ریال
بیشترین قیمت422553 ریال
تقاضا1020 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 400541 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه400,541 ریال
کمترین قیمت400541 ریال
بیشترین قیمت400541 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 400541 600 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,541 ریال
کمترین قیمت400541 ریال
بیشترین قیمت400541 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 426045 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,541 ریال
کمترین قیمت425100 ریال
بیشترین قیمت426999 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده303,147 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 400541 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه400,541 ریال
کمترین قیمت400541 ریال
بیشترین قیمت400541 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
2910 1450
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG 670S 305453 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,453 ریال
کمترین قیمت305453 ریال
بیشترین قیمت305453 ریال
تقاضا990 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 410247 1760 1760
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,730 ریال
کمترین قیمت410000 ریال
بیشترین قیمت413200 ریال
تقاضا3234 تن
دلار کشف شده381,183 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 385050 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,962 ریال
کمترین قیمت385000 ریال
بیشترین قیمت385385 ریال
تقاضا638 تن
دلار کشف شده370,788 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 385284 990 990
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,962 ریال
کمترین قیمت385000 ریال
بیشترین قیمت388500 ریال
تقاضا2706 تن
دلار کشف شده371,014 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 380211 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,447 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت380600 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده373,081 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 380127 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,447 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت380700 ریال
تقاضا3608 تن
دلار کشف شده372,998 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 410167 242 242
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,326 ریال
کمترین قیمت410000 ریال
بیشترین قیمت410666 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده391,845 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 363340 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت362189 ریال
بیشترین قیمت365000 ریال
تقاضا1992 تن
دلار کشف شده289,987 ریال
EX5 Bakhtar 374813 1008 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 374813 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
2208 1872
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
62N07UV Lorestan 371151 1416 1416
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت369030 ریال
بیشترین قیمت372999 ریال
تقاضا2688 تن
دلار کشف شده290,764 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 407284 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت405999 ریال
بیشترین قیمت408900 ریال
تقاضا480 تن
دلار کشف شده319,071 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 344976 1008 752
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,976 ریال
کمترین قیمت344976 ریال
بیشترین قیمت344976 ریال
تقاضا768 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 344976 0 112
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه344,976 ریال
کمترین قیمت344976 ریال
بیشترین قیمت344976 ریال
تقاضا112 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 439563 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,723 ریال
کمترین قیمت438399 ریال
بیشترین قیمت440708 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده321,447 ریال
پتروشیمی لرستان
2784 2640
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 396533 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه382,513 ریال
کمترین قیمت395666 ریال
بیشترین قیمت398555 ریال
تقاضا3456 تن
دلار کشف شده295,446 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 384550 600 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 384550 0 192
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 371038 700 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,038 ریال
کمترین قیمت371038 ریال
بیشترین قیمت371038 ریال
تقاضا532 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 371038 0 238
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه371,038 ریال
کمترین قیمت371038 ریال
بیشترین قیمت371038 ریال
تقاضا238 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
3004 2812
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 456457 2400 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا1464 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 456457 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه456,457 ریال
کمترین قیمت456457 ریال
بیشترین قیمت456457 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2400 1416
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 391365 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت387666 ریال
بیشترین قیمت394899 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده297,586 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 357091 1200 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,091 ریال
کمترین قیمت357091 ریال
بیشترین قیمت357091 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374813 144 12
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا12 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374813 1200 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374813 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه374,813 ریال
کمترین قیمت374813 ریال
بیشترین قیمت374813 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 365819 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت365699 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده286,587 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 363793 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,793 ریال
کمترین قیمت363793 ریال
بیشترین قیمت363793 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
2834 590
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟