شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

96.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 13 خرداد 1403
از مجموع 26 هزار و 436 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 427 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.1 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 7 خرداد 1403، از مجموع 24 هزار و 855 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 12 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.6 درصد رسید.

مقایسه معاملات 7 و 13 خرداد 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 403480 3850 3850
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,699 ریال
کمترین قیمت401399 ریال
بیشترین قیمت408899 ریال
تقاضا4884 تن
دلار کشف شده339,510 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 417468 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,699 ریال
کمترین قیمت410002 ریال
بیشترین قیمت433333 ریال
تقاضا2230 تن
دلار کشف شده351,281 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 574176 506 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه574,176 ریال
کمترین قیمت574176 ریال
بیشترین قیمت574176 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 395124 2618 2618
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه338,699 ریال
کمترین قیمت393999 ریال
بیشترین قیمت403999 ریال
تقاضا4884 تن
دلار کشف شده332,479 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 389059 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه338,699 ریال
کمترین قیمت388000 ریال
بیشترین قیمت395555 ریال
تقاضا1140 تن
دلار کشف شده327,376 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 395583 594 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,699 ریال
کمترین قیمت394000 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا1562 تن
دلار کشف شده332,865 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 390861 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,699 ریال
کمترین قیمت382382 ریال
بیشترین قیمت394011 ریال
تقاضا2060 تن
دلار کشف شده328,892 ریال
پتروشیمی غدیر
10368 10060
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG584 0 230 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه677,988 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
هند PET-BGG5-761 642391 230 230
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه629,095 ریال
کمترین قیمت641789 ریال
بیشترین قیمت644800 ریال
تقاضا345 تن
دلار کشف شده291,024 ریال
PET-BGWK-821 0 110 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه650,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
570 230
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 558031 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت555999 ریال
بیشترین قیمت560009 ریال
تقاضا1152 تن
دلار کشف شده355,383 ریال
510L Jam 528326 768 768
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت526000 ریال
بیشترین قیمت532009 ریال
تقاضا1488 تن
دلار کشف شده336,465 ریال
550J Jam 524756 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت523899 ریال
بیشترین قیمت525555 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده334,192 ریال
SF 060 Polynar 519579 1092 1092
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت517999 ریال
بیشترین قیمت523609 ریال
تقاضا1533 تن
دلار کشف شده330,895 ریال
پتروشیمی پلی نار
HP500M Khomein 503909 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت501999 ریال
بیشترین قیمت505911 ریال
تقاضا530 تن
دلار کشف شده320,915 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 524017 1150 1150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت516009 ریال
بیشترین قیمت526789 ریال
تقاضا1570 تن
دلار کشف شده333,721 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 500785 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت495999 ریال
بیشترین قیمت502669 ریال
تقاضا430 تن
دلار کشف شده318,926 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 521406 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت519899 ریال
بیشترین قیمت523987 ریال
تقاضا1175 تن
دلار کشف شده332,058 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 499473 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت497960 ریال
بیشترین قیمت501500 ریال
تقاضا827 تن
دلار کشف شده318,090 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 505790 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت501999 ریال
بیشترین قیمت512899 ریال
تقاضا413 تن
دلار کشف شده322,113 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 560204 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت554889 ریال
بیشترین قیمت575888 ریال
تقاضا740 تن
دلار کشف شده356,767 ریال
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 661591 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه474,365 ریال
کمترین قیمت659999 ریال
بیشترین قیمت663980 ریال
تقاضا1020 تن
دلار کشف شده397,486 ریال
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 533002 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت530000 ریال
بیشترین قیمت535000 ریال
تقاضا1760 تن
دلار کشف شده339,443 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 523940 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت520000 ریال
بیشترین قیمت539009 ریال
تقاضا2926 تن
دلار کشف شده333,672 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 559941 273 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت550399 ریال
بیشترین قیمت563999 ریال
تقاضا714 تن
دلار کشف شده356,599 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 526785 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت517300 ریال
بیشترین قیمت529999 ریال
تقاضا609 تن
دلار کشف شده335,484 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 516740 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت514333 ریال
بیشترین قیمت517999 ریال
تقاضا525 تن
دلار کشف شده329,087 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
10406 10406
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 510967 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,444 ریال
کمترین قیمت507099 ریال
بیشترین قیمت515469 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده316,960 ریال
440L Jam 520447 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,444 ریال
کمترین قیمت518789 ریال
بیشترین قیمت522888 ریال
تقاضا924 تن
دلار کشف شده322,841 ریال
440G Jam 499554 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,240 ریال
کمترین قیمت497000 ریال
بیشترین قیمت502029 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده309,345 ریال
548R Jam 518475 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,444 ریال
کمترین قیمت515999 ریال
بیشترین قیمت520999 ریال
تقاضا946 تن
دلار کشف شده321,618 ریال
548T Jam 530966 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,444 ریال
کمترین قیمت528999 ریال
بیشترین قیمت532899 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده329,366 ریال
RP340 Jam 563519 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,299 ریال
کمترین قیمت561500 ریال
بیشترین قیمت568999 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده331,619 ریال
RP345S Jam 578059 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,299 ریال
کمترین قیمت571999 ریال
بیشترین قیمت582999 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده340,176 ریال
EP 3130UV Jam 573236 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه491,258 ریال
کمترین قیمت566900 ریال
بیشترین قیمت576999 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده332,559 ریال
PNR 230c Polynar 541974 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه518,101 ریال
کمترین قیمت540999 ریال
بیشترین قیمت543999 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده298,132 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 543909 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه518,101 ریال
کمترین قیمت541610 ریال
بیشترین قیمت545999 ریال
تقاضا631 تن
دلار کشف شده299,197 ریال
پتروشیمی رجال
C30G Marun 518084 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,514 ریال
کمترین قیمت516899 ریال
بیشترین قیمت520000 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده329,943 ریال
پتروشیمی مارون
MR230 Marun 547433 792 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه518,101 ریال
کمترین قیمت546029 ریال
بیشترین قیمت549999 ریال
تقاضا1188 تن
دلار کشف شده301,135 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 571222 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه465,409 ریال
کمترین قیمت541999 ریال
بیشترین قیمت580888 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده349,796 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 501903 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,444 ریال
کمترین قیمت499049 ریال
بیشترین قیمت507999 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده311,338 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 544092 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه518,101 ریال
کمترین قیمت541610 ریال
بیشترین قیمت548009 ریال
تقاضا441 تن
دلار کشف شده299,297 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 534870 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه510,346 ریال
کمترین قیمت530159 ریال
بیشترین قیمت540999 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده298,695 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 543767 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,299 ریال
کمترین قیمت531999 ریال
بیشترین قیمت547069 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده319,996 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
4668 4668
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 454121 0 88
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه454,121 ریال
کمترین قیمت454121 ریال
بیشترین قیمت454121 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 88
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 421003 0 66
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه421,003 ریال
کمترین قیمت421003 ریال
بیشترین قیمت421003 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 250D48Fb 577241 0 18
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه577,241 ریال
کمترین قیمت577241 ریال
بیشترین قیمت577241 ریال
تقاضا18 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 0 80 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه650,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه780,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 80 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 720000 84 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت720000 ریال
بیشترین قیمت720000 ریال
تقاضا63 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه691,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD250D48FAA 0 100 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه651,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی قیام نخ
424 81
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟