سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

79.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 15 فروردین 1403
از مجموع 70 هزار و 433 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 55 هزار و 823 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.2 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 8 فروردین 1403، از مجموع 71 هزار و 84 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 58 هزار و 856 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 82.7 درصد رسید.

 

مقایسه معاملات 8 و 15 فروردین 1403


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 690740 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه690,740 ریال
کمترین قیمت690740 ریال
بیشترین قیمت690740 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 690740 550 345
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه690,740 ریال
کمترین قیمت690740 ریال
بیشترین قیمت690740 ریال
تقاضا345 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 690740 0 30
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه690,740 ریال
کمترین قیمت690740 ریال
بیشترین قیمت690740 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir 690740 200 90
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه690,740 ریال
کمترین قیمت690740 ریال
بیشترین قیمت690740 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
750 575
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 760697 423 323
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه760,697 ریال
کمترین قیمت760697 ریال
بیشترین قیمت760697 ریال
تقاضا323 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 760697 181 81
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه760,697 ریال
کمترین قیمت760697 ریال
بیشترین قیمت760697 ریال
تقاضا81 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 733902 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه733,902 ریال
کمترین قیمت733902 ریال
بیشترین قیمت733902 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 733902 605 444
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه733,902 ریال
کمترین قیمت733902 ریال
بیشترین قیمت733902 ریال
تقاضا444 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1209 868
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 409378 2400 2400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه395,108 ریال
کمترین قیمت408000 ریال
بیشترین قیمت411859 ریال
تقاضا3330 تن
دلار کشف شده295,293 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 415392 0 418
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه415,392 ریال
کمترین قیمت415392 ریال
بیشترین قیمت415392 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 415392 0 220
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه415,392 ریال
کمترین قیمت415392 ریال
بیشترین قیمت415392 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 415392 2002 1584
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,392 ریال
کمترین قیمت415392 ریال
بیشترین قیمت415392 ریال
تقاضا2002 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 415392 2002 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,392 ریال
کمترین قیمت415392 ریال
بیشترین قیمت415392 ریال
تقاضا1936 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 451040 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه441,594 ریال
کمترین قیمت450333 ریال
بیشترین قیمت452209 ریال
تقاضا2000 تن
دلار کشف شده291,096 ریال
پتروشیمی شازند
8004 7630
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 376611 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت370789 ریال
بیشترین قیمت380999 ریال
تقاضا1120 تن
دلار کشف شده304,257 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 358161 4510 3322
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت357099 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا4686 تن
دلار کشف شده289,352 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 362004 1200 1200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت360999 ریال
بیشترین قیمت363899 ریال
تقاضا1880 تن
دلار کشف شده292,457 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 18B04 Lorestan 352775 288 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت352774 ریال
بیشترین قیمت352776 ریال
تقاضا384 تن
دلار کشف شده285,001 ریال
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 357205 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت355200 ریال
بیشترین قیمت362209 ریال
تقاضا2232 تن
دلار کشف شده288,580 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 342191 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,191 ریال
کمترین قیمت342191 ریال
بیشترین قیمت342191 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 342191 1022 756
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,191 ریال
کمترین قیمت342191 ریال
بیشترین قیمت342191 ریال
تقاضا784 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
9320 7936
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 390221 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه390,221 ریال
کمترین قیمت390221 ریال
بیشترین قیمت390221 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
1922T lale 390221 198 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,221 ریال
کمترین قیمت390221 ریال
بیشترین قیمت390221 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
198 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 327694 0 198
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه327,694 ریال
کمترین قیمت327694 ریال
بیشترین قیمت327694 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 327694 3520 3322
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه327,694 ریال
کمترین قیمت327694 ریال
بیشترین قیمت327694 ریال
تقاضا3586 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 340800 1200 1200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه335,399 ریال
کمترین قیمت339599 ریال
بیشترین قیمت345009 ریال
تقاضا1680 تن
دلار کشف شده289,589 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 420325 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,339 ریال
کمترین قیمت418999 ریال
بیشترین قیمت421813 ریال
تقاضا744 تن
دلار کشف شده357,228 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 317863 1600 128
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,863 ریال
کمترین قیمت317863 ریال
بیشترین قیمت317863 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
6560 5088
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 343076 1512 1512
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت342300 ریال
بیشترین قیمت345989 ریال
تقاضا3096 تن
دلار کشف شده294,551 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 331951 200 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 331951 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 331951 1804 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا1386 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 331951 0 312
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Bakhtar 331951 2400 1128
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا1608 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Marun 331951 0 286
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 331951 3014 1430
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا1914 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
8930 5206
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 479504 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه413,000 ریال
کمترین قیمت474002 ریال
بیشترین قیمت481999 ریال
تقاضا2343 تن
دلار کشف شده330,893 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 350886 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 350886 1992 1848
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا2160 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 350887 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350887 ریال
تقاضا408 تن
دلار کشف شده285,001 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 350886 0 198
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 350886 1804 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا1870 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 366377 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت365800 ریال
بیشترین قیمت368799 ریال
تقاضا648 تن
دلار کشف شده297,582 ریال
F7000 Mehr 354387 3504 3504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت353559 ریال
بیشترین قیمت356699 ریال
تقاضا4320 تن
دلار کشف شده287,844 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 350886 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 350886 1680 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
9436 7924
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 681983 1056 1056
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,304 ریال
کمترین قیمت670999 ریال
بیشترین قیمت689999 ریال
تقاضا2222 تن
دلار کشف شده686,066 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 662182 1694 1694
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,749 ریال
کمترین قیمت656069 ریال
بیشترین قیمت665789 ریال
تقاضا3014 تن
دلار کشف شده679,469 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 705331 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,795 ریال
کمترین قیمت699999 ریال
بیشترین قیمت709999 ریال
تقاضا2970 تن
دلار کشف شده677,300 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 706984 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,330 ریال
کمترین قیمت706899 ریال
بیشترین قیمت707069 ریال
تقاضا121 تن
دلار کشف شده698,819 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 655288 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,923 ریال
کمترین قیمت653500 ریال
بیشترین قیمت660009 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده664,798 ریال
پتروشیمی تندگویان
4510 4510
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 378855 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 378855 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 378855 2304 1776
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا2016 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 378855 216 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 378855 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 378855 990 726
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا814 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 419322 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت415900 ریال
بیشترین قیمت421999 ریال
تقاضا1490 تن
دلار کشف شده315,442 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 387985 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت386899 ریال
بیشترین قیمت389300 ریال
تقاضا780 تن
دلار کشف شده291,868 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 378855 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 378855 2400 1488
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا1728 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 378855 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 378855 1804 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا1276 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 415573 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت413999 ریال
بیشترین قیمت417777 ریال
تقاضا616 تن
دلار کشف شده312,622 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 412952 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه412,952 ریال
کمترین قیمت412952 ریال
بیشترین قیمت412952 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 412952 440 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,952 ریال
کمترین قیمت412952 ریال
بیشترین قیمت412952 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
9918 7956
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 431018 15 15
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت426069 ریال
بیشترین قیمت440559 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده370,055 ریال
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Mehr 383401 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت382200 ریال
بیشترین قیمت385069 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده311,410 ریال
پتروشیمی مهر
F7000 LMP Miandoab 350886 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
145 145
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 487200 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه487,200 ریال
کمترین قیمت487200 ریال
بیشترین قیمت487200 ریال
تقاضا700 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
RPX 120L-jam 750351 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه487,200 ریال
کمترین قیمت750288 ریال
بیشترین قیمت750478 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده438,937 ریال
1104K regal 487200 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه487,200 ریال
کمترین قیمت487200 ریال
بیشترین قیمت487200 ریال
تقاضا348 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 487200 418 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه487,200 ریال
کمترین قیمت487200 ریال
بیشترین قیمت487200 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 487200 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه487,200 ریال
کمترین قیمت487200 ریال
بیشترین قیمت487200 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
1788 1788
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 386944 0 55
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا55 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 55
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 419453 0 140
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا140 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F100 Entekhab 419453 1000 860
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا870 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 419453 0 50
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 419453 600 280
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 397495 0 10
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 397495 600 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 439646 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت438600 ریال
بیشترین قیمت443333 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده315,222 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 397495 0 30
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 397495 110 70
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
2460 1810
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 340220 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,112 ریال
کمترین قیمت340000 ریال
بیشترین قیمت342000 ریال
تقاضا2948 تن
دلار کشف شده320,950 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 330312 2156 2156
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,511 ریال
کمترین قیمت330000 ریال
بیشترین قیمت338000 ریال
تقاضا4290 تن
دلار کشف شده322,934 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 381278 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,081 ریال
کمترین قیمت380200 ریال
بیشترین قیمت386800 ریال
تقاضا2244 تن
دلار کشف شده379,837 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 342046 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,838 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت342342 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده331,758 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟