سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

97.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 21 اسفند 1402
از مجموع 32 هزار و 223 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا،31 هزار و 542 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.8 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 14 اسفند 1402، از مجموع 37 هزار و 176 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 36 هزار و 374 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.8 درصد رسید.

مقایسه معاملات 14 و 21 اسفند 1402 


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 378275 293 293
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت363000 ریال
بیشترین قیمت380899 ریال
تقاضا529 تن
دلار کشف شده323,904 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 383806 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,927 ریال
کمترین قیمت381999 ریال
بیشترین قیمت388999 ریال
تقاضا3560 تن
دلار کشف شده338,729 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 402616 3256 3256
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,927 ریال
کمترین قیمت400339 ریال
بیشترین قیمت405999 ریال
تقاضا8074 تن
دلار کشف شده355,330 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 547438 506 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه547,438 ریال
کمترین قیمت547438 ریال
بیشترین قیمت547438 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 390040 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه322,927 ریال
کمترین قیمت386000 ریال
بیشترین قیمت397660 ریال
تقاضا1530 تن
دلار کشف شده344,231 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 408635 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه322,927 ریال
کمترین قیمت405000 ریال
بیشترین قیمت410999 ریال
تقاضا4092 تن
دلار کشف شده360,642 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 408506 1166 1166
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,366 ریال
کمترین قیمت408500 ریال
بیشترین قیمت408511 ریال
تقاضا1210 تن
دلار کشف شده313,503 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 371366 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه371,366 ریال
کمترین قیمت371366 ریال
بیشترین قیمت371366 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 371366 484 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,366 ریال
کمترین قیمت371366 ریال
بیشترین قیمت371366 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 393548 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,927 ریال
کمترین قیمت391222 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا4620 تن
دلار کشف شده347,327 ریال
پتروشیمی غدیر
11217 11041
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 654717 0 25
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه654,717 ریال
کمترین قیمت654717 ریال
بیشترین قیمت654717 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
0 25
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
IR84 Ismail Resin Limited 580315 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه580,315 ریال
کمترین قیمت580315 ریال
بیشترین قیمت580315 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی Ismail Resin Limited
PET-BGWK-821 662563 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه590,000 ریال
کمترین قیمت659000 ریال
بیشترین قیمت665899 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده320,052 ریال
MBG780 moheb khavaran 500000 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه500,000 ریال
کمترین قیمت500000 ریال
بیشترین قیمت500000 ریال
تقاضا15 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
330 345
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 494816 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت493911 ریال
بیشترین قیمت495999 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده316,652 ریال
510L Jam 533945 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت530999 ریال
بیشترین قیمت537999 ریال
تقاضا624 تن
دلار کشف شده341,692 ریال
550J Jam 496148 216 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت493559 ریال
بیشترین قیمت500999 ریال
تقاضا384 تن
دلار کشف شده317,504 ریال
SF 060 Polynar 493613 903 903
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت492222 ریال
بیشترین قیمت495999 ریال
تقاضا1155 تن
دلار کشف شده315,882 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 445355 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت445355 ریال
بیشترین قیمت445355 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 445355 300 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت445355 ریال
بیشترین قیمت445355 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 478131 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت475999 ریال
بیشترین قیمت479699 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده305,975 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 454841 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت451000 ریال
بیشترین قیمت456889 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده291,070 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 489064 1150 1150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت484987 ریال
بیشترین قیمت494000 ریال
تقاضا1560 تن
دلار کشف شده312,971 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 479793 450 450
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت478400 ریال
بیشترین قیمت485444 ریال
تقاضا580 تن
دلار کشف شده307,038 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 483373 1131 1131
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت480987 ریال
بیشترین قیمت489999 ریال
تقاضا1479 تن
دلار کشف شده309,329 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 467938 1131 1131
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت465999 ریال
بیشترین قیمت471999 ریال
تقاضا1414 تن
دلار کشف شده299,452 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 483408 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت481499 ریال
بیشترین قیمت485660 ریال
تقاضا653 تن
دلار کشف شده309,352 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 454640 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت453559 ریال
بیشترین قیمت455999 ریال
تقاضا1600 تن
دلار کشف شده290,942 ریال
پتروشیمی شازند
552R Arak 459384 1500 1500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت457020 ریال
بیشترین قیمت462000 ریال
تقاضا1780 تن
دلار کشف شده293,978 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 478046 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت473889 ریال
بیشترین قیمت480599 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده305,920 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 445355 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت445355 ریال
بیشترین قیمت445355 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 445355 300 280
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت445355 ریال
بیشترین قیمت445355 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 516771 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت513069 ریال
بیشترین قیمت520999 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده330,702 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 500975 1848 1848
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت499499 ریال
بیشترین قیمت503999 ریال
تقاضا3080 تن
دلار کشف شده320,593 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 574482 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه472,076 ریال
کمترین قیمت565000 ریال
بیشترین قیمت623039 ریال
تقاضا1540 تن
دلار کشف شده346,824 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 485135 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت483850 ریال
بیشترین قیمت490999 ریال
تقاضا777 تن
دلار کشف شده310,457 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 500950 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت497999 ریال
بیشترین قیمت510999 ریال
تقاضا735 تن
دلار کشف شده320,577 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 462585 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,355 ریال
کمترین قیمت460555 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا567 تن
دلار کشف شده296,026 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
15029 15029
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 541607 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه452,959 ریال
کمترین قیمت533999 ریال
بیشترین قیمت544444 ریال
تقاضا836 تن
دلار کشف شده340,777 ریال
440G Jam 548460 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه453,720 ریال
کمترین قیمت546999 ریال
بیشترین قیمت550999 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده344,510 ریال
548R Jam 555486 792 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه452,959 ریال
کمترین قیمت551999 ریال
بیشترین قیمت559888 ریال
تقاضا1298 تن
دلار کشف شده349,510 ریال
548T Jam 525769 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه452,959 ریال
کمترین قیمت520900 ریال
بیشترین قیمت528619 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده330,812 ریال
RP340 Jam 607974 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,070 ریال
کمترین قیمت602899 ریال
بیشترین قیمت621999 ریال
تقاضا638 تن
دلار کشف شده368,610 ریال
RP345S Jam 590827 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,070 ریال
کمترین قیمت587021 ریال
بیشترین قیمت595789 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده358,214 ریال
PNR 230c Polynar 602088 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه502,389 ریال
کمترین قیمت594559 ریال
بیشترین قیمت604519 ریال
تقاضا798 تن
دلار کشف شده341,558 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 615460 870 870
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه502,389 ریال
کمترین قیمت611513 ریال
بیشترین قیمت625999 ریال
تقاضا1457 تن
دلار کشف شده349,144 ریال
پتروشیمی رجال
ZH 515 MA Navid 462465 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,465 ریال
کمترین قیمت462465 ریال
بیشترین قیمت462465 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 452959 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه452,959 ریال
کمترین قیمت452959 ریال
بیشترین قیمت452959 ریال
تقاضا42 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 452959 252 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه452,959 ریال
کمترین قیمت452959 ریال
بیشترین قیمت452959 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 620368 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه502,389 ریال
کمترین قیمت613020 ریال
بیشترین قیمت626779 ریال
تقاضا777 تن
دلار کشف شده351,928 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 658130 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه501,629 ریال
کمترین قیمت645999 ریال
بیشترین قیمت678898 ریال
تقاضا630 تن
دلار کشف شده373,916 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 593870 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,070 ریال
کمترین قیمت592222 ریال
بیشترین قیمت598000 ریال
تقاضا693 تن
دلار کشف شده360,059 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
5211 5211
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 383599 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه383,599 ریال
کمترین قیمت383599 ریال
بیشترین قیمت383599 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه669,607 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 0 95 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه667,890 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 500D96FA 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه655,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695000 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت695000 ریال
بیشترین قیمت695000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 695000 21 21
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت695000 ریال
بیشترین قیمت695000 ریال
تقاضا42 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 765000 40 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه765,000 ریال
کمترین قیمت765000 ریال
بیشترین قیمت765000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 120 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه691,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD160D48FAA 692660 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه692,660 ریال
کمترین قیمت692660 ریال
بیشترین قیمت692660 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 657620 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه657,620 ریال
کمترین قیمت657620 ریال
بیشترین قیمت657620 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
436 141
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟