چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

95.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 21 خرداد 1403
از مجموع 30 هزار و 984 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 742 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95.9 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 13 خرداد 1403، از مجموع 26 هزار و 436 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 427 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.1 درصد رسید.

مقایسه معاملات 13 و 21 خرداد 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 421469 3905 3905
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,019 ریال
کمترین قیمت415999 ریال
بیشترین قیمت450999 ریال
تقاضا5302 تن
دلار کشف شده329,979 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 425719 1350 1350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,019 ریال
کمترین قیمت407699 ریال
بیشترین قیمت444000 ریال
تقاضا2120 تن
دلار کشف شده333,307 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 617099 506 187
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه617,099 ریال
کمترین قیمت617099 ریال
بیشترین قیمت617099 ریال
تقاضا187 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 397792 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه364,019 ریال
کمترین قیمت395000 ریال
بیشترین قیمت400399 ریال
تقاضا1230 تن
دلار کشف شده311,442 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 417741 2618 2618
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه364,019 ریال
کمترین قیمت415899 ریال
بیشترین قیمت421999 ریال
تقاضا5588 تن
دلار کشف شده327,060 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 433475 2040 2040
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,019 ریال
کمترین قیمت422000 ریال
بیشترین قیمت443888 ریال
تقاضا3040 تن
دلار کشف شده339,379 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 445702 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,019 ریال
کمترین قیمت444000 ریال
بیشترین قیمت459999 ریال
تقاضا1518 تن
دلار کشف شده348,952 ریال
پتروشیمی غدیر
11535 11216
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG584 634419 115 92
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه634,419 ریال
کمترین قیمت634419 ریال
بیشترین قیمت634419 ریال
تقاضا92 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
هند PET-BGG5-761 639741 575 69
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه639,741 ریال
کمترین قیمت639741 ریال
بیشترین قیمت639741 ریال
تقاضا92 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PET-BGWK-821 630000 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه630,000 ریال
کمترین قیمت630000 ریال
بیشترین قیمت630000 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PET-BGWK-821 630000 110 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه630,000 ریال
کمترین قیمت630000 ریال
بیشترین قیمت630000 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
800 271
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 554611 624 624
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت552999 ریال
بیشترین قیمت562999 ریال
تقاضا1224 تن
دلار کشف شده346,451 ریال
510L Jam 526778 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت522760 ریال
بیشترین قیمت530899 ریال
تقاضا1248 تن
دلار کشف شده329,065 ریال
550J Jam 531235 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت529519 ریال
بیشترین قیمت534000 ریال
تقاضا408 تن
دلار کشف شده331,849 ریال
SF 060 Polynar 520242 1092 1092
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت516006 ریال
بیشترین قیمت524609 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده324,982 ریال
پتروشیمی پلی نار
V30S Khomein 527918 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت525879 ریال
بیشترین قیمت552999 ریال
تقاضا590 تن
دلار کشف شده329,777 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 519913 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت517000 ریال
بیشترین قیمت520999 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده324,776 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 540932 1050 1050
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت537889 ریال
بیشترین قیمت542000 ریال
تقاضا1700 تن
دلار کشف شده337,906 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 518516 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت514069 ریال
بیشترین قیمت522000 ریال
تقاضا610 تن
دلار کشف شده323,903 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 557687 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت555000 ریال
بیشترین قیمت563900 ریال
تقاضا1044 تن
دلار کشف شده348,373 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 532462 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت530999 ریال
بیشترین قیمت535555 ریال
تقاضا827 تن
دلار کشف شده332,615 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 523274 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت520000 ریال
بیشترین قیمت528100 ریال
تقاضا544 تن
دلار کشف شده326,876 ریال
پتروشیمی رجال
HP 565S Arak 670943 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه483,612 ریال
کمترین قیمت627980 ریال
بیشترین قیمت682682 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده395,397 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 531757 1210 1210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت529999 ریال
بیشترین قیمت535009 ریال
تقاضا2046 تن
دلار کشف شده332,175 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 529401 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت527799 ریال
بیشترین قیمت534980 ریال
تقاضا2244 تن
دلار کشف شده330,703 ریال
پتروشیمی مارون
F 30G Marun 511597 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت505999 ریال
بیشترین قیمت520879 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده319,581 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 528137 2420 2420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت525999 ریال
بیشترین قیمت533999 ریال
تقاضا3938 تن
دلار کشف شده329,913 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 562972 273 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت558899 ریال
بیشترین قیمت566210 ریال
تقاضا588 تن
دلار کشف شده351,674 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 514158 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت510889 ریال
بیشترین قیمت519999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده321,181 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 533023 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,238 ریال
کمترین قیمت526100 ریال
بیشترین قیمت538999 ریال
تقاضا504 تن
دلار کشف شده332,966 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
12328 12328
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 496733 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,258 ریال
کمترین قیمت493900 ریال
بیشترین قیمت501789 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده307,586 ریال
440L Jam 527848 528 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,258 ریال
کمترین قیمت524209 ریال
بیشترین قیمت531789 ریال
تقاضا1232 تن
دلار کشف شده326,853 ریال
440G Jam 525415 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه461,062 ریال
کمترین قیمت521999 ریال
بیشترین قیمت529999 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده324,779 ریال
548R Jam 516668 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,258 ریال
کمترین قیمت511900 ریال
بیشترین قیمت519001 ریال
تقاضا836 تن
دلار کشف شده319,930 ریال
548T Jam 563070 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,258 ریال
کمترین قیمت555999 ریال
بیشترین قیمت568099 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده348,663 ریال
RP340 Jam 578445 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه488,402 ریال
کمترین قیمت576789 ریال
بیشترین قیمت580999 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده337,543 ریال
RP345S Jam 586916 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه488,402 ریال
کمترین قیمت583119 ریال
بیشترین قیمت589899 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده342,486 ریال
EP 3130UV Jam 643629 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه492,422 ریال
کمترین قیمت641999 ریال
بیشترین قیمت646888 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده372,514 ریال
PNR 230c Polynar 538936 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه522,576 ریال
کمترین قیمت537610 ریال
بیشترین قیمت542199 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده293,922 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 562492 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه522,576 ریال
کمترین قیمت561519 ریال
بیشترین قیمت563899 ریال
تقاضا326 تن
دلار کشف شده306,769 ریال
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 480563 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,258 ریال
کمترین قیمت479111 ریال
بیشترین قیمت486729 ریال
تقاضا1120 تن
دلار کشف شده297,573 ریال
پتروشیمی شازند
EPC40R Arak 495832 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه460,258 ریال
کمترین قیمت490999 ریال
بیشترین قیمت508099 ریال
تقاضا1760 تن
دلار کشف شده307,028 ریال
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 566619 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه522,576 ریال
کمترین قیمت560900 ریال
بیشترین قیمت580999 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده309,020 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 548905 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,330 ریال
کمترین قیمت545999 ریال
بیشترین قیمت556556 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده329,808 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 508009 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,258 ریال
کمترین قیمت504900 ریال
بیشترین قیمت512999 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده314,568 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 545079 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه522,576 ریال
کمترین قیمت543610 ریال
بیشترین قیمت546399 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده297,273 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 554864 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه511,720 ریال
کمترین قیمت548898 ریال
بیشترین قیمت577789 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده309,029 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 565615 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه488,402 ریال
کمترین قیمت563069 ریال
بیشترین قیمت566789 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده330,057 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
5789 5789
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-5000 Baniar 384831 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,831 ریال
کمترین قیمت384831 ریال
بیشترین قیمت384831 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE-4000 Baniar 397244 0 220
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه397,244 ریال
کمترین قیمت397244 ریال
بیشترین قیمت397244 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 0 40 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه655,971 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 0 76 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه636,622 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTB 623890 72 18
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه623,890 ریال
کمترین قیمت623890 ریال
بیشترین قیمت623890 ریال
تقاضا18 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر 48F280DTC 0 60 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه611,157 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر DDB280D48FAA 720000 84 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت720000 ریال
بیشترین قیمت720000 ریال
تقاضا42 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720000 80 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت720000 ریال
بیشترین قیمت720000 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 650000 80 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه650,000 ریال
کمترین قیمت650000 ریال
بیشترین قیمت650000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه780,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
532 160
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟