چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 8 خرداد 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 8 خرداد 1403 را بخوانید.

121 تا 130 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 65,807 - سقف: 66,230 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 128 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 63,787 - سقف: 64,870 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 125 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 67,526 - سقف: 68,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 123 درصد

111 تا 120 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 65,779 - سقف: 66,110 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 116 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 61,150 - سقف: 65,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 114 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,012 - سقف: 42,077 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 50,165 - سقف: 50,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,358 - سقف: 57,590 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,227 - سقف: 43,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 47,808 - سقف: 48,190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S70 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,953 - سقف: 41,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,782 - سقف: 39,488 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,032 - سقف: 42,120 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,772 - سقف: 45,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42,921 - سقف: 43,177 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32,018 - سقف: 32,065 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,297 - سقف: 45,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32,038 - سقف: 33,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 41,476 - سقف: 41,551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - جامبوبگ/ میانگین: 35178 - سقف: 35,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 91,821 - سقف: 92,188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,844 - سقف: 37,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,149 - سقف: 37,321 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ/ میانگین: 36,734 - سقف: 36,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 37,952 - سقف: 38,349 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,319 - سقف: 37,555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 37,968 - سقف: 38,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,833 - سقف: 35,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,645 - سقف: 37,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,398 - سقف: 44,578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 37,112 - سقف: 37,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,422 - سقف: 44,479 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 409530 416880 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 396,540
اختلاف با قیمت قبل12,990
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS157W2901-tabriz 918210 921880 2.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 871,340
اختلاف با قیمت قبل46,870
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
CRP100B Jam 443980 445780 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100B Arak 444220 444790 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 441,240
اختلاف با قیمت قبل2,980
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 379680 383000 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 377,540
اختلاف با قیمت قبل2,140
LLD 209 Amir 379520 383490 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 377,540
اختلاف با قیمت قبل1,980
LLD 209 Arak 376450 379990 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 375,150
اختلاف با قیمت قبل1,300
22B02 Loresatan 378440 379990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 376,350
اختلاف با قیمت قبل2,090
Lorestan(پودر) 22B02 367340 367990 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 364,640
اختلاف با قیمت قبل2,700
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 452970 453990 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 455,860
اختلاف با قیمت قبل-2,890
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5030SA Tabriz 573580 575900 44.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 43
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 565,150
اختلاف با قیمت قبل8,430
52518 Jam 351780 352990 2.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی جم

62N07UV Lorestan 358330 359990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 357,480
اختلاف با قیمت قبل850
54B04UV lorestan 387820 394880 10.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 455,530
اختلاف با قیمت قبل-67,710
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840UA lorestan 410320 421200 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 426,380
اختلاف با قیمت قبل-16,060
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 373190 375550 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی ایلام

F7000 Ilam 371120 372890 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

EX5 Bakhtar 371490 373210 2
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 370,000
اختلاف با قیمت قبل1,490
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 658070 662300 128
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 128
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 651,440
اختلاف با قیمت قبل6,630
PET-BG785 (780N) 637870 648700 125
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 117
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 608,420
اختلاف با قیمت قبل29,450
PET-BG821 (820S) 675260 686770 123
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 123
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 667,320
اختلاف با قیمت قبل7,940
PET-BG731 611500 656780 114
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET- BG 841 657790 661100 116
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 447720 450990 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 442,280
اختلاف با قیمت قبل5,440
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 501650 508890 45
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

F7000 LMP Miandoab 478080 481900 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 477,030
اختلاف با قیمت قبل1,050
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 429210 431770 7.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 423,570
اختلاف با قیمت قبل5,640
HS 321Tabriz 414760 415510 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 404,730
اختلاف با قیمت قبل10,030
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 320380 331990 4.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 330,380
اختلاف با قیمت قبل-10,000
TG641 (640S) 422270 432990 43
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 452,350
اختلاف با قیمت قبل-30,080
TG645 (640N) 420120 420770 45
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 55
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 450,140
اختلاف با قیمت قبل-30,020
Super Bright TG645 320180 320650 7.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن/میانگین: 40,009 - سقف: 40,009 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 3 - پلی نار /میانگین: 39,009 - سقف: 39,009 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن /میانگین: 38,509 - سقف: 38,509 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 3 - پلی نار/میانگین: 42,202 - سقف: 42,202 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 48 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 2 - پلی نار/میانگین: 47,087 - سقف: 47,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 50,794 - سقف: 52,587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,853 - سقف: 50,080 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/میانگین: 52,198 - سقف: 52,198 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن /میانگین: 49,789 - سقف: 50,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/میانگین: 49,306 - سقف: 49,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/میانگین: 44,413 - سقف: 45,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 47,036 - سقف: 47,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/میانگین: 44,288 - سقف: 44,361 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2 - پلی نار/میانگین: 41,721 - سقف: 42,042 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟