چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

95 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 4 تیر 1403
از مجموع 28 هزار و 376 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 26 هزار و 960 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 29 خرداد 1403، از مجموع 28 هزار و 648 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 232 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95 درصد رسید.

مقایسه معاملات 29 خرداد و 4 تیر 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 394853 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,165 ریال
کمترین قیمت392999 ریال
بیشترین قیمت396333 ریال
تقاضا1920 تن
دلار کشف شده302,374 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 398474 3850 3850
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,165 ریال
کمترین قیمت395999 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا5027 تن
دلار کشف شده305,147 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 531664 506 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه531,664 ریال
کمترین قیمت531664 ریال
بیشترین قیمت531664 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 531664 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه531,664 ریال
کمترین قیمت531664 ریال
بیشترین قیمت531664 ریال
تقاضا11 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 396569 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه372,165 ریال
کمترین قیمت394396 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا1070 تن
دلار کشف شده303,688 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 402987 2618 2618
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه372,165 ریال
کمترین قیمت401859 ریال
بیشترین قیمت410009 ریال
تقاضا3784 تن
دلار کشف شده308,603 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 403954 1660 1660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,165 ریال
کمترین قیمت401899 ریال
بیشترین قیمت405019 ریال
تقاضا2700 تن
دلار کشف شده309,344 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 404448 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,165 ریال
کمترین قیمت402789 ریال
بیشترین قیمت410888 ریال
تقاضا1694 تن
دلار کشف شده309,722 ریال
پتروشیمی غدیر
11524 11447
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG5-761 0 460 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه639,741 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
هند PET-BGG584 634419 230 46
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه634,419 ریال
کمترین قیمت634419 ریال
بیشترین قیمت634419 ریال
تقاضا46 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PET-BGWK-821 0 110 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه638,883 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
800 46
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 505521 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت502219 ریال
بیشترین قیمت508999 ریال
تقاضا960 تن
دلار کشف شده311,632 ریال
510L Jam 500063 864 864
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت485899 ریال
بیشترین قیمت508999 ریال
تقاضا1176 تن
دلار کشف شده308,268 ریال
550J Jam 471394 264 264
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت464999 ریال
بیشترین قیمت473889 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده290,594 ریال
SF 060 Polynar 483550 1092 1092
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت481668 ریال
بیشترین قیمت490009 ریال
تقاضا1155 تن
دلار کشف شده298,088 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 534839 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت533789 ریال
بیشترین قیمت535000 ریال
تقاضا750 تن
دلار کشف شده329,705 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 497261 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت492999 ریال
بیشترین قیمت500879 ریال
تقاضا260 تن
دلار کشف شده306,540 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 462319 100 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت462319 ریال
بیشترین قیمت462319 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 487591 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت483999 ریال
بیشترین قیمت490879 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده300,579 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 462319 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت462319 ریال
بیشترین قیمت462319 ریال
تقاضا670 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 462319 350 290
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت462319 ریال
بیشترین قیمت462319 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 515379 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت514000 ریال
بیشترین قیمت517000 ریال
تقاضا783 تن
دلار کشف شده317,709 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 494128 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت490980 ریال
بیشترین قیمت498999 ریال
تقاضا631 تن
دلار کشف شده304,609 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 476593 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت471888 ریال
بیشترین قیمت482555 ریال
تقاضا218 تن
دلار کشف شده293,799 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 540666 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت540000 ریال
بیشترین قیمت541999 ریال
تقاضا260 تن
دلار کشف شده333,298 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 508109 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت507100 ریال
بیشترین قیمت509999 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده313,228 ریال
پتروشیمی شازند
510L Arak 469860 280 280
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت462599 ریال
بیشترین قیمت472002 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده289,649 ریال
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 577333 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه490,058 ریال
کمترین قیمت575555 ریال
بیشترین قیمت577777 ریال
تقاضا380 تن
دلار کشف شده335,756 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 506731 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت504999 ریال
بیشترین قیمت510900 ریال
تقاضا638 تن
دلار کشف شده312,378 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 514074 1518 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت511009 ریال
بیشترین قیمت516777 ریال
تقاضا2068 تن
دلار کشف شده316,905 ریال
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 506393 418 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت503949 ریال
بیشترین قیمت510879 ریال
تقاضا748 تن
دلار کشف شده312,170 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 490377 726 726
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت483999 ریال
بیشترین قیمت494609 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده302,297 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 462319 294 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت462319 ریال
بیشترین قیمت462319 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 476245 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت474888 ریال
بیشترین قیمت478999 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده293,585 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 494367 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,319 ریال
کمترین قیمت490999 ریال
بیشترین قیمت496999 ریال
تقاضا441 تن
دلار کشف شده304,756 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
10921 10820
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 499306 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه466,393 ریال
کمترین قیمت492911 ریال
بیشترین قیمت503219 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده305,112 ریال
440L Jam 511940 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه466,393 ریال
کمترین قیمت505999 ریال
بیشترین قیمت514999 ریال
تقاضا858 تن
دلار کشف شده312,833 ریال
440G Jam 495343 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه467,208 ریال
کمترین قیمت493858 ریال
بیشترین قیمت496889 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده302,163 ریال
548R Jam 521761 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه466,393 ریال
کمترین قیمت517509 ریال
بیشترین قیمت524898 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده318,834 ریال
548T Jam 532906 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه466,393 ریال
کمترین قیمت528528 ریال
بیشترین قیمت535999 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده325,644 ریال
RP340 Jam 550069 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه496,948 ریال
کمترین قیمت546899 ریال
بیشترین قیمت551911 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده315,465 ریال
RP345S Jam 536654 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه496,948 ریال
کمترین قیمت534109 ریال
بیشترین قیمت540899 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده307,771 ریال
EP 3130UV Jam 537734 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه498,985 ریال
کمترین قیمت535888 ریال
بیشترین قیمت538999 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده307,132 ریال
PNR 230c Polynar 531578 210 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه531,578 ریال
کمترین قیمت531578 ریال
بیشترین قیمت531578 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 538660 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه531,578 ریال
کمترین قیمت536014 ریال
بیشترین قیمت541699 ریال
تقاضا218 تن
دلار کشف شده288,797 ریال
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 489505 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه466,393 ریال
کمترین قیمت488029 ریال
بیشترین قیمت492889 ریال
تقاضا400 تن
دلار کشف شده299,123 ریال
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 563809 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه531,578 ریال
کمترین قیمت561610 ریال
بیشترین قیمت566099 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده302,280 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 558004 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,652 ریال
کمترین قیمت542666 ریال
بیشترین قیمت570888 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده330,865 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 487658 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه466,393 ریال
کمترین قیمت485999 ریال
بیشترین قیمت490555 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده297,994 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 553177 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه531,578 ریال
کمترین قیمت549610 ریال
بیشترین قیمت554999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده296,580 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 584846 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه518,541 ریال
کمترین قیمت580898 ریال
بیشترین قیمت587999 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده321,442 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 521512 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه496,948 ریال
کمترین قیمت520018 ریال
بیشترین قیمت522999 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده299,087 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3984 3858
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
V 30GA shazand 466393 800 800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه466,393 ریال
کمترین قیمت466393 ریال
بیشترین قیمت466393 ریال
تقاضا800 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
800 800
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 449061 0 28
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه449,061 ریال
کمترین قیمت449061 ریال
بیشترین قیمت449061 ریال
تقاضا28 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
4512Moheb Qom 446265 0 70
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه446,265 ریال
کمترین قیمت446265 ریال
بیشترین قیمت446265 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 98
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 424103 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه424,103 ریال
کمترین قیمت424103 ریال
بیشترین قیمت424103 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 0 76 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه652,086 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTC 0 28 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه626,003 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه647,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه770,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 63 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر سفید 500D96SD 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه651,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی قیام نخ
347 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟