سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

82.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 8 فروردین 1403
از مجموع 71 هزار و 84 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 58 هزار و 856 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 82.7 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 22 اسفند 1402، از مجموع 71 هزار و 882 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 57 هزار و 394 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.8 درصد رسید.

مقایسه معاملات 22 و 23 اسفند 1402 و 8 فروردین 1403


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 690740 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه690,740 ریال
کمترین قیمت690740 ریال
بیشترین قیمت690740 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 690740 550 215
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه690,740 ریال
کمترین قیمت690740 ریال
بیشترین قیمت690740 ریال
تقاضا265 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 693190 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه690,740 ریال
کمترین قیمت691300 ریال
بیشترین قیمت694069 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده286,011 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
700 445
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 0 423 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه760,697 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 760697 181 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه760,697 ریال
کمترین قیمت760697 ریال
بیشترین قیمت760697 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 0 605 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه733,902 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1209 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 406816 3200 3200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه395,108 ریال
کمترین قیمت403559 ریال
بیشترین قیمت408999 ریال
تقاضا4020 تن
دلار کشف شده293,445 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 428600 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,392 ریال
کمترین قیمت427300 ریال
بیشترین قیمت429900 ریال
تقاضا2992 تن
دلار کشف شده294,062 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 421915 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,392 ریال
کمترین قیمت420999 ریال
بیشترین قیمت422800 ریال
تقاضا2508 تن
دلار کشف شده289,475 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 447671 1600 1600
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه441,594 ریال
کمترین قیمت446889 ریال
بیشترین قیمت448999 ریال
تقاضا2020 تن
دلار کشف شده288,922 ریال
پتروشیمی شازند
8804 8804
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 386723 4312 4312
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت384229 ریال
بیشترین قیمت390999 ریال
تقاضا6754 تن
دلار کشف شده312,427 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 406047 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت403899 ریال
بیشترین قیمت408777 ریال
تقاضا2080 تن
دلار کشف شده328,038 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 372891 1200 1200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت371002 ریال
بیشترین قیمت375458 ریال
تقاضا2040 تن
دلار کشف شده301,252 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 371730 2016 2016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,774 ریال
کمترین قیمت370200 ریال
بیشترین قیمت373899 ریال
تقاضا3072 تن
دلار کشف شده300,314 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 342191 0 322
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,191 ریال
کمترین قیمت342191 ریال
بیشترین قیمت342191 ریال
تقاضا322 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 342191 1008 574
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,191 ریال
کمترین قیمت342191 ریال
بیشترین قیمت342191 ریال
تقاضا686 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
9236 9124
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 390221 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,221 ریال
کمترین قیمت390221 ریال
بیشترین قیمت390221 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 327694 0 220
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه327,694 ریال
کمترین قیمت327694 ریال
بیشترین قیمت327694 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 327694 3520 3300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه327,694 ریال
کمترین قیمت327694 ریال
بیشترین قیمت327694 ریال
تقاضا3454 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 337824 2016 2016
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه335,399 ریال
کمترین قیمت337420 ریال
بیشترین قیمت339100 ریال
تقاضا2400 تن
دلار کشف شده287,061 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 317863 1008 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,863 ریال
کمترین قیمت317863 ریال
بیشترین قیمت317863 ریال
تقاضا368 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
6544 5872
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 331951 1416 1416
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا1560 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 331951 2200 814
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا968 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 331951 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Bakhtar 331951 2400 1080
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا1248 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Marun 331951 0 132
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 331951 3014 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت331951 ریال
بیشترین قیمت331951 ریال
تقاضا1518 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
9030 4860
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 481284 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه413,000 ریال
کمترین قیمت473410 ریال
بیشترین قیمت489889 ریال
تقاضا2563 تن
دلار کشف شده332,121 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 352972 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت352609 ریال
بیشترین قیمت353600 ریال
تقاضا2184 تن
دلار کشف شده286,694 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 352734 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت351611 ریال
بیشترین قیمت382088 ریال
تقاضا2046 تن
دلار کشف شده286,501 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 351684 3504 3504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت351400 ریال
بیشترین قیمت352499 ریال
تقاضا4068 تن
دلار کشف شده285,648 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 350886 1704 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت350886 ریال
بیشترین قیمت350886 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8716 7036
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 669539 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,304 ریال
کمترین قیمت666789 ریال
بیشترین قیمت673899 ریال
تقاضا2156 تن
دلار کشف شده673,547 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 638695 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,749 ریال
کمترین قیمت635789 ریال
بیشترین قیمت642899 ریال
تقاضا2882 تن
دلار کشف شده655,369 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 660613 1430 1430
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,795 ریال
کمترین قیمت653980 ریال
بیشترین قیمت669999 ریال
تقاضا2530 تن
دلار کشف شده634,359 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 659535 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,330 ریال
کمترین قیمت655789 ریال
بیشترین قیمت663980 ریال
تقاضا1188 تن
دلار کشف شده651,918 ریال
پتروشیمی تندگویان
4510 4510
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 378855 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 378855 2520 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا2088 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 378855 990 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا990 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 378855 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 0 140 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 412401 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت410999 ریال
بیشترین قیمت415889 ریال
تقاضا1800 تن
دلار کشف شده310,236 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 383236 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت382311 ریال
بیشترین قیمت384989 ریال
تقاضا1430 تن
دلار کشف شده288,296 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 378855 2400 1440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا1776 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 378855 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 378855 1848 1056
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا1452 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 378855 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 412952 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,952 ریال
کمترین قیمت412952 ریال
بیشترین قیمت412952 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
10438 8236
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 437591 15 15
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,951 ریال
کمترین قیمت435435 ریال
بیشترین قیمت440339 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده375,698 ریال
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 400617 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,886 ریال
کمترین قیمت398893 ریال
بیشترین قیمت402400 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده325,393 ریال
پتروشیمی میاندوآب
45 45
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 483888 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه483,888 ریال
کمترین قیمت483888 ریال
بیشترین قیمت483888 ریال
تقاضا720 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
RPX 120L-jam 483888 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه483,888 ریال
کمترین قیمت483888 ریال
بیشترین قیمت483888 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1104K regal 483888 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه483,888 ریال
کمترین قیمت483888 ریال
بیشترین قیمت483888 ریال
تقاضا435 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 483888 418 418
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه483,888 ریال
کمترین قیمت483888 ریال
بیشترین قیمت483888 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 483888 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه483,888 ریال
کمترین قیمت483888 ریال
بیشترین قیمت483888 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
1937 1937
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 429580 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت427899 ریال
بیشترین قیمت431555 ریال
تقاضا1120 تن
دلار کشف شده291,881 ریال
F200 Entekhab 419453 0 60
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 419453 600 510
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا510 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 397495 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 397495 600 320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا320 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 435601 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت432800 ریال
بیشترین قیمت438999 ریال
تقاضا310 تن
دلار کشف شده312,322 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 406791 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت404010 ریال
بیشترین قیمت407777 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده291,665 ریال
پتروشیمی تبریز
2490 2240
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 342266 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,112 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت343150 ریال
تقاضا2574 تن
دلار کشف شده322,880 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 335472 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,511 ریال
کمترین قیمت335000 ریال
بیشترین قیمت350699 ریال
تقاضا2288 تن
دلار کشف شده327,979 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 330577 2178 2178
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,081 ریال
کمترین قیمت330000 ریال
بیشترین قیمت343999 ریال
تقاضا4334 تن
دلار کشف شده329,328 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 293838 286 286
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,838 ریال
کمترین قیمت293838 ریال
بیشترین قیمت293838 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟