شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

77.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403
از مجموع 62 هزار و 57 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 47 هزار و 978 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 77.3 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 18 اردیبهشت 1403، از مجموع 65 هزار و 212 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 51 هزار و 747 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.3 درصد رسید.

مقایسه معاملات 18 و 25 اردیبهشت 1403


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 741114 0 35
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه741,114 ریال
کمترین قیمت741114 ریال
بیشترین قیمت741114 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 741114 550 445
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه741,114 ریال
کمترین قیمت741114 ریال
بیشترین قیمت741114 ریال
تقاضا470 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 746925 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه741,114 ریال
کمترین قیمت746199 ریال
بیشترین قیمت747555 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده287,235 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
750 680
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 794393 423 423
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه794,393 ریال
کمترین قیمت794393 ریال
بیشترین قیمت794393 ریال
تقاضا423 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 794393 181 91
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه794,393 ریال
کمترین قیمت794393 ریال
بیشترین قیمت794393 ریال
تقاضا171 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 766666 706 524
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه766,666 ریال
کمترین قیمت766666 ریال
بیشترین قیمت766666 ریال
تقاضا524 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1310 1038
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 406088 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,736 ریال
کمترین قیمت404911 ریال
بیشترین قیمت407407 ریال
تقاضا3220 تن
دلار کشف شده296,198 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 438499 1716 1716
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه438,499 ریال
کمترین قیمت438499 ریال
بیشترین قیمت438499 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410977 2002 836
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,977 ریال
کمترین قیمت410977 ریال
بیشترین قیمت410977 ریال
تقاضا990 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410977 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,977 ریال
کمترین قیمت410977 ریال
بیشترین قیمت410977 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 441412 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه438,499 ریال
کمترین قیمت440609 ریال
بیشترین قیمت442219 ریال
تقاضا2120 تن
دلار کشف شده286,893 ریال
پتروشیمی شازند
7918 6928
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 376721 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت375666 ریال
بیشترین قیمت377999 ریال
تقاضا1540 تن
دلار کشف شده291,691 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 382771 3806 3806
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت380999 ریال
بیشترین قیمت385029 ریال
تقاضا4906 تن
دلار کشف شده296,376 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 368079 1360 580
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت368079 ریال
بیشترین قیمت368079 ریال
تقاضا1420 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 368079 0 20
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت368079 ریال
بیشترین قیمت368079 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 375494 2472 2472
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت373999 ریال
بیشترین قیمت377888 ریال
تقاضا3216 تن
دلار کشف شده290,741 ریال
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 372875 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت372372 ریال
بیشترین قیمت373789 ریال
تقاضا984 تن
دلار کشف شده288,713 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 370065 120 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه370,065 ریال
کمترین قیمت370065 ریال
بیشترین قیمت370065 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 370065 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه370,065 ریال
کمترین قیمت370065 ریال
بیشترین قیمت370065 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
9366 8606
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 453723 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,191 ریال
کمترین قیمت451889 ریال
بیشترین قیمت458000 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده310,701 ریال
پتروشیمی لاله
198 198
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5030SA Tabriz 545440 143 143
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه396,230 ریال
کمترین قیمت513199 ریال
بیشترین قیمت555999 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده392,324 ریال
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 342795 0 374
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,795 ریال
کمترین قیمت342795 ریال
بیشترین قیمت342795 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 342795 2838 2332
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,795 ریال
کمترین قیمت342795 ریال
بیشترین قیمت342795 ریال
تقاضا2816 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 361603 2472 2472
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت360399 ریال
بیشترین قیمت363999 ریال
تقاضا4008 تن
دلار کشف شده293,827 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 419083 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت415900 ریال
بیشترین قیمت422888 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده340,533 ریال
پتروشیمی لرستان
52B02UV Miandoab 350740 240 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت350740 ریال
بیشترین قیمت350740 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 350740 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت350740 ریال
بیشترین قیمت350740 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5813 5657
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 349467 1512 1512
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت348999 ریال
بیشترین قیمت350359 ریال
تقاضا2544 تن
دلار کشف شده288,525 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 345198 220 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 345198 2002 1166
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا1342 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 345198 0 66
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 345198 2112 1656
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا1776 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Bakhtar 345198 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Marun 345198 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 345198 3014 1232
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا1342 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 345198 504 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
9364 5822
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 425000 0 66
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه425,000 ریال
کمترین قیمت425000 ریال
بیشترین قیمت425000 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 425000 2002 1254
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه425,000 ریال
کمترین قیمت425000 ریال
بیشترین قیمت425000 ریال
تقاضا1353 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 420932 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,824 ریال
کمترین قیمت419099 ریال
بیشترین قیمت421999 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده319,207 ریال
پتروشیمی لرستان
2170 1488
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 371601 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت370660 ریال
بیشترین قیمت372555 ریال
تقاضا2352 تن
دلار کشف شده287,293 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 370272 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت369699 ریال
بیشترین قیمت370899 ریال
تقاضا2112 تن
دلار کشف شده286,266 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 400559 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت399899 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا504 تن
دلار کشف شده309,681 ریال
f7000 Miandoab 368635 1008 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت368635 ریال
بیشترین قیمت368635 ریال
تقاضا576 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 368635 276 108
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت368635 ریال
بیشترین قیمت368635 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
4912 4264
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 641604 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,479 ریال
کمترین قیمت634789 ریال
بیشترین قیمت657654 ریال
تقاضا2376 تن
دلار کشف شده640,527 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 592567 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,073 ریال
کمترین قیمت588399 ریال
بیشترین قیمت600999 ریال
تقاضا1188 تن
دلار کشف شده564,684 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 602796 484 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,543 ریال
کمترین قیمت598399 ریال
بیشترین قیمت607800 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده591,296 ریال
پتروشیمی تندگویان
3014 3014
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 404068 2184 1176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا1320 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 404068 0 24
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2130 Arya 0 330 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,426 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 404068 550 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 456032 900 900
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت453000 ریال
بیشترین قیمت457999 ریال
تقاضا2020 تن
دلار کشف شده321,652 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 407635 900 900
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت406999 ریال
بیشترین قیمت409999 ریال
تقاضا1190 تن
دلار کشف شده287,516 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 404068 2400 936
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 404068 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 404068 1254 638
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا660 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 435032 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت410999 ریال
بیشترین قیمت440999 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده306,840 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 440435 440 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه440,435 ریال
کمترین قیمت440435 ریال
بیشترین قیمت440435 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
9222 5412
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 475314 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت471669 ریال
بیشترین قیمت488899 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده367,476 ریال
پتروشیمی میاندوآب
50 50
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 424103 2000 640
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه424,103 ریال
کمترین قیمت424103 ریال
بیشترین قیمت424103 ریال
تقاضا650 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F100 Entekhab 424103 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه424,103 ریال
کمترین قیمت424103 ریال
بیشترین قیمت424103 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 424103 600 280
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه424,103 ریال
کمترین قیمت424103 ریال
بیشترین قیمت424103 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 424103 0 20
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه424,103 ریال
کمترین قیمت424103 ریال
بیشترین قیمت424103 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 402064 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 402064 600 90
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 419241 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت416013 ریال
بیشترین قیمت420800 ریال
تقاضا180 تن
دلار کشف شده297,176 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402064 110 100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402064 0 10
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
3460 1310
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 330260 1958 1958
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,730 ریال
کمترین قیمت330000 ریال
بیشترین قیمت335000 ریال
تقاضا3366 تن
دلار کشف شده306,863 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 490961 1540 1540
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,962 ریال
کمترین قیمت487000 ریال
بیشترین قیمت528888 ریال
تقاضا3146 تن
دلار کشف شده472,777 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 477247 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,447 ریال
کمترین قیمت477000 ریال
بیشترین قیمت479666 ریال
تقاضا2024 تن
دلار کشف شده468,297 ریال
پتروشیمی تندگویان
4510 4510
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 345198 2112 1656
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا1776 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Bakhtar 345198 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 400559 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت399899 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا504 تن
دلار کشف شده309,681 ریال
2232 1872
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
62N07UV Lorestan 361603 2472 2472
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت360399 ریال
بیشترین قیمت363999 ریال
تقاضا4008 تن
دلار کشف شده293,827 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 419083 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت415900 ریال
بیشترین قیمت422888 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده340,533 ریال
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 420932 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه375,824 ریال
کمترین قیمت419099 ریال
بیشترین قیمت421999 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده319,207 ریال
پتروشیمی لرستان
2760 2760
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 372875 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت372372 ریال
بیشترین قیمت373789 ریال
تقاضا984 تن
دلار کشف شده288,713 ریال
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 375494 2472 2472
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,079 ریال
کمترین قیمت373999 ریال
بیشترین قیمت377888 ریال
تقاضا3216 تن
دلار کشف شده290,741 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 370065 120 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه370,065 ریال
کمترین قیمت370065 ریال
بیشترین قیمت370065 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 370065 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه370,065 ریال
کمترین قیمت370065 ریال
بیشترین قیمت370065 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
3000 3000
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 404068 2400 936
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 404068 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه404,068 ریال
کمترین قیمت404068 ریال
بیشترین قیمت404068 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2400 1056
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 475314 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت471669 ریال
بیشترین قیمت488899 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده367,476 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 345198 504 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,198 ریال
کمترین قیمت345198 ریال
بیشترین قیمت345198 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 368635 276 108
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت368635 ریال
بیشترین قیمت368635 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 368635 1008 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,635 ریال
کمترین قیمت368635 ریال
بیشترین قیمت368635 ریال
تقاضا576 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 350740 240 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت350740 ریال
بیشترین قیمت350740 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 350740 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه350,740 ریال
کمترین قیمت350740 ریال
بیشترین قیمت350740 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
2078 950
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟