سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

97.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 7 فروردین 1403
از مجموع 17 هزار و 731 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 17 هزار و 238 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.2 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 21 اسفند 1402، از مجموع 32 هزار و 223 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا،31 هزار و 542 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.8 درصد رسید.

مقایسه معاملات 21 اسفند 1402 و 7 فروردین 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 549934 506 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه549,934 ریال
کمترین قیمت549934 ریال
بیشترین قیمت549934 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 549934 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه549,934 ریال
کمترین قیمت549934 ریال
بیشترین قیمت549934 ریال
تقاضا11 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 389788 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت385999 ریال
بیشترین قیمت393888 ریال
تقاضا5874 تن
دلار کشف شده342,447 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 402923 600 600
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت400888 ریال
بیشترین قیمت404999 ریال
تقاضا2260 تن
دلار کشف شده353,987 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 406584 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت403000 ریال
بیشترین قیمت407999 ریال
تقاضا4048 تن
دلار کشف شده357,203 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 398339 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت396025 ریال
بیشترین قیمت403403 ریال
تقاضا5040 تن
دلار کشف شده349,960 ریال
پتروشیمی غدیر
5628 5287
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 507625 336 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت506519 ریال
بیشترین قیمت509999 ریال
تقاضا1224 تن
دلار کشف شده320,401 ریال
510L Jam 463803 336 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت461999 ریال
بیشترین قیمت467999 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده292,741 ریال
550J Jam 460777 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت459555 ریال
بیشترین قیمت463020 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده290,831 ریال
552R Khomin 494710 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت492000 ریال
بیشترین قیمت512513 ریال
تقاضا760 تن
دلار کشف شده312,249 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 488490 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت485999 ریال
بیشترین قیمت491999 ریال
تقاضا320 تن
دلار کشف شده308,323 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 472758 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت467000 ریال
بیشترین قیمت475879 ریال
تقاضا370 تن
دلار کشف شده298,394 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 501508 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت497000 ریال
بیشترین قیمت505889 ریال
تقاضا570 تن
دلار کشف شده316,540 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 477155 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت475800 ریال
بیشترین قیمت480789 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده301,169 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 473841 1044 1044
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت471111 ریال
بیشترین قیمت476000 ریال
تقاضا1218 تن
دلار کشف شده299,077 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 477045 870 870
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت474889 ریال
بیشترین قیمت479888 ریال
تقاضا1109 تن
دلار کشف شده301,099 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 483257 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت481669 ریال
بیشترین قیمت485669 ریال
تقاضا500 تن
دلار کشف شده305,020 ریال
پتروشیمی رجال
Z30S Marun 510249 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت500999 ریال
بیشترین قیمت516999 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده322,057 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 483227 2794 2794
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت481500 ریال
بیشترین قیمت485999 ریال
تقاضا3916 تن
دلار کشف شده305,001 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 576366 792 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه478,630 ریال
کمترین قیمت569999 ریال
بیشترین قیمت581096 ریال
تقاضا924 تن
دلار کشف شده343,197 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 522139 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت520999 ریال
بیشترین قیمت522999 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده329,562 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 508971 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت505555 ریال
بیشترین قیمت511999 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده321,250 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 493078 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت488719 ریال
بیشترین قیمت498999 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده311,219 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
8489 8489
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 514247 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت511115 ریال
بیشترین قیمت516779 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده319,135 ریال
440G Jam 524872 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه460,013 ریال
کمترین قیمت521899 ریال
بیشترین قیمت528229 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده325,183 ریال
548R Jam 518780 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت515699 ریال
بیشترین قیمت525559 ریال
تقاضا858 تن
دلار کشف شده321,948 ریال
548T Jam 484146 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت482999 ریال
بیشترین قیمت486888 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده300,454 ریال
RP340 Jam 542869 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,284 ریال
کمترین قیمت538999 ریال
بیشترین قیمت546999 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده319,477 ریال
RP345S Jam 569273 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,284 ریال
کمترین قیمت565789 ریال
بیشترین قیمت578658 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده335,016 ریال
EP 3130UV Jam 490063 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه490,063 ریال
کمترین قیمت490063 ریال
بیشترین قیمت490063 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
3212E Regal 657271 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه517,030 ریال
کمترین قیمت634999 ریال
بیشترین قیمت659559 ریال
تقاضا914 تن
دلار کشف شده362,304 ریال
پتروشیمی رجال
ZH 515 MA Navid 493662 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه468,874 ریال
کمترین قیمت485699 ریال
بیشترین قیمت497888 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده300,067 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 491471 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت490490 ریال
بیشترین قیمت493800 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده305,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 657989 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه517,030 ریال
کمترین قیمت657559 ریال
بیشترین قیمت660999 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده362,700 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 634027 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه508,555 ریال
کمترین قیمت621999 ریال
بیشترین قیمت645099 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده355,316 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 567675 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,284 ریال
کمترین قیمت565879 ریال
بیشترین قیمت570999 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده334,075 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3453 3453
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4512Moheb Qom 412092 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه412,092 ریال
کمترین قیمت412092 ریال
بیشترین قیمت412092 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 40
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1077 petropak 386944 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 500D96FA 660000 60 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه660,000 ریال
کمترین قیمت660000 ریال
بیشترین قیمت660000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه770,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 21 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه700,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه700,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
161 20
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟