سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

79.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 22 اسفند 1402
از مجموع 71 هزار و 882 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 57 هزار و 394 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.8 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 15 اسفند 1402، از مجموع 70 هزار و 370 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 64 هزار و 745 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 92 درصد رسید.

مقایسه معاملات 15 و 22 اسفند 1402


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 686600 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه686,600 ریال
کمترین قیمت686600 ریال
بیشترین قیمت686600 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 686600 550 275
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه686,600 ریال
کمترین قیمت686600 ریال
بیشترین قیمت686600 ریال
تقاضا310 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 686600 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه686,600 ریال
کمترین قیمت686600 ریال
بیشترین قیمت686600 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir 686600 230 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه686,600 ریال
کمترین قیمت686600 ریال
بیشترین قیمت686600 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
780 425
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 0 423 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه702,780 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 702780 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه702,780 ریال
کمترین قیمت702780 ریال
بیشترین قیمت702780 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 702780 181 161
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه702,780 ریال
کمترین قیمت702780 ریال
بیشترین قیمت702780 ریال
تقاضا161 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 676811 605 403
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه676,811 ریال
کمترین قیمت676811 ریال
بیشترین قیمت676811 ریال
تقاضا403 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1209 584
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 402011 2400 2400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه390,148 ریال
کمترین قیمت400899 ریال
بیشترین قیمت406800 ریال
تقاضا3270 تن
دلار کشف شده293,666 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 410175 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,175 ریال
کمترین قیمت410175 ریال
بیشترین قیمت410175 ریال
تقاضا77 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 410175 0 220
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,175 ریال
کمترین قیمت410175 ریال
بیشترین قیمت410175 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410175 4004 3212
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,175 ریال
کمترین قیمت410175 ریال
بیشترین قیمت410175 ریال
تقاضا3740 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 441891 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه436,030 ریال
کمترین قیمت440333 ریال
بیشترین قیمت443899 ریال
تقاضا2480 تن
دلار کشف شده288,831 ریال
پتروشیمی شازند
8237 7665
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 654717 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه654,717 ریال
کمترین قیمت654717 ریال
بیشترین قیمت654717 ریال
تقاضا15 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
0 15
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 349755 0 720
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه349,755 ریال
کمترین قیمت349755 ریال
بیشترین قیمت349755 ریال
تقاضا720 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 387512 2794 2794
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه349,755 ریال
کمترین قیمت385999 ریال
بیشترین قیمت389999 ریال
تقاضا5412 تن
دلار کشف شده315,767 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 349755 2300 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,755 ریال
کمترین قیمت349755 ریال
بیشترین قیمت349755 ریال
تقاضا1600 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 353333 2800 2800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه349,755 ریال
کمترین قیمت352009 ریال
بیشترین قیمت354599 ریال
تقاضا3100 تن
دلار کشف شده287,916 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 357755 2016 2016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,755 ریال
کمترین قیمت354555 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا2256 تن
دلار کشف شده291,519 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 339262 0 196
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه339,262 ریال
کمترین قیمت339262 ریال
بیشترین قیمت339262 ریال
تقاضا196 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 339262 1008 644
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه339,262 ریال
کمترین قیمت339262 ریال
بیشترین قیمت339262 ریال
تقاضا798 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
10918 9830
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 419956 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,818 ریال
کمترین قیمت418229 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده307,824 ریال
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 332312 760 760
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,424 ریال
کمترین قیمت330789 ریال
بیشترین قیمت333999 ریال
تقاضا1000 تن
دلار کشف شده292,832 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 333150 2750 2750
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه323,424 ریال
کمترین قیمت332299 ریال
بیشترین قیمت343888 ریال
تقاضا3762 تن
دلار کشف شده293,571 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 331029 0 48
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,029 ریال
کمترین قیمت331029 ریال
بیشترین قیمت331029 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 331029 1752 1680
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,029 ریال
کمترین قیمت331029 ریال
بیشترین قیمت331029 ریال
تقاضا1872 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 393818 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,029 ریال
کمترین قیمت390287 ریال
بیشترین قیمت399999 ریال
تقاضا552 تن
دلار کشف شده339,058 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 313721 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه313,721 ریال
کمترین قیمت313721 ریال
بیشترین قیمت313721 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 313721 1008 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,721 ریال
کمترین قیمت313721 ریال
بیشترین قیمت313721 ریال
تقاضا112 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
6510 5654
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 337422 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت335999 ریال
بیشترین قیمت338999 ریال
تقاضا1152 تن
دلار کشف شده295,011 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
HBM 5510 331690 816 816
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت330569 ریال
بیشترین قیمت332989 ریال
تقاضا1176 تن
دلار کشف شده289,999 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 325972 0 132
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت325972 ریال
بیشترین قیمت325972 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 325972 2200 1276
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت325972 ریال
بیشترین قیمت325972 ریال
تقاضا1694 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 325972 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت325972 ریال
بیشترین قیمت325972 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Bakhtar 325972 2400 1080
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت325972 ریال
بیشترین قیمت325972 ریال
تقاضا1584 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Marun 325972 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت325972 ریال
بیشترین قیمت325972 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 325972 3014 1386
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت325972 ریال
بیشترین قیمت325972 ریال
تقاضا1870 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
9030 5502
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 443824 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه410,000 ریال
کمترین قیمت440262 ریال
بیشترین قیمت446599 ریال
تقاضا2123 تن
دلار کشف شده308,512 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 351295 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 351295 2208 1728
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا2184 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 351295 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 351295 1804 968
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا1430 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 351295 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 351295 120 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 351295 240 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F7000 Mehr 351295 0 288
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهر
F7000 Mehr 351295 3504 2964
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا3252 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 0 360 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 351295 1200 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت351295 ریال
بیشترین قیمت351295 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
9436 6494
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 633779 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه284,899 ریال
کمترین قیمت630999 ریال
بیشترین قیمت637299 ریال
تقاضا2156 تن
دلار کشف شده634,004 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 616601 1760 1760
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه279,312 ریال
کمترین قیمت609000 ریال
بیشترین قیمت633980 ریال
تقاضا2882 تن
دلار کشف شده629,158 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 617484 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,465 ریال
کمترین قیمت605789 ریال
بیشترین قیمت623980 ریال
تقاضا1936 تن
دلار کشف شده589,627 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 629270 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه289,953 ریال
کمترین قیمت626333 ریال
بیشترین قیمت633879 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده618,521 ریال
پتروشیمی تندگویان
4510 4510
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 377493 0 24
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 377493 2184 2160
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا2352 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2130 Arya 0 330 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه429,210 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 377493 0 242
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 377493 792 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا814 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 377493 160 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 415167 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت413000 ریال
بیشترین قیمت416899 ریال
تقاضا1710 تن
دلار کشف شده313,443 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 387658 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت386000 ریال
بیشترین قیمت389669 ریال
تقاضا1480 تن
دلار کشف شده292,674 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 377493 0 72
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 377493 2400 1728
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا2232 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 377493 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 420424 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت416999 ریال
بیشترین قیمت423699 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده317,412 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 377493 1584 1452
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,493 ریال
کمترین قیمت377493 ریال
بیشترین قیمت377493 ریال
تقاضا1672 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 411467 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه411,467 ریال
کمترین قیمت411467 ریال
بیشترین قیمت411467 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 411467 440 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه411,467 ریال
کمترین قیمت411467 ریال
بیشترین قیمت411467 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
10254 9030
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 440080 21 21
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,972 ریال
کمترین قیمت433269 ریال
بیشترین قیمت447333 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده384,766 ریال
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 420481 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,295 ریال
کمترین قیمت417559 ریال
بیشترین قیمت423623 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده341,129 ریال
پتروشیمی میاندوآب
71 71
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 408602 0 90
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه408,602 ریال
کمترین قیمت408602 ریال
بیشترین قیمت408602 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F100 Entekhab 408602 1000 820
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه408,602 ریال
کمترین قیمت408602 ریال
بیشترین قیمت408602 ریال
تقاضا840 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 408602 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه408,602 ریال
کمترین قیمت408602 ریال
بیشترین قیمت408602 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 408602 600 380
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه408,602 ریال
کمترین قیمت408602 ریال
بیشترین قیمت408602 ریال
تقاضا390 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 386834 0 60
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,834 ریال
کمترین قیمت386834 ریال
بیشترین قیمت386834 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 386834 600 290
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,834 ریال
کمترین قیمت386834 ریال
بیشترین قیمت386834 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 411840 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,834 ریال
کمترین قیمت409209 ریال
بیشترین قیمت416779 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده303,423 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 419007 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,834 ریال
کمترین قیمت416200 ریال
بیشترین قیمت421999 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده308,703 ریال
پتروشیمی تبریز
2490 1970
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 341261 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,112 ریال
کمترین قیمت341000 ریال
بیشترین قیمت344559 ریال
تقاضا3168 تن
دلار کشف شده321,932 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 345407 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,511 ریال
کمترین قیمت345000 ریال
بیشترین قیمت352899 ریال
تقاضا2816 تن
دلار کشف شده337,692 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 340842 2992 2992
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,081 ریال
کمترین قیمت340000 ریال
بیشترین قیمت356900 ریال
تقاضا4796 تن
دلار کشف شده339,554 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟